GRODNO
Piątek,
09 czerwca
2023 roku
 

1 stycznia 2017 roku

Z głębi serca

 ŚW. RODZINA

◊◊◊
Najdostojniejszym Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance i Olegowi Butkiewiczowi, czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Pawłowi Skubie, Aleksandrowi Siemińskiemu, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, wszystkim Księżom i Siostrom Zakonnym diecezji grodzieńskiej oraz Rektorowi i Klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, radości Bożej na każdy dzień posługi, życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą, sił w pokonaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych. Niech Duch Święty nie opuszcza, Matka Boża mocno trzyma za rękę, a święci Patronowie zawsze będą obok.
Z modlitwą, apostolat „Margaretka” z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, Księżom Karolowi Barnasiowi, Leszku Domogale, Łucjanowi Radomskiemu, Andrzejowi Liszko, Markowi Zaniewskiemu, Proboszczowi Tadeuszowi Krysztopikowi oraz wszystkim Księżom, którzy głosili Słowo Boże i pełnili posługę duszpasterską w naszej świątyni, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask w codziennym życiu. Niech Bóg strzeże przez całe życie i rozjaśnia nad Wami swe oblicze, a Matka Boża opiekuje się Wami. Z całego serca dziękujemy za szczere serce i otwarte na każdego człowieka dusze. Szczęść Boże!
Komitet Kościelny i życzliwi parafianie z kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Swisłoczy
◊◊◊
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Olegowi Kononowiczowi, Władysławowi Surwile, Waleremu Bykowskiemu, Witalemu Sidorce, Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Stanisławowi Pacynie, Andrzejowi Znosce, Jerzemu Biegańskiemu, Andrzejowi Kiewlukowi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy radosnych i pogodnych dni, wiele szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam na długie lata służby Bogu i ludziom, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej dobroci.
Apostolat „Margaretka” z parafii Lida-Fara
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu i czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Giedrojciowi z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a nowonarodzony Jezus obdarza swoimi łaskami, dobrym zdrowiem na długie lata życia, siłą i wytrwałością, by móc pokonywać wszelkie trudności na życiowej drodze. Szczęść Boże!
Wierni z parafii Hołynka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi i całemu Zespołowi redakcyjnemu gazety „Słowo Życia” z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha, pomyślności w pracy oraz pogodnych i jasnych dni. Niech obok będą tylko życzliwi ludzie, którzy dają jak najwięcej ciepła i łaski, Dzieciątko Jezus obdarowuje swoim błogosławieństwem, Matka Boża zawsze się opiekuje, a Duch Święty zsyła swe obfite łaski na każdy dzień życia. Wesołych Świąt!
Z modlitwą, apostolat „Margaretka” z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Janowi Kuczyńskiemu, Pawłowi Skubie, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi oraz Klerykowi Waleremu Korolowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg czuwa nad Wami i błogosławi, a Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej opieki. Szczęść Boże!
Młodzież z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kazimierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu i Klerykowi Arturowi Laszniewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, uśmiechów i pogody ducha. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was łaskami i błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem swojej opieki. Obfitych darów Ducha Świętego oraz dobrych, życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością, byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę kapłańską, wprowadza spokój do duszy i serca, a Dzieciątko Jezus i Jego Matka Najświętsza Ci błogosławią.
Byli parafianie z Nowijanki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Siedleckiemu i Tadeuszowi Kaczanowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, sił i radości na każdy dzień. Niech Dzieciątko Jezus opromienia swym światłem, Matka Najświętsza przytula do swojego serca, a posługa kapłańska przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Parafianie ze wsi Nowijanka i Paszeli, chór kościelny oraz parafianie z Konwaliszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu i Pawłowi Romanowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całemu człowieczeństwu, obdarza Was zdrowiem i radością. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najlepszą drogą do Pana. Dziękujemy za oddaną służbę Bogu i ludziom, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas. Wesołych Świąt!
Robotnicy Raduńskiej suszarni owoców
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Murawskiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Olegowi Korolowi, Klerykowi Jerzemu Paszkowcu oraz Siostrom Irene Barcewicz, Weronice Bliźnuk, Darii Jewtuchowskiej, Weronice Ogar, Mariannie Oleszczyk, Aleksandrze Oreszko, Filotei Cichonowicz, Klarze Wołczek, Agacie Smolskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Boże Dzieciątko obdarza Was zdrowiem, będzie obok w drodze, którą wybraliście, pomaga prowadzić ludzi do Boga, umacnia Was swoimi darami i pokojem, byście mogli rozdawać dobro tam, gdzie jest potrzebne.
