GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo!

Jubileusz

Podczas objawień fatimskich Matka Boża zapowiedziała Łucji, że Chrystus pragnie, aby była Ona bardziej znana i miłowana: „Jezus chce posłużyć się tobą, aby zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego tronu”.
Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ponownie ukazała się Łucji 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra (Hiszpania) – już po śmierci Franciszka i Hiacynty. Tym razem Niebieska Królowa trzymała na ręku Dzieciątko Jezus. Maryja zwróciła uwagę na stan swojego Niepokalanego Serca: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dlaczego właśnie pięć sobót wynagradzających? Na to pytanie Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku. Jezus powiedział jej wówczas: „Córko moja, jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Jej Bożemu Macierzyństwu (z jednoczesnym uznawaniem Jej wyłącznie za matkę człowieka), otwarte i publiczne wpajanie w serca dzieci obojętności, wzgardy, a nawet nienawiści do Niepokalanej Matki, znieważania Maryi bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach”.
   
   Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:
   
   Spowiedź w intencji wynagradzającej
    Przed sakramentem pokuty można odmówić następującą modlitwę: „Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas”. Podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
    Nie jest konieczne przystępowanie do sakramentu pokuty właśnie w pierwszą sobotę miesiąca, jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej.
   
   Komunia św. wynagradzająca
    Przyjęcie Ciała Pana Jezusa jest podstawowym elementem nabożeństwa pierwszych sobót. Trzeba je przyjmować w intencji wynagrodzenia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję należy wzbudzić w swym sercu przed przystąpieniem do Komunii św.
   
   Różaniec wynagradzający
    Na początku Różańca przed Najświętszym Sakramentem zaleca się odmawianie modlitwy Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. Po każdym dziesiątku trzeba powtarzać modlitwę przekazaną przez Matkę Bożą w Fatimie w lipcu 1917 roku: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
   
    15-minutowe rozważanie nad treścią tajemnic różańca w intencji wynagradzającej
    Nie wystarczy tylko przeczytać lub wysłuchać rozważań przygotowanych przez inną osobę. Osobiste przeżycie powinno się stać aktem duchowego zjednoczenia się z Niepokalaną Matką. Można rozważać jedną wybraną tajemnicę albo wszystkie po kolei, czyli rozmyślać o wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi. Ma to kształtować serca, upodabniać je do Serca Matki Bożej oraz uczyć patrzeć na świat i różne wydarzenia naszego życia Jej oczami.
   
   
Od wytrwałości w realizacji tego nabożeństwa zależy pokój na ziemi, w kraju, rodzinie, duszy. Bądźmy razem przy Matce Bożej w pierwsze soboty miesiąca, by wypraszać miłosierdzie dla grzeszników i całego świata. Niech Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.