GRODNO
Wtorek,
31 stycznia
2023 roku
 

23 kwietnia 2017 roku

Z głębi serca

 
JEZUS MIŁOSIERNY

❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Antoniemu Dziemiance, Księdzu Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu, wszystkim Siostrom i Kapłanom , którzy pracowali w naszej parafii, z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia na długie lata życia oraz dużo sił. Niech Jezus obdarzy Was potrzebnymi łaskami, a Matka Boża nieustannie ma w swojej opiece. Dziękujemy Biskupowi Aleksandrowi za skierowanie Księdza Witalego do naszej parafii.
Wdzięczni wierni ze Wsielubia
❧✿☙
Najdostojniejszym Księżom Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu oraz Księżom Witalemu Wnorowskiemu, Algimantasowi Paulikasowi, Waleremu Bykowskiemu, Andrzejowi Liszko, Janowi Kuziukowi, Waleremu Spirydonowi, Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego tego, co jest najważniejsze i najpiękniejsze – Bożej miłości oraz ludzkiej życzliwości. Niech Bóg Miłosierny wynagrodzi Wam za ofiarną pracę, błogosławi każdy dzień posługi, a Matka Najświętsza towarzyszy swoją miłością i orędownictwem przez całe życie!
Z modlitwą wierni z parafii Odelsk
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Zdzisławowi Wederowi, Olegowi Korolowowi, Józefowi Bogdziewiczowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Morawskiemu, Klerykowi Jerzemu Paszkowcowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obfitych łask Bożych, radości, dużo sił, mocnego zdrowia, zapału i natchnienia, życzliwych ludzi obok, opieki Matki Najświętszej. Niech Wasze serca będą napełnione miłością, a promienie miłosierdzia rozjaśniają drogę życiową. Pamiętamy o Was w swoich modlitwach.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń.
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Kuczyńskiemu oraz wszystkim Księżom pracującym w katedrze grodzieńskiej z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: radości, pokoju i wszelkiej pomyślności. Niech Chrystus Zmartwychwstały prowadzi piękną drogą powołania, uświęci ścieżki codziennego życia, napełni nadzieją, wiarą, miłością, obdarzy błogosławieństwem. Niech Duch Święty obdarza wszelkimi darami, a Matka Boża dodaje sił, by iść naprzód.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej, Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy oraz grupa modlitewna Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnym Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Weronice Ogar, Darii Jewtuchowskiej, Mariannie Oleszczyk, Aleksandrze Oreszko, Filotei Cichonowicz, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: zdrowia na długie lata życia, owocnej pracy na niwie Pańskiej. Niech smutek Was omija, a życie płynie w radości. Wszelkich potrzebnych łask od Zmartwychwstałego Pana!
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, pomyślności w posłudze, opieki świętego Patrona oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Gricko i Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: wszelkich łask od Jezusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia na długie lata i dużo sił na drodze kapłańskiej.
Parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Pierwomajska i kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Brazińskiemu z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą codziennie, a Duch Święty rozjaśnia drogę kapłańską.
Apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi i Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Bóg, który Was powołał do kapłaństwa, nieustannie obdarza swoimi łaskami, a Matka Najświętsza przytula do swego serca.
Apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
❧✿☙
Kochanemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi z okazji Jubileuszu, Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, wielu pięknych i radosnych dni, ciszy w sercu. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca swą łaską drogę życia, Matka Boża z miłością czuwa, a Anioł Stróż pomaga w trudnych chwilach życia.
Wierni z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy, parafianie z Kwasówki
❧✿☙
Czcigodni Księża Tadeuszu Krisztopik, Leszku Domagała, Lucjanie Radomski, Marku Zaniewski, Andrzeju Liszko oraz wszyscy Kapłani! Z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmogący obdarza Was wszelkimi darami, a życie będzie pełne radości. Niech Jezus prowadzi przez drogę kapłańską, którą wybraliście, Duch Święty umacnia duszę i ciało, a Matka Najświętsza przytula do swego serca w trudnych chwilach życia.
Wierni parafianie z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi, Jerzemu Swisłockiemu, Siostrom Eucharii, Goretti, Julicie, Pauli z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy dużo zdrowia, radości, cierpliwości, mocnej wiary, dużo sił, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Niech Zmartwychwstały Jezus ma Was w swojej opiece, a Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości. Bóg zapłać za posługę w naszej parafii, szczere modlitwy i mądre kazania.