Z modlitwą, Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska zaprowadzi Cię do szczęścia i radości w Nowym Roku, a nowonarodzony Jezus obdarzy zdrowiem, doda sił i cierpliwości w realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Parafianie z kościoła pw. św.św. Aniołów Strużów w Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Andrzejowi Żylewiczowi, Andrzejowi Łysemu i Andrzejowi Angurowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości płyną chwile życia, a spokój jak Gwiazda Betlejemska zajaśnieje w Waszych sercach. Życzymy mocnego zdrowia, nadziei, miłości oraz pomyślnoci we wszystkich sprawach. Niech malutki Jezus Wam błogosławi, a Matka Boża oświeca każdy dzień życia.
Apostolat „Margaretka ze w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia Waszą drogę, Dzieciątko Jezus obdarowuje pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Życzymy szczęścia, zdrowia na długie lata życia, wytrwałości, pogodnych dni w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni ze wsi Suraż i Gieraniony
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech drogę, którą wybrał dla Księdza Pan, oświeca Matka Najświętsza. Niech dobry Jezus trzyma przy swoim sercu, obdarowuje błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie bezgranicznie hojny na swe dary. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, człowieczeństwo, przykład prawdziwej wiary, ofiarną posługę na rzecz parafii. Bóg zapłać!
Legion Maryi, Komitet Kościelny i wdzięczni wierni z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Etelowi, Edwardowi Sinkiewiczowi i Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, radości Bożej, błogosławieństwa Najświętszej Maryi Panny oraz pięknych owoców na niwie, na którą posłał Was Pan. Dziękujemy za ofiarną pracę w naszej parafii i troskę o każdego z nas.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni wierni z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc gorących życzeń: opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitości darów Ducha Świętego, ufności Bogu, który wskazuje Ci drogę Prawdy i Życia, mocnej wiary i niezachwianej nadziei. Szczęść Boże!
Chór kościelny z parafii Nacza
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witoldowi Żelwetro, Andrzejowi Zujowi, Wiktorowi Borysiewiczowi oraz Siostrom Łucji i Andrzei z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Pan Bóg obdarzy swoją miłością i siłą, byście godnie kroczyli drogą, którą kiedyś wskazał Duch Święty. Niech Matka Najświętsza wspiera Was i pomaga, a w sercu nigdy nie zgaśnie zapał służenia Bogu i ludziom.
Franciszkański Zakon Świeckich oraz parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze Zofii Śmietance z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Was dobrym zdrowiem, radością, miłością i nadzieją, Jego Matka otoczy swym matczynym płaszczem i ciepłem, a Anioł Stróż zawsze czuwa nad Wami. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę, przynosząc spokój w serce i duszę. Szczęść Boże!
Komitet Kościelny, Franciszkański Zakon Świeckich i Kółka Różańcowe z parafii Sobotniki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich. Niech dobry Bóg pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności, a droga, którą codziennie podążasz, będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech serce pełni się spokojem i miłością, a obok będą dobrzy i szczerzy ludzie. Dziękujemy za posługę w naszej parafii, opiekę duchową, troskę o świątynię, uważność do każdego wiernego, za naukę, szczerą modlitwę, cierpliwość, dobry uśmiech i kochające serce.
Z wdzięcznością, parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Słonim
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia zdrowia i ludzkiej życzliwości. Niech Jezus Chrystus będzie źródłem siły i radości w wykonywanej posłudze, Duch Święty opromienia swym światłem, a Maryja przytula do swego serca.
Parafianie z Nowej Rudy
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najgorętszych życzeń: zdrowia, radości, pomyślności oraz dużo sił w pracy duszpasterskiej. Niech Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje, broni od złego i uprasza u swego nowonarodzonego Syna wszystkie łaski dla Ciebie, a Duch Święty napełnia swymi darami. Szczęść Boże!
Rodziny Zając i Szwed oraz Natalia Czasnulawiczus z Porzecza
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszkowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia na długie lata, zadowolenia z każdej przeżytej chwili, codziennej radości i natchnienia Ducha Świętego. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Matka Boża doda sił, cierpliwości i wytrwałości na wybranej drodze.
Parafianie ze wsi Jewłasze i Lack
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Romanowi Jałowczykowi i Olegowi Dulowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, nieustannej opieki Matki Bożej na drodze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Wasze życie będzie napełnione łaską Bożą i miłością, a posługa przynosi tylko radość i bogate owoce.
Parafianie z Hniezna
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Henrykowi Jabłońskiegmu i Siostrze Jadwidze Miecielice z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia, łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Niech na niwie Pańskiej dojrzewają jedynie kłosy ludzkiego szacunku i dobroci. Szczerze Wam dziękujemy za piękne Mszy roratnie, za to, że pomagacie wychowywać dzieci i wnuków w wierze i miłości do Boga, uczycie odpowiedzialności za swe uczynki. Dziękujemy, że nieustannie przekonujesie nas w wielkiej miłości i łasce Bożej. Niech każdy dzień Waszego życia będzie jasny jak samo Święto Światłości.
