GRODNO
Wtorek,
05 grudnia
2023 roku
 

Diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Życie Kościoła

Uroczyste wydarzenie rozpocznie się akurat w 100. rocznicę objawień Niebieskiej Królowej w Portugalii. „Będziemy mieli możliwość ponownie przywołać treść orędzia fatimskiego, aby wzmocnić naszą walkę ze złem i przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca Maryi” – zaznacza w ogłoszeniu na diecezjalną peregrynację figury Matki Bożej biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Głos przeszłości
    Pierwsza peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej na Białorusi była poświęcona 80-leciu objawień Maryi w Portugalii. Specjalnie na jubileusz kardynał Kazimierz Świątek poświęcił i przywiózł z ziemi fatimskiej figurę Matki Bożej, która od maja 1997 roku do września 1998 roku pielgrzymowała po kościołach i kaplicach Białorusi.
    Przed peregrynacją wierni kraju przygotowywali się do przyjęcia figury Maryi przez misje i rekolekcje, poznając treść oraz istotę fatimskiego orędzia.
Bezpośrednio dni przebywania figury we wspólnotach parafialnych były związane z mocnymi przeżyciami, które wlewały światło i nadzieję do ludzkich serc. Wierni czcili Matkę Bożą przez dzienne i nocne czuwanie modlitewne, Mszę św., Komunię, procesję ze świecami. Według słów biskupa diecezji grodzieńskiej Aleksandra Kaszkiewicza, „był to czas Matczynych nakazów i przestróg dla zbłąkanych, pociechy i pokrzepienia dla słabych i niepewnych”.
   
    W ekumenicznym duchu
   
Uroczyste rozpoczęcie diecezjalnej peregrynacji na 100-lecie objawień Maryi w Portugalii odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie 13 maja.
   
    10.00 – konferencja na temat „Aktualność kultu Matki Bożej Fatimskiej” (o. dr Witalij Siarko SP);
    11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
    12.00 – Msza św. z poświęceniem figury Matki Bożej Fatimskiej oraz rozpoczęcie peregrynacji.
   
    Są zaproszeni kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także wierni diecezji.

  Wyższe duchowieństwo w procesji z figurą Maryi 20 lat temu  Na początku peregrynacji kardynał Kazimierz Świątek zauważył: „Jestem przekonany, że ta pielgrzymka Matki Bożej Fatimskiej w Jej figurze ożywi religijne życie kraju, przybliży ludzi do Boga i będzie sprzyjała zintegrowaniu się wszystkich wyznań”.
    Rzeczywiście. Do uczczenia Matki Bożej bardzo często dołączali wierni z cerkwi prawosławnej. „Na granicy parafii Międzyrzecz, w wiosce Aleksandrowszczyzna (dekanat słonimski – uw. aut.), gdzie w zdecydowanej większości mieszkają prawosławni, ludzie usłali dywan z kwiatów na ok. 50 metrów i postawili ołtarz, przy którym nastąpił nieprzewidziany w programie postój na ok. pół godziny – wspomina o. Jan Bańkowski OFMCap. – Wierni ze łzami w oczach modlili się i śpiewali prawosławne pieśni maryjne. W samym kościele w Międzyrzeczu podczas adoracji specjalna godzina modlitwy była przeznaczona dla chrześcijan prawosławnych, którzy licznie przybyli do świątyni. Później z radością nieśli oni figurę podczas procesji, zamieniając się z innymi grupami wiernych.Następnego dnia w drodze do parafii Dziewiątkowicze w wiosce Dziergiele prawosławni wystawili ołtarzyk polowy, na którym została umieszczona figura. Z uczuciem głębokiego szacunku żegnali się z nią wszyscy wierni – zarówno katolicy, jak i prawosławni”. W podobnej atmosferze przebiegała peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej we wszystkich parafiach Białorusi.
    Wydarzenie rzeczywiście nosiło wyjątkowy charakter, ponieważ Cerkiew prawosławna na poziomie oficjalnym do dnia dzisiejszego nie uznaje objawień w Fatimie. Jednak wiara w orędowniczą moc Matki Bożej przed Jej Synem zdołała zjednoczyć licznych wiernych, niezależnie od wyznania, a nawet ateistów. „Pielgrzymka figury Matki Bożej spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród niewierzących, obojętnych na religię oraz wyznawców innych religii, którzy mieszkają w naszej parafii. Można powiedzieć, że Maryja zgromadziła dookoła siebie wielu ludzi, szczególnie przy swoim powitaniu oraz podczas Mszy św. na początek i pożegnanie” – zapisano w księdze pamiątkowej, która towarzyszyła fatimskiej figurze w jej pielgrzymce po diecezji grodzieńskiej, przez parafian z kościoła w Kiemieliszkach (dekanat ostrowiecki).
   