Rodzina Kościuszko
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Radziukowi, Pawłowi Urbanowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu oraz wszystkim Kapłanom, którzy pracowali w naszej parafii, z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Błagamy Pana, aby każdy z Was odnajdywał w swoim sercu i życiem stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, które ma dla Was powołanie. Życzymy też świętości, która wyraża się w gorliwości i poświęceniu, aby w tajemnicach kapłańskiego życia Chrystus stał się widzialny i słyszalny, a Wy za Jego przykładem bylibyście dobrymi pasterzami.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Jasiewiczowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin przesyłamy szczere życzenia: mocnego zdrowia, niegasnącej wiary, wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech każdy dzień życia będzie błogosławiony, serce napełniają radość, szczęście i spokój. Niech święty Patron wznosi Wasze modlitwy do Boga, strzeże i wyprasza wszelkie łaski, a Matka Boża opiekuje się i pomaga w drodze, którą kroczycie za Chrystusem.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin przesyłamy najgorętsze i najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia kapłańskiego, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozjaśnia Twą drogę i obdarza swoim miłosierdziem. Dziękujemy za Słowo Boże, pouczające kazania, pracę i starania przy odnowieniu kościoła i uporządkowaniu terenu przy nim, za uśmiech, wsparcie i życzliwość.
Wdzięczni parafianie z Cudzieniszek oraz rodzina Tarasiewicz z Grodna
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, wielu łask Bożych w posłudze duszpasterskiej, abyś nadal ofiarnie służył Bogu i ludziom. Niech w Twym sercu panuje cisza, a na twarzy – uśmiech. Radosnego Alleluja!
Wierni z Cudzieniszek i parafianie z Repli
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Szańczukowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie opiekuje się Tobą. Niech ogień wiary, nadziei i miłości nigdy nie zgaśnie w sercu, a droga ku Niebu, którą nas prowadzisz, będzie usłana przepięknymi kwiatami.
Parafianie z Hoży
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Antoniemu Porzeckiemu i Pawłowi Romańczukowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Was dobrym zdrowiem, zapałem i wytrwałością w głoszeniu Słowa Bożego i nawracaniu ludzi do Boga. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze ma Was w swojej opiece, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Rycerstwo Niepokalanej, kółko adoracyjne
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w posłudze kapłańskiej i tylko życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Matka Najświętsza opiekuje się Tobą i dodaje zapału do pracy. Długich, radosnych i szczęśliwych duszpasterskich lat!
Z szacunkiem rodziny z Kamionki, parafianie ze wsi Skiersie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Urodzin i Imienin życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, sił w trudach codziennego życia oraz w pełnieniu posługi kapłańskiej, pięknych owoców na niwie Bożej, nieustannej opieki Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Korelicz i Worończy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi i Jerzemu Swisłockiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości, optymizmu, darów Ducha Świętego, mocnej wiary. Niech Jezus, który oddał swe życie na krzyżu, pomaga Wam w każdej sprawie.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarinowi z okazji Imienin i Świąt Wielkanocy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg nieustannie udziela Ci swych łask i błogosławieństwa, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Życzymy także obfitych darów Ducha Świętego, radości, spokoju, serdecznych i życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Komitet Kościelny i parafianie z Nowogródka
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Bondaronkowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, sił, wytrwałości i cierpliwości w pracy duszpasterskiej, pomocy Bożej oraz opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Marianowi Chamieni z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, pogody ducha i dużo, dużo radości. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Cię wszelkimi darami i obdarza błogosławieństwem na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, szczęścia i radości, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, sił do realizacji wszelkich planów i zamiarów. Niech ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, obdarzają dobrocią i życzliwością, Bóg wszechmogący zsyła obfite dary, a Matka Najświętsza otacza miłością i opieką, wypraszając u Syna potrzebne łaski. Mocnego zdrowia dla rodziców!
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, Kozłowicze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w posłudze kapłańskiej i tylko życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Matka Najświętsza opiekuje się Tobą i dodaje zapału do pracy. Długich, radosnych i szczęśliwych duszpasterskich lat!