Parafianie z kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Waleremu Bykowskiemu, Klerykom Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Ejsmontowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi spokój całemu światu, obdarowuje Was swoimi darami: zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech obok będą życzliwi ludzie. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wierni z parafii Wielkie Ejsmonty
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Olegowi Janowiczowi i Witalemu Cybulskiemu oraz szanownym Siostrom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę, Dieciątko Jezus obdarowuje pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych darów. Niech zdrowie, radość, pokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze Wam towarzyszą. Długich lat życia w służbie Bogu i ludziom!
Legion Maryi z parafii pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Was swoimi łaskami, miłością i radością. A pokój jak Gwiazda Betlejemska zajaśnieje w Waszych sercach jasnymi promieniami. Szczerze dziękujemy za ofiarną posługę. Wesołych i radosnych Świąt!
Wdzięczni wierni z parafii pw. św.św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę, Dzieciątko Jezus obdarowuje pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty opromienia swym światłem i zsyła obfite dary. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Pan wynagrodzi Ci za dobre serce, miłość i cierpliwość. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej parafii, mądre rady, głoszenie Słowa Bożego, szczerą modlitwę i piękne kazania.
Z modlitwą i wdzięcznością, parafianie, grupa modlitewna, dzieci i młodzież z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodny Księże Pawle Borysiewicz! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Ci mocnego zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, ciepła, cierpliwości. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego, słuszne i dobre rady. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Ciebie, a Ci – za naukę i wiedzę, którymi się dzielisz z nami, za troskę o nasz wzrost duchowy oraz za wspaniały przykład wiary i mądrości. Niech Wszechmogący czuwa nad Tobą i ma w swej opiece, a Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej dobroci.
Z wdzięcznością, parafianie z Nowojelni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca drogę, Dzieciątko Jezus obdarowuje pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych darów. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Dziękujemy za ofiarne służenie na rzecz Boga i ludzi.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jacekowi Markielowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitości darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Najświętszej oraz dużo łask Bożych na każdy dzień kapłańskiej posługi. Niech Księdza droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona. Dziękujemy za piękną i oddaną służbę Bogu i ludziom.
Rodziny Ciereszczenków i Pluszewiczów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki Matki Bożej Trokielskiej. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Ci drogę do Boga.
Kółko Różańcowe MB Trokielskiej, Juraciszki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony Zbawiciel, który niesie pokój całej ludzkości, obdarowuje Cię swymi łaskami: zdrowiem, radością i pokojem. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana. Dziękujemy za ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi, dobre serce i cierpliwość do nas.
Wdzięczni parafianie z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu i Janowi Rejszelowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata życia i posługi kapłańskiej, szczerych i wiernych ludzi obok, obfitych łask od nowonarodzonego Jezusa i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny na drodze służenia Bogu i ludziom. Niech Wasze serca i rozum nigdy nie ustają głosić Ewangelię. Dziękujemy za ofiarną posługę, szczere słowa i troskę o świątynię i wiernych.
Z modlitwą, parafianie ze wsi Mociewicze, Wangi i Pieskowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Łucjanowi Dąbrowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w sercu. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, matka Boża Boruńska otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni z parafii Boruny
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalemu Czurganowi, Janowi Gaweckiemu i Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiele serdecznych życzeń mocnego zdrowia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus w każdej chwili życia szczerze Wam błogosławi, Gwiazda Betlejemska oświeca każdy dzień, a Matka Boża otula i chroni przed złem.
Z szacunkiem rodzina Jezierskich z Juraciszek
◊◊◊
Kochanemu Synu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin i świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, 100 lat życia, sił, niegasnącego zapału do pracy, optymizmu i nadziei. Niech Matka Najświętsza wraz ze swoim umiłowanym Synem zawsze mają Cię w swojej opiece i prowadzą przez drogę życiową. Szczęść Boże!
Mama i krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy życzenia mocnego zdrowia, sił, cierpliwości i ludzkiej życzliwości. Niech nowonarodzony Jezus obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej miłości. Dziękujemy za opiekę duchową, modlitwę i cierpliwość do nas.
Parafianie z Nowijanki i Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech narodzony malutki Pan Jezus obdarza Cię swoimi darami, mocnym zdrowiem, pogodą ducha, ludzką życzliwością, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie Tobą się opiekuje na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości, za troskę o parafianach i świątyni. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wierni parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby Malutki Jezus obdarzał Cię zdrowiem, cierpliwością i siłą, ciesząc się wraz z Tobą z owoców posługi kapłańskiej. Na zawsze dla nas będziesz jasną gwiazdą, która każdemu lśni dobrocią, miłością i ciepłem.
