GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

29 stycznia 2017 roku

Z głębi serca

 Ахвяраванне Пана

❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej, dużo sił, cierpliwości, niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego zdrowia na długie lata. Szczęść Boże!
Rodzina Zając
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarowuje Cię swymi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień. Niech obok zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a praca na niwie Bożej przynosi obfite owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Hołynki
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg Ojciec dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, Jezus służy przykładem na drodze kapłańskiej, a Matka Boża zawsze Cię strzeże. Życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych i czułych wiernych.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowej Rudy
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Słuce z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą w Twym sercu, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Rodzina Szczetko
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, sił i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Komitet Kościelny, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie
z Wielkich Ejsmontów
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi
z okazji Imienin życzymy obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za oddaną służbę Bogu i ludziom oraz troskę o świątynię. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie
ze Swisłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi
z okazji Urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Dziękujemy za pouczające kazania, które pogłębiają naszą wiarę, za ofiarną pracę duszpasterską w parafii i serce otwarte dla każdego człowieka. Niech Ci nie zabraknie sił do realizacji swoich planów i zamiarów. Niech obok będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie, wśród których również my – Twoi parafianie.
Wierni z Repli
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi
z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, pogody ducha, dużo radości, mocnego zdrowia, szczęścia bez miary, życzliwych ludzi obok. Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary, pracy i trudów owoce, za spokój, walki, uśmiech szczęścia i łzy żałoby, krzyż na barki złożony, wiarę, nadzieję i miłość dziękujemy Ci. Zawsze bądź na naszej drodze do Boga. Jesteśmy Ci wdzięczni za przykład pobożności, delikatność, troskę o naszą świątynię i parafian. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i dla nas.
Szczęść Boże!
Z modlitwą, wierni
z kościoła pw. Narodzenia NMP
z Balli Kościelnej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu
z okazji dnia świętego Patrona składamy najserdeczniejsze życzenia, połączone z modlitwą. Niech Pan Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, Matka Boża otacza macierzyńską opieką i miłością, Duch Święty zsyła swoje dary, a święty Patron napełnia serce radością i pokojem. Dziękujemy za pouczające kazania, uśmiech i otwarte na ludzi serce.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Agnieszce i Annie, wdowom konsekrowanym Sabinie i Zofii
z okazji święta Ofiarowania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia. Niech każda chwila życia będzie oświecona światłem Chrystusa. Niech Maryja, której we wszystkim ufacie, zawsze otula matczyną troską i pomaga spełniać wolę Ojca Niebieskiego. Dziękujemy za Wasze dobre serca i pracę, której poświęciliście życie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Kółko Żywego Różańca
Matki Bożej z Girowicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Urodzin i Imienin składamy serdeczne życzenia. Życzymy, abyś w ciągu całego swego życia z wiarą i zaufaniem szedł do Boga, a wszystko, co czynisz, abyś czynił z zamiłowaniem. Życzymy także wielu łask Bożych
na każdy dzień, darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i radości. Sto lat!
Wierni z parafii Hołynka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, zdrowia i radości. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień i obdarowuje zdrowiem na długie lata, niech Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty, hojny na swe dary, pomaga Ci godnie pełnić posługę duszpasterską. Niech serce zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, a obok będą dobrzy i szczerzy ludzie.
Z wdzięcznością parafianie z kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach
❧✿☙
Kochanej Siostrze Agnieszce Leszko
z okazji 80. rocznicy Urodzin i Chrztu Świętego składamy wiązankę szczerych życzeń. Niech Ci Pan Jezus błogosławi, niech obdarza mocnym zdrowiem, ciepłem, miłością, radością. Niech służba Bogu i ludziom przynosi obfite owoce i satysfakcję. Niech Matka Boża nieustannie otacza Cię płaszczem swej macierzyńskiej dobroci, a Duch Święty obdarza hojnymi darami. Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni z kościoła
pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu
z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce będzie napełnione miłością, nadzieją i pokojem, a praca przynosi radość i satysfakcję.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z kościoła pw. Św. Rocha, Grandzicze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha oraz dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus obdarza Cię błogosławieństwem i wszelkimi łaskami, napełnia światłem i mocą. Życzymy opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi każdy Twój trud.
Byli parafianie z ul. Zarzecznej, Odelsk
❧✿☙
Szanownej Siostrze Agnieszce Leszko
z okazji 80. rocznicy Urodzin i Chrztu Świętego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, codziennego wzrastania w wierze oraz szczerej radości z każdego momentu życia. Niech Bóg miłosierny obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza przytuli do swego serca i nieustannie się Tobą opiekuje. Długich
lat życia!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Girowicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi
z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia będzie napełniony zdrowiem, szczęściem i radością. Niech Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi drogami, Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej opieki, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Pamiętając w modlitwach,
byli parafianie z kościoła
pw. Św. Michała Archanioła
w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Mietlickiemu
z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg dodaje Ci sił potrzebnych do skończenia budowania kościoła, Maryja przytula
do swego serca i pomaga kroczyć tą drogą, którą wybrałeś. Niech Twoja mądrość nadal prowadzi ludzi do Boga, a uśmiech ogarnia cały świat. Zdrowia i radości!
Z darem modlitwy Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: uśmiechu na twarzy, zapału w spojrzeniu, spokoju w duszy i w sercu. Niech się zrealizują wszystkie pragnienia, które wydawały się niemożliwe. Niech przy Tobie zawsze będzie Anioł Stróż, Matka Boża niech otacza swym matczynym płaszczem, a Duch Święty prowadzi przez życie. Obfitych łask Bożych na co dzień!
Apostolat „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Gremzie
z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, ciepła, uśmiechu i radości, aby w życiu miały miejsce tylko pozytywne wydarzenia, a obok zawsze byli wierni przyjaciele. Niech Jezus Chrystus strzeże Cię od nieszczęść i obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, a Matka Boża otacza swą macierzyńską miłością. Bożego błogosławieństwa i obfitych darów Ducha Świętego!
Apostolat „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Pawłowi Białonosowi i Klerykowi Aleksandrowi Żolikowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, radości, obfitych owoców w posłudze na niwie Pana, opieki Matki Bożej na każdy dzień oraz wielu łask Bożych. Szczęść Boże!
Parafianie z Makarowiec
❧✿☙
Kochanemu synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu i radości. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, święty Patron niech pomaga realizować plany i zamiary, Matka Boża prowadzi najpiękniejszymi drogami, a obok będą życzliwi i
dobrzy ludzie.
Mama i ojciec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi
z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, wszelkich potrzebnych łask od Pana Boga, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, a także obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością, pokojem i radością.
Mieszkańcy wsi Szembielowce

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  209

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.