Z szacunkiem rodziny z Kamionki, parafianie ze wsi Skiersie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wielu łask Bożych, wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego, nieustannej opieki Matki Bożej oraz dużo zdrowia i radości na każdy dzień życia. Szczęść Boże!
Rodzina Zając
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Michałowi Łastowskiemu i Arturowi Małafiejowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus zawsze Wam błogosławi, będzie źródłem radości. Niech Duch Boży mieszka w Waszych sercach i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Szczerze dziękujemy za otwartość serc, miłość, którą się z nami dzielicie, opiekę i mądre rady.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: siły i wytrwałości od Ducha Świętego w głoszeniu Dobrej Nowiny, niezachwianej wiary, zdrowia, radości oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy za to, że ofiaruje Ksiądz nam swój czas. Cieszymy się, że poznaliśmy Księdza.
Młodzież z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodni Ojcowie Proboszczu Witoldzie Petelczyc, Aleksandrze Machnacz, Witalij Sierko, Janie Osipowicz, Witalij Słuka! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy słowa serdecznych życzeń i wdzięczności. Niech posługa na niwie Pańskiej przynosi zadowolenie i obfite owoce, a zdrowie będzie mocne, niech Wam zawsze towarzyszy różnorodność świata duchowego. Dziękujemy Bogu za każdy dzień, w którym przez Wasze ręce dokonuje się bezkrwawy dar odkupienia, za to, że karmicie nas Bożym Ciałem i Słowem. Niech Jezus Zmartwychwstały wynagrodzi Wam za wszystkie modlitwy, mądre kazania, przykład pobożności i dobroci.
Wierni, Kółko Biblijne oraz Kółko Różańcowe św. Maksymiliana z parafii św. Teresy z Avila, Szczuczyn
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waldemarowi Słocie i Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, miłosierdzia Bożego, wytrwania w pracy oraz tego, czego potrzebują Wasze serca. Niech Matka Boża zawsze otula Was swym płaszczem, a Chrystus Zmartwychwstały udziela błogosławieństwa.
Wierni oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze goszczą spokój, miłość i dobroć, a nieustanna energia towarzyszy Ci, przynosząc bezgraniczną radość z owoców posługi kapłańskiej. Szczerze dziękujemy za rozpalony ogień wiary, mądre i pouczające kazania, duszpasterskie odwiedziny naszych rodzin, miły uśmiech, dobre serce i miłość do nas wszystkich.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy, wierni ze wsi Stare Sioło
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy dużo zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, pomocy Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoimi łaskami, mądrością i miłością. Dziękujemy za nieustanną pracę, opiekę duchową, modlitwę i dobroć. Nisko się kłaniamy mamie za syna kapłana.
Z szacunkiem parafianie ze wsi Traby i Malinowa
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi, Jerzemu Jasiewiczowi i naszym kochanym Siostrom z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, dużo radości, mocnego zdrowia i pogody ducha na każdy dzień. Dziękujemy za miłość, troskę o parafian i świątynię, piękne owoce posługi duszpasterskiej.
Z szacunkiem parafianie z kościoła pw. Świętych Kosmy i Damiana, Ostrowiec
❧✿☙
Kochanym Siostrom Annie i Agnieszce, a także Wdowom Konsekrowanym z okazji Świąt Wielkanocy składamy szczere życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Was błogosławieństwem, wszelkimi potrzebnymi łaskami i pokojem. Życzymy dużo radosnych i ciepłych chwil w życiu.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy miłości Bożej, potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, mocnej wiary, wytrwałości w powołaniu. Niech Twe życie będzie napełnione radością, dobrocią i życzliwością ludzką.
Z modlitwą wierni ze wsi Malinowa
❧✿☙
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Jerzemu Sakowiczowi i Diakonowi Onufremu Alchowikowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy zdrowia, sił, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was swoimi łaskami, miłością i pokojem. Dziękujemy za szczerą modlitwę, dobre serce, troskę o parafian i świątynię.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w sercu. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, zrozumienie, dobroć, a także staranną posługę w naszej kaplicy.
Wierni z kaplicy Suraż
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Gordziejczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego. Dziękujemy za pouczające kazania, ofiarną posługę duszpasterską w parafii oraz otwartość na każdego człowieka. Niech Jezus Zmartwychwstały pomaga w realizacji wszystkich planów i zamiarów, a obok będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie.
Wierni z parafii Narodzenia NMP, Kiemieliszki
❧✿☙
Czcigodnym Ojcu Romanowi Cieślakowi i Siostrze Julii z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, długich lat życia, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Zmartwychwstały pomoże pokonać wszelkie trudności, Duch Święty obficie obdarzy swoimi łaskami, a Matka Boża otoczy płaszczem macierzyńskiej miłości. Dziękujemy za otwartość, serdeczność, szczery uśmiech, bezgraniczną dobroć, modlitwy i światło, które niesiecie wszystkim potrzebującym.
Parafianie z Grodna-Augustówka oraz Danuta z rodziną z Grodna
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy moc serdecznych życzeń: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia na długie lata, niegasnącego zapału w pracy, wytrwałości, pogody ducha, obfitych plonów na niwie Pańskiej oraz stałej opieki Matki Najświętszej.
Chór kościelny oraz wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi gotowych przyjść z pomocą. Niech Duch Święty rozjaśnia swym światłem Twą drogę kapłańską, a Maryja otula płaszczem swej matczynej miłości.
Komitet Kościelny oraz wierni z parafii Narodzenia NMP w Dudach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech dobry Bóg obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami i umacnia w niełatwej posłudze kapłańskiej, święty Patron nieustannie modli się za Ciebie przed tronem Pańskim, a Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus będzie Twoim Przyjacielem, a Jego Matka mocno przytula Cię do swego serca. Dziękujemy za mądre nauki, dobre serce, cierpliwość, wspaniały przykład wiary i człowieczeństwa, nieustanną troskę o wiernych i świątynię. W modlitwie prosimy, aby dobry Bóg obficie wynagrodził Twym rodzicom za takiego dobrego syna.
Wierni z kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów w Rohotnie, kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu, kaplicy w Daniłowiczach oraz byli parafianie z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Andrzejowi Łysemu, Ojcu Andrzejowi Żylewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocy życzymy obfitych darów Ducha Świętego, zdrowia na długie lata, radości płynącej ze Świąt Zmartwychwstania Pana oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Apostolat „Margaretka” ze wsi Suraż
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia, radości, miłości i wiary. Niech Chrystus ma Księdza w swojej opiece, Matka Najświętsza ogarnia troską, a Duch Święty obficie udziela potrzebnych darów.
Parafianie ze wsi Szembielowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: łask Bożych, zdrowia, sił, roztropności, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoim miłosierdziem. Z całego serca dziękujemy za posługę w naszej parafii, za to, że wychowujesz dzieci i młodzież w wierze i miłości do Boga, uczysz odpowiedzialności za swe uczynki.
Kółko Różańcowe, parafianie, dzieci i młodzież z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu i Olegowi Janowiczowi, Siostrze Irenie i Pani Żannie z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Wszechmocnego, mądrości, natchnienia Ducha Świętego. Szczerze dziękujemy za posługę na rzecz Boga i ludzi. Niech Jezus Zmartwychwstały dodaje Wam mocy, sił, zdrowia. Radości na długie lata!
Parafianie z Iwia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi na drodze kapłaństwa, a Matka Boża broni, otacza macierzyńską miłością i opieką.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej ze wsi Andrzejowce
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Witalij Czurgan! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy Ci mocnego zdrowia, łask od Wszechmogącego i opieki Matki Najświętszej. Niech na Twej drodze kapłańskiej będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie.
Z szacunkiem Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej oraz parafianie z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, pogody ducha, radości z powołania, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, mądre i pouczające kazania, przykład wiary, cierpliwość i ofiarną pracę w naszej parafii, a Bogu – za Ciebie.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Nowojelni
❧✿☙
Czcigodni Księża Proboszczu Włodzimierzu Hulaj, Pawle Sołobuda, Stanisławie Pacyna, Olegu Kononowicz, Witalij Sidorko, Walery Spirydon, Klerycy Andrzeju Ejsmont, Erneście i Tomaszu Mikołajczykowie, Andrzeju Strukiel, a także Siostry Klaro Wołczek, Agnes Ostrouch oraz wszyscy, którzy pracowali w naszej parafii! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam mocnego zdrowia, niezachwianej wiary, wytrwałości, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Henrykowi Jabłońskiemu oraz Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Wielkanocy składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus będzie dla Was źródłem sił i radości w wykonywanej posłudze, Duch Święty opromienia światłem, a Maryja przytula do swego serca. Dziękujemy za ofiarne służenie Bogu i ludziom, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas.