Wierni z parafii pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Dymitrowi Popieniukowi, Andrzejowi Radziewiczowi i Wiktorowi Myślukowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wam błogosławi i obdarza swymi łaskami, byście wytrwale podążali obraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom. Niech Was wspiera swą miłością oraz mocą, abyście w swej prostocie, pokorze i miłości bliźniego mimo ludzkiej niedoskonałości byli niezwykłymi kapłanami.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem, parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Szemetowi, Arturowi Małafiejowi, Olegowi Kuderce, Siostrom Ludmile i Lilii z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, szczęścia, radości i optymizmu. W ten świąteczny czas prosimy, niech Maryja otuli Was swą pieszczotą i miłością, a Dzieciątko Jezus niech rozjaśni Waszą drogę życiową. Dziękujemy za lata pracy w naszej parafii, otwarte serca i dobre słowa dla każdego z nas. Wesołych i radosnych Świąt!
Grupa modlitewna MB Królowej Pokoju z Grodna-Augustówka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Antoniemu Adamowiczowi, Andrzejowi Zajko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa od nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, opieki Matki Najświętszej, pogody ducha, radości w spełnieniu posługi kapłańskiej oraz zdrowia, wytrwałości i mocy na co dzień.
Z modlitwą, wierni z parafii Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu Sadowskiemu, Aleksandrowi Worobjowowi, Dymitrowi Lewczykowi i Pawłowi Ejsmontowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdecznejsze życzenia zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech Pan Jezus narodzony prowadzi Was przez całe życie, Duch Święty darzy mądrością i pomyślnością, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej opieki.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z parafii pw. św. Wacława, Franciszkański Zakon Świeckich, Wołkowysk
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Jezus nowonarodzony napełnia Księdza swoją łaską, a na drodze kapłańskiej zawsze towarzyszą dobrzy ludzie. Niech Matka Boża Ostrobramska obdarowuje błogosławieństwem i wszystkimi potrzebnymi łaskami.
„Margaretka” z parafii pw. św. Wacława, Wołkowysk
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Martinowiczowi oraz Siostrom Goretti, Julicie, Leonii i Eucharyi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości na każdy dzień, Bożego błogosławieństwa, sił i wytrwałości, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Dziękujemy za szczere modlitwy, mądre kazania i przykład pobożności, troskę o nas i parafii.
Rodzina Kościuszków
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Gremzie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej, ludzkiej życzliwości. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Księdza swoimi darami i błogosławieństwem. Niech w Nowym Roku realizują się wszystkie dobre sprawy i zamiary.
Rodzina Podulińskich z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzone Boże Dziecię obdarza Cię wszelkimi łaskami i napełnia serce pokojem, radością i miłością. Życzymy mocnego zdrowia, mocy Ducha Świętego i codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waleremu Maziukowi, Andrzejowi Jodkowskiemu i Wiktorowi Bochanowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej. Niechaj wraz z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości płyną chwile życia, a spokój jak Gwiazda Betlejemska zajaśnieje w sercu.
Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Magaretka” oraz parafianie z kościoła pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Ojcu Romanowi Cieślakowi i Siostrze Julii z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi każdy dzień życia, a Matka Boża Nieustającej Pomocy zawsze Wami się opiekuje. Niech na twarzy jaśnieje uśmiech, oczy błyszczą z radości a serce bije mocno od tej miłości, która w nim mieszka. Dziękuję Bogu i Maryi Pannie za ten czas, gdy mogłam być w Waszej parafii, przeżyć spowiedź generalną i rekolekcje, otrzymując błogosławieństwo Boże. Niech Pan za wszystko Wam wynagrodzi.
Z szacunkiem, Teresa z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: szczodrych łask Bożych i tylko radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swoim światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus niech zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przytula do swojego serca. Szczęść Boże!
Jana, Weronika i Walery z parafii Sylwanowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, mocnego zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niechaj Najświętsza Maryja Panna prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości, a miłosierny Bóg opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji 91. rocznicy Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń, połączonych z modlitwą: opieki Matki Bożej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia w realizacji Bożych zamiarów, życzliwych i dobrych ludzi obak. Niech każdy dzień życia będzie napełniony radością i pokojem. Szczęść Boże!
Wierni z p. Południowy
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Sarele, Leonowi Liszykowi i Ojcu Aleksandrowi Drogasiowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, cierpliwości w niełatwej posłudze kapłańskiej, codziennej radości i niegasnącego zapału wiary. Niech każdy Wasz dzień będzie oświecony Bożą miłością i miłosierdziem, a wszystkie plany i zamiary spełniają się z Bożą pomocą. Z całego serca dziękujemy za ofiarną posługę, otwarte serca i głoszenie Słowa Bożego. Szczęść Boże!
Wierni parafianie z Wