GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

7 maja 2017 roku

Z głębi serca

 
OBJAWIENIA FATIMSKIE

❧✿☙
Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na każdy dzień, niezachwianej wiary i nadziei, a także optymizmu na co dzień i pokoju w sercu. Niech wszechmogący Bóg wzmacnia i obdarza swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus obdarza wszelkimi łaskami, a Matka Boża przytula do swego matczynego serca, nieustannie się opiekuje i strzeże od zła. Niech posługa pasterska będzie napełniona mocą i darami Ducha Świętego, a zdrowie i cierpliwość nigdy nie opuszczają.
S. Irena Złotkowska,Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Wszechmogącego, zdrowia, radości, optymizmu, mocnej wiary, sił w głoszeniu Prawdy i osiągnięciu Królestwa Bożego na ziemi oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Najdostojniejszy Księże Biskupie Aleksandrze Kaszkiewicz! Z okazji Imienin życzymy, aby Jezus Chrystus i Matka Najświętsza nieustannie obdarzali Ekscelencję bezgraniczną miłością i rozjaśniali każdy dzień życia. Dziękujemy za ciepły uśmiech, dobre serce i troskę o nas. Pamiętamy o Ekscelencji w swoich modlitwach. Szczęść Boże!
Studenci kursów katechetycznych przy Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, wszelkich łask od Chrystusa, mocnego zdrowia, pokoju w sercu, równowagi duchowej oraz życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam takiego kapłana, który niesie ludziom Słowo Boże, światło, nadzieję i radość.
Rodzice, siostry i brat
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń: wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego na długie lata posługi kapłańskiej, nieustannej pomocy świętego Patrona, miłosierdzia Bożego, pomyślności, zdrowia, pogody ducha i radości na co dzień. Niech Matka Boża otula płaszczem swej opieki i wstawia się za Tobą przed Panem.
Apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodny Ojcze Witalij Siarko! Z okazji Urodzin i 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy Ojcu najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Matki Niepokalanej, św. Maksymiliana i św. Józefa Kalasancjusza, dużo zdrowia, dobrego humoru, pogody ducha. Dziękujemy za głębokie i pouczające kazania, dobre słowa i rady, otwarte serce, oddaną służbę Bogu i ludziom.
Rycerstwo Niepokalanej ze Szczuczyna
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Siemińskiemu i Aleksandrowi Mackiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy szczere życzenia: zdrowia, prawdziwej radości i jasnej nadziei, szczerych i sumiennych ludzi na drodze życiowej, miłosierdzia i wielkoduszności, pomyślności, niegasnącego ciepła duchowego w niełatwej posłudze kapłańskiej. Niech Matka Boża otula Was swoją miłością i opieką, wypraszając u Je- zusa potrzebne łaski, a święty Patron wspiera, szczególnie w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, dobrobytu i szczęścia, spełnienia planów i marzeń, łask Bożych i wielu radosnych chwil. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, abyś mógł kroczyć drogą Bożą do świętości. Niech Jezus zawsze będzie Twym Przyjacielem, a Maryja z miłością przytula do serca.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Agielowi z okazji Jubileuszu przesyłamy moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty pomaga godnie wykonywać posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi łaskami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione miłością i pokojem.
Z wdzięcznością rodzina Snopko, Lida-Industrialny
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Stanisławowi Łabanowi i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi w dniu Imienin życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny na dalsze lata posługi kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, apostolat „Margaretka” oraz parafianie z Beniakoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech serce codziennie będzie pełne radości z wykonywanej posługi duszpasterskiej, zdrowie dopisuje, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Matka Najświętsza i Jezus Miłosierny się Tobą opiekują, a Anioł Stróż wyprasza u Pana wszelkie potrzebne łaski.
Pamiętający wierni ze wsi Miesztuny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Ładyszowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech ziarna, zasiane przez Ciebie na niwie Pańskiej, przynoszą obfite owoce. Życzymy mocnego zdrowia, sił do głoszenia Słowa Bożego, radości i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech wszechmogący Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, pomaga w pełnieniu posługi, a Duch Święty obficie obdarza swoimi łaskami. Szczerze dziękujemy za służenie w naszej parafii.