Parafianie z kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿☙
Szanownej Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia. Z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej i życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie dopisuje przez długie lata, a radość, miłość i szczęście będą Twymi najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!
Z szacunkiem wierni z parafii pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Wielkanocnych, Urodzin i Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń: opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego. Niech ten wiosenny dzień wejdzie do Twego domu, obdarzy łaską, przyniesie pokój i radość. Zrobiłeś już dużo dobrego, zostawiając na ziemi swój ślad. Życzymy zdrowia i szczęścia. 100 lat!
Z miłością parafianie z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela we Mścibowie i kaplicy w Bortnikach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego oraz wielu pięknych chwil na drodze, którą Ci przygotował Pan. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, otwarte serce oraz oddaną pracę na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z kościoła w Żyrmunach
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus Ci błogosławi i obdarza mocnym zdrowiem, szczęściem w stanie kapłańskim, zadowoleniem z posługi i pokojem na co dzień.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Bartoszewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi w Dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustającego zapału w pełnieniu służby kapłańskiej. Szczęść Boże!
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, radości, długich lat życia, siły i dużo łask Bożych. Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, piękny przykład wiary i mądrości. Życzymy siły w trudach codziennego życia i w pełnieniu posługi kapłańskiej, pięknych owoców na Bożej niwie, nieustannej opieki Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego.
Wdzięczni parafianie z Porozowa
❧✿☙
уCzcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi, Siostrom Dorocie, Marynie i Jordanie z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, wielu sił, wytrwałości, zapału w głoszeniu Słowa Bożego, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Kleryk Witalij oraz rodzina Sawko ze wsi Wiejszycze
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu Martinowiczowi, Wiktorowi Sawickiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, dużo łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, życzliwych ludzi obok. Droga życia niech będzie szczęśliwa i błogosławiona. Dziękujemy za piękny przykład wiary.
Wierni z kaplicy Wincuki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg zdrowie i radość daje, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje. Spełnienia marzeń, słonecznych dni i optymizmu na każdy dzień życia.
Byli parafianie z Nowijanki
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Józefowi Gęzie, Dymitrowi Łabkowowi, Andrzejowi Wróblewskiemu, Andrzejowi Jodkowskiemu, Waleremu Maziukowi, Edwardowi Petelczycowi, Wiktorowi Bochanowi, Waldemarowi Słocie, Stanisławowi Staniewskiemu, Witoldowi Petelczycowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza nieustannie ma Ojców w swojej opiece.
Apostolat „Margaretka”, Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Waleremu Bykowskiemu i Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości i wszelkich łask Bożych. Niech te święta wprowadzą pokój do Waszych dusz, a Maryja Panna obdarzy ciepłem swego serca. Szczerze dziękujemy za posługę kapłańską, przykład modlitwy i dobre serca.
Jan Ciewiel oraz wierni z zakładu poprawczego №11 w Wołkowysku
❧✿☙
Szanowna Siostro Faustyno wraz z całym Personelem Obsługującym! Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, cierpliwości, sił, wytrwałości. Dziękujemy za dobre serca i miłość do każdego z nas.
Mieszkańcy Domu Miłosierdzia w Kamionce
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu Sadowskiemu, Aleksandrowi Worobjowowi, Dymitrowi Lewczykowi i Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia na długie lata, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi Wam przez całe życie, Maryja Panna otula matczynym płaszczem, a Jezus będzie Waszym Przyjacielem.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, apostolat „Margaretka” z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Boża otula swoją opieką. Szczerze dziękujemy za pouczające kazania, odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin, nieustanną troskę o parafian i świątynię.
Wdzięczni parafianie z Indury
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Pawłowi Astukiewiczowi i Witalemu Bielenikowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi i naszym kochanym Siostrom z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, radości z posługi, towarzyszenia Chrystusa, zdrowia, uśmiechu, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech z pomocą Boga i dobrych ludzi spełnią się wszystkie Wasze szlachetne plany i zamiary.
Parafianie z Indury
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały opiekuje się Tobą, obdarza mocnym zdrowiem i napełnia duszę spokojem. Długich lat życia, życzliwych ludzi obok. Z całego serca dziękujemy za posługę w naszej parafii, mądre kazania i wszystko, co dla nas zrobiłeś. Niech Twoja droga życiowa będzie jasna i błogosławiona.