    Triumf Serca Matki Bożej
   
PROGRAM PEREGRYNACJI FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
   
    13 maja – 26 maja: dekanat SZCZUCZYN
    26 maja – 8 czerwca: dekanat RADUŃ
   8 czerwca – 18 czerwca: dekanat IWIE
    18 czerwca – 26 czerwca: dekanat OSZMIANA
    26 czerwca – 9 lipca: dekanat OSTROWIEC
    9 lipca – 19 lipca: dekanat SMORGONIE
    19 lipca – 3 sierpnia: dekanat LIDA
    3 sierpnia – 10 sierpnia: dekanat NOWOGRÓDEK
    10 sierpnia – 17 sierpnia: dekanat DZIATŁOWO
    17 sierpnia – 25 sierpnia: dekanat SŁONIM
    25 sierpnia – 2 września: dekanat MOSTY
    2 września – 14 września: dekanat WOŁKOWYSK
    14 września – 20 września: dekanat BRZOSTOWICA
    20 września – 27 września: dekanat SOPOĆKINIE
    27 września – 9 października: dekanat GRODNO-WSCHÓD
   9 października – 22 października: dekanat GRODNO-ZACHÓD

   W diecezji grodzieńskiej figura Maryi była przewożona z parafii do parafii specjalnym samochodem-kaplicą, zorganizowanym przez brata Albina ze Zgromadzenia Braci Samarytan z Dereczyna (dekanat słonimski). Pielgrzymka trwała od czerwca do listopada 1997 ro- ku. Potem figura odwiedziła kaplice seminaryjną i zakonne, katedrę grodzieńską. W maju 1998 roku odbyły się tam uroczystości związane z zakończeniem peregrynacji w diecezji grodzieńskiej, po czym figura została przekazana mińskiej archikatedrze. Tam odbył się Akt Poświęcenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. „Święta Maryjo! – przemówił kardynał Kazimierz Świątek. – Oddaję Tobie wszystkie parafie, wszystkie świątynie, kaplice, wszystkich kapłanów i zakonników, cały ten wierny lud Boży. Bądź w pełni Panią we wszystkich świątyniach i domach”.
    Teraz figura Matki Bożej znajduje się w katedrze pińskiej jako przypomnienie o zawsze aktualnym orędziu fatimskim.
   
    Drugie powitanie Maryi w figurze fatimskiej
   
Podczas ogólnobiałoruskiej peregrynacji w latach 1997-1998 Matka Boża w figurze fatimskiej odwiedziła 45 parafii w diecezji pińskiej, 154 parafii w diecezji grodzieńskiej oraz 117 parafii w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

    Minęło już 20 lat. Zmieniło się pokolenie wiernych, Kościół w kraju przeżył odrodzenie duchowe. Matka Boża w fatimskiej figurze chce znowu dotknąć diecezjan, aby błogosławić im na dalszą działalność na chwałę Boga.
    Warto na nowo otworzyć się na powtórne przyjście Najświętszej Panny. Przed przyjęciem do parafii figury peregrynacyjnej (9 dni przed) zaleca się rozpocząć Nowennę do Matki Bożej z Fatimy. Szczególnym znakiem przygotowania powinien być również udział w sakramencie pokuty i Eucharystii. Należy przypomnieć sobie owoce ostatniej peregrynacji (nawrócenia, pojednania, uzdrowienia duchowe, podziękowania, przeprosiny, prośby i in.), podjęte postanowienia. Wszystko to powinno obudzić pragnienie serca do dalszego duchowego dążenia do doskonałości.
    Zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się w katedrze grodzieńskiej 22 października. Początek Mszy św. o 12.00. Po uroczystej liturgii figura pozostanie w świątyni.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  27

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.