GRODNO
Sobota,
23 wrzesnia
2023 roku
 

Ponowne odkrycie Fatimy

Jubileusz

Na100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie (1917-2017)
Bieżący rok jest ważnym rokiem dla Kościoła powszechnego. W tym czasie przypada 100. rocznica objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Matka Boża przyszła do trojga dzieci, aby przez nie upomnieć ludzkość. „Grzechy świata są zbyt wielkie, ludzie muszą przestać obrażać Boga i zacząć prosić o wybaczenie za swe grzechy, jeśli świat ma odnaleźć jedność i pokój”. Orędzie fatimskie przekazane nam za pośrednictwem 10-letniej Łucji oraz jej kuzynów – 7-letniej Hiacynty i 9-letniego Franciszka – nakłania ludzkość do nawrócenia, aby w ten sposób uchronić świat przed katastrofą, a dusze grzeszników przed wiecznym potępieniem.
W orędziach Matki Bożej w Fatimie otrzymujemy obietnicę zwycięstwa Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi nad złem. Jednak do tego jest koniecznie potrzebne współdziałanie z Nimi. Dlatego też przyszłość nasza oraz całego świata – w tych Najświętszych Sercach oraz w naszych rękach!
   
    Fatimski testament duchowy jest aktualny po 100 latach od objawień Matki Bożej:
    Rozszerzanie i pogłębianie czci Maryi i Jej Niepokalanego Serca, najściślej zjednoczonego z Sercem Jezusowym. „Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana” – podkreślała Najświętsza Panna w Fatimie.
Przeżycie pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Ten, kto przez 5 kolejnych pierwszych sobót przyjmie Komunię św., odmówi cząstkę różańca i w ciągu 15 minut będzie rozważał jedną z tajemnic różańcowych w zjednoczeniu z Matką Bożą, ma to zapewnienie: „Te dusze będą obdarzone szczególną łaską, jako kwiaty przed tronem Bożym je postawię”. „Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z łaską, która dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna”.
   
    • Odmawianie jak najczęściej różańca. Jeśli istnieje taka możliwość, to codziennie razem z rodziną. Tę prośbę Maryja wyrażała prawie w każdym spotkaniu z wizjonerami: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Zachęcała również do regularnego korzystania z sakramentu pokuty, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, a także do możliwie najczęstszego udziału w Eucharystii oraz czytania Pisma Świętego i medytowania nad nim.
   
    Modlitwa, ofiary i pokuta za grzechy własne oraz w intencji nawrócenia się grzeszników. Świat szybko pogrąża się w ciemnościach zła: Bóg jest znieważany, prawa Boże są codziennie deptane. Potrzebne są pokuta i zadośćuczynienie Wszechmocnemu i Matce Najświętszej. „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»”.
   
    Zawierzenie się opiece Matki Najświętszej. Jej Niepokalane Serce pragnie być schronieniem dla wszystkich, zwłaszcza dla pokutujących: „Jeśli się ludzie nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział”, ale „na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
   
    Objawienia Maryi z 1917 roku wciąż mają duże znaczenie dla świata. Po proroczych słowach Matki Bożej miały miejsce następujące wydarzenia: upadek komunizmu bez rozlewu krwi, cudowne ocalenie życia św. Jana Pawła II podczas zamachu, wyzwolenie wielu narodów, ustanie prześladowań na tle religijnym, powrót Kościoła do krajów, z których został usunięty.
    Jednak zarówno do powszechnego pokoju, jak też do uznania prawa Bożego w życiu publicznym jest jeszcze bardzo daleko.
    Zgodnie z nowymi znakami czasu apel Najświętszej Matki powinien być przekazywany z pokolenia do pokolenia. Wsłuchując się w niego, powinniśmy sobie uświadomić, że to sam Bóg ostrzega ludzkość, posługując się Królową Pokoju, która już prawie 100 lat temu ukazała się w Fatimie. Wszechmogący nadal czeka na pokolenie, które uważnie wsłucha się w fatimskie orędzie i zapragnie uczynić „wszystko dla Maryi”.
   
    Jednak nie wystarczy poświęcenia Najświętszej Pannie poszczególnych krajów. W głębi serca każdy człowiek powinien powierzyć Jej siebie. W bieżącym roku na łamach gazety przypomnimy, że orędzie fatimskie jest dzisiaj dla nas wszystkich ostrzeżeniem i naglącym wezwaniem Matki Bożej do nawrócenia.
    Odnajdźmy jedność i pokój...

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  100

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.