Parafianie ze wsi Kamionka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wytrwałości, radości z posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Kapłanów oraz darów Ducha Świętego. Niech promienie miłosierdzia Bożego rozjaśniają drogę życiową, aby światło Twej wiary prowadziło do nawrócenia tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Dziękujemy za czułe serce i gotowość przyjść z pomocą.
Wierni z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i Imienin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, radości, sił i wytrwałości w pracy, opieki Bożej i świętego Patrona. Niech Matka Najświętsza ma zawsze Księdza w swojej opiece, a Duch Święty opromienia światłem każdy dzień życia.
Kółko Różańcowe i wierni ze wsi Wincuki, Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech droga wybrana dla Ciebie przez Boga zawsze będzie rozjaśniona przez Ducha Świętego, Matka Najświętsza opiekuje się Tobą, święty Patron pomaga, a Jezus Zmartwychwstały trzyma Cię przy swoim sercu i obdarza mocnym zdrowiem, radością i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Dziękujemy za szczere modlitwy, pouczające kazania i łagodny uśmiech.
Wierni z kaplicy MB Trzykroć Przedziwnej we wsi Taniewicze, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Nowy Dwór
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pana i Imienin życzymy pokoju i pogody ducha, zdrowia, udanej współpracy z ogółem wiernych, do których zostałeś posłany. Niech Bóg prowadzi Cię prostymi drogami, a Jego tchnienie nieustannie mieszka w Twoim sercu i nigdy nie pozwoli zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, Mosty
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby Jezus rozjaśniał Twą drogę życiową, Bóg Ojciec dodawał sił, Duch Święty nadziei, mądrości i pokoju, a Matka Boża przytulała do swego serca, nieustannie opiekowała się i broniła przed złem. Dziękujemy za wszystkie modlitwy, starania, za pewność i pokój, które nam dajesz.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Szemetowi, Arturowi Małafiejowi, Olegowi Kuderce oraz Siostrze Tatianie z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, łask Bożych, dobrych i życzliwych parafian. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca Waszą drogę życiową, Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Boża otula płaszczem swej opieki. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej wspólnocie parafialnej.
Grupa modlitewna MB Królowej Pokoju
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi Morawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, sił, nadziei, mądrości życiowej, radości Bożej, zadowolenia z wykonywanej posługi oraz pięknych plonów na niwie Pana.
Rodziny Sakowiczów, Kazimirskich, Stasiewiczów i Zarzeckich z Niemnowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, mądrości, opieki Bożej na każdy dzień. Niech Matka Najświętsza będzie Twą orędowniczką w posłudze kapłańskiej, a Duch Święty pomaga na ścieżce życiowej.
Wierni z parafii Lack
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Lucjanowi Dąbrowskiemu i Janowi Woronieckiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Wszechmogący dodaje mocy i zdrowia, Jezus Chrystus błogosławi każdy Wasz dzień, Matka Boża otula swą miłością i opieką, a Duch Święty obficie udziela swych darów. Szczerze dziękujemy za Wasze dobre serca, łagodny uśmiech i ofiarną posługę.
Parafianie z Borun
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Sorele i Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana, radości, nadziei, pogody ducha oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech Matka Najświętsza nieustannie ma Was w swojej opiece i pomaga w przez- wyciężaniu trudów codziennego życia.
Wierni parafianie z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Olegowi Żurawskiemu, Olegowi Korolowowi, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Siostrom Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Darii Jewtuchowskiej, Weronice Ogar z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, długich lat życia, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech wszystkie dobre zamiary się realizują, każdy dzień będzie napełniony Bożą radością i światłem, a Chrystus dodaje sił i cierpliwości. Owocnej współpracy z Duchem Świętym, mocnej wiary i opieki Matki Bożej.
Zakrystian Zdzisław, dzieci, młodzież, ministranci i parafianie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, pogody ducha, optymizmu, pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Chrystus Zmartwychwstały codziennie udziela Ci swojego błogosławieństwa, Duch Święty obdarza swymi darami, a Matka Boża otula macierzyńską miłością i opieką.
Wdzięczni parafianie z Mostów

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  335

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.