Z modlitwą wdzięczni wierni z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Roubie z okazji 40. rocznicy Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata i codziennej radości. Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i dobra, żebyś mógł z radością służyć Bogu i ludziom. Niech się Tobą zawsze opiekują Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Matka Najświętsza niech przytula do swego serca i pomaga w trudnych chwilach życia.
Komitet Kościelny z parafii Wawiórka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, wszelkich darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona, a także życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie dopisuje przez długie lata, siły nie opuszczą, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjaciółmi.
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” i Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi i obdarza Cię swoimi łaskami, abyś wytrwale podążał wybraną drogą życiową. Niech wszyscy, kogo spotykasz w swoim życiu, darzą życzliwością i dobrocią, a wszechmogący Bóg niech zsyła na Ciebie swe obfite dary. Szczęść Boże!
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” i Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnym Janinie Małyszko, Janinie Gołowacz i Jadwidze Olszewskiej z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Wasze życie będzie szczęśliwe i błogosławione, z twarzy nie znika uśmiech, a obok będą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Franciszkański Zakon Świeckich i Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Kochanemu Zygmuntowi Krzywickiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości, sił i wytrwałości na co dzień, optymizmu oraz niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości.
Żona, dzieci i wnuki, wieś Radziwiłki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin z całego serca składamy życzenia: mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, mocy i cierpliwości na drodze kapłańskiej, optymizmu na każdy dzień, szczęścia i radości oraz dobroci i miłości od wszystkich, kto się znajduje obok. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krzemienicy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech całe Twe życie będzie napełnione światłem i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłaństwa, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin i Urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość, błogosławione i obfite owoce. Życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości, życzliwych ludzi obok oraz mocnej niegasnącej wiary. Niech dobry Bóg obficie obdarza Cię swoimi łaskami.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Rada parafialna i wierni z kościoła Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Siedleckiemu z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą: opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask i darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych zamiarów, życzliwych i dobrych ludzi obok. Niech każdy dzień życia będzie napełniony radością i pokojem.
Parafianie ze wsi Nowijanka i Paszeli
❧✿☙
Czcigodny Ojcze Andrzeju Zuj! Tak się stało, że od września zeszłego roku znowu powróciłeś do naszej parafii jako wikariusz. Za tak krótki czas dużo już zostało zrobione! Szczególnie jesteśmy wdzięczni za uporządkowanie cmentarza. Dzięki Twoim staraniom zostały ścięte i wywiezione stare drzewa. Szczerze dziękujemy także Siostrze Łucji i tym Parafianom, którzy się dołączyli do przygotowania świątecznych dekoracji podczas uroczystości bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Niech Bóg Ojciec obdarza Was mocnym zdrowiem i wytrwałością. Niech za przykładem Serca Jezusowego zostaną przemienione także Wasze serca. Niech Duch Święty zsyła mądrość i umiejętność, a Matka Boża wyprosi dla Was rozsądność, troskliwość i cierpliwość.
Z szacunkiem parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza w Lipniszkach
❧✿☙
Czcigodny Księże Stanisławie Pytel! Z głębi serca dziękuję, że nieustannie głosisz Słowo Boże i po prostu jesteś wspaniałym człowiekiem. Do Ciebie zawsze można się zwrócić o pomoc i radę. Jesteś prawdziwym namiestnikiem Chrystusa na ziemi! Dobrym, jak ojciec dla dzieci, bardzo cierpliwym dla swoich parafian. Dzięki Tobie 20 lat temu w Szestakowcach powstała kaplica, którą budowali Józef Usewicz, Jan Dobryłko, Jadwiga Śmiełkowska, Henryk Romaszkiewicz i inni. Ci ludzie zostawili nam wielką pamiątkę swej pracy. Pamiętamy o nich codziennie w modlitwie.
Zofia Roubo, Szestakowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Białobłockiemu z okazji święceń kapłańskich z całego serca życzymy owocnej posługi duszpasterskiej, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na wybranej drodze, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Wszechmocny obdarza Cię obfitymi łaskami, Duch Święty nieustannie zsyła swe dary, a Matka Najświętsza opiekuje się w każdej chwili. Szczęść Boże!
Młodzież z katedry grodzieńskiej

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.