GRODNO
Sobota,
23 wrzesnia
2023 roku
 

Maryjo z dalekiej Fatimy, pobłogosław każdemu z nas!

Życie Kościoła

13 maja w diecezji grodzieńskiej rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Główne uroczystości poświęcone temu wydarzeniu odbyły się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie. W tym dniu wierni zjednoczyli się duchowo z papieżem Franciszkiem, który znajdował się w miejscu objawień maryjnych w Portugalii, a także rozważali o roli fatimskiego przesłania – ogromnego daru dla ludzkości – oraz jego aktualności w naszych czasach.
  Jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku
    Uroczystości w Szczuczynie rozpoczęły się konferencją na temat „Aktualność kultu Matki Bożej Fatimskiej”, którą wygłosił o. dr Witalij Siarko SchP. Na początku swego wystąpienia kapłan przywołał wydarzenia w Fatimie w porządku chronologicznym. Opowiedział o objawieniach Matki Bożej, które miały miejsce między 13 maja a 13 października 1917 roku, oraz o tajemnicach, które Maryja odkryła trojgu pastuszkom.
„Słowa, które zostały wypowiedziane przez Maryję i anioła 100 lat temu, nie tracą swego znaczenia i aktualności w naszych czasach – podkreślił o. Witalij. – Najważniejsze nakazy fatimskiego orędzia były następujące: modlić się, ofiarować pokutę za własne grzechy, a także w intencji nawrócenia grzeszników; w miarę możliwości jak najczęściej odmawiać różaniec; powierzyć siebie opiece Najświętszej Maryi Panny; poszerzać i pogłębiać szacunek do Matki Bożej i jej Niepokalanego Serca, w sposób szczególny obchodząc pierwsze soboty miesiąca”. Na zakończenie kapłan podkreślił, że przez swoje objawienia w Fatimie Maryja dała zbłąkanym ludziom nadzieję na zbawienie i wyzwolenie z niewoli grzechu. Tylko od postawy do fatimskiego przesłania zależy nasze duchowe odrodzenie i końcowe zwycięstwo światła i prawdy nad ciemnością i złem.
    Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wierni dziękowali Wszechmocnemu za wszelkie otrzymane łaski za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Przepraszali
za występki i prosili o orędownictwo, aby pozostać wiernymi swemu chrześcijańskiemu powołaniu.
   
    Fatimskie przesłanie – droga do nawrócenia

    Najważniejszym punktem uroczystości była Msza św. z udziałem licznych wiernych, osób duchownych oraz hierarchów grodzieńskich: biskupa ordynariusza Aleksandra Kaszkiewicza i biskupa pomocniczego Józefa Staniewskiego.
   
Uroczystości z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich odbyły się również w parafiach Narodzenia NMP w Zaraczance oraz św. Mikołaja w Gieranionach.
W tym dniu w parafii Świętej Rodziny w Lidzie został zorganizowany dzień nieustannej modlitwy
na różańcu w intencji świata oraz pokoju na świecie, a także za rodziny parafii.

  Kulminacją święta była uroczysta procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej  Zwracając się do obecnych z homilią, biskup Józef zaznaczył, że orędzie fatimskie, które Maryja przekazała światu poprzez dzieci-
wizjonerów, skupia się przede wszystkim na modlitwie i nawróceniu. Hierarcha podkreślił, że Matka Boża pokazała pastuszkom grozę piekła, przepowiedziała prześladowanie Kościoła, ale dała też nadzieję. „Maryja powiedziała: «Nareszcie moje Niepokalane Serce zatriumfuje i Rosja się nawróci». Mówiła o Rosji, ale miała na uwadze też Białoruś, która w tamtych czasach była częścią rosyjskiego imperium” – powiedział hierarcha.
    Biskup Józef zauważył również, że także i dziś Maryja przychodzi, aby
dotknąć ludzkich serc, ożywić wiarę i pokazać, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. „Podczas peregrynacji Matka Boża w fatimskiej figurze idzie szukać tego miejsca, tych dzieci, przez które będzie mogła przekazać światu historię zbawienia oraz swój apel o nawrócenie. I każdy, kto Ją przyjmie, uwierzy i będzie żył tak, jak nawołuje Maryja, wstąpi na drogę zbawienia – powiedział duszpasterz. – Niech Niebieska Matka, która dotknęła naszych serc i włożyła do rąk różaniec, uczyni tak, abyśmy idąc w świat, nie lękali się spotkania z człowiekiem, przeżywającym duchową samotność i niewiedzącym,
w którym kierunku iść”.
 Podczas poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej   Na zakończenie liturgii do obecnych zwrócił się biskup Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha życzył, aby wzniosłe wydarzenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej stało się wyrazem wdzięczności diecezjan za odrodzenie wiary i Kościoła na tych ziemiach, za zbudowanie i odnowienie świątyń, za przemianę ludzkich serc i sumień, a także za wszelkie otrzymane łaski. „Przeżywajmy tę peregrynację w duchu nawrócenia, przebłagania i pokuty za to, że w naszym życiu osobistym i społecznym nie zawsze podążamy za głosem Pana. Mam nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości, do wzrostu pobożności, do lepszego zrozumienia i przyjęcia fatimskiego przesłania oraz do nawrócenia serc. Niech Maryja, Królowa Pokoju, ogarnia nas matczyną opieką i prowadzi do zbawienia!” – podsumował biskup Aleksander.
Potem hierarcha poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej, z którą wierni wyruszyli w procesji dookoła kościoła. Od tego momentu rozpoczęła się wędrówka figury Fatimskiej Pani po parafiach diecezji grodzieńskiej.
   
piecielczycSzczuczyn został wybrany jako miejsce rozpoczęcia peregrynacji nieprzypadkowo. Jest tu jedyne sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w diecezji grodzieńskiej. Od początku lat
90. ubiegłego wieku organizowano tu specjalne nabożeństwa na wzór tych, które odbywają się w Fatimie. Aktywny udział brali w nich nie tylko parafianie, lecz także wierni z innych zakątków Grodzieńszczyzny.
Impulsem do rozwoju kultu maryjnego, na pewno, posłużyła figura Matki Bożej Fatimskiej, historia której zasługuje na uwagę. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza o. Kazimierza Wójciaka oraz wsparciu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza w 1991 roku ta figura została przywieziona na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy. Podczas przerwy na czuwaniu Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił Metropolitę na spotkanie, podczas którego hierarcha odważył się poprosić Papieża poświęcić figurę. Ustalono, że zrobi to w trakcie powrotu na adorację do ołtarza. I rzeczywiście, gdy Ojciec Święty przechodził obok wiernych z Białorusi, zatrzymał się, włożył na figurę koronę i ją poświęcił. To, że szczuczyńska figura Matki Bożej Fatimskiej jest w pewnym stopniu niezwykła, zmobilizowało wiernych do uczczenia Niebieskiej Orędowniczki. Dziś do Bogarodzicy jako duchowej Matki wznoszą oni swoje prośby i podziękowania.
Z ogromną radością miejscowi wierni przyjęli wiadomość o świętowaniu jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. W każdy 13. tydzień miesiąca w naszej parafii były wygłaszane specjalne kazania tematyczne. Program przygotowania włączał również Nowennę do Matki Bożej Fatimskiej. Mamy nadzieję, że podczas peregrynacji Matka Miłosierdzia w wizerunku fatimskim przyjdzie do każdego z nas, obdarzy swoją troską, wzmocniwszy wiarę, nadzieję i miłość.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  100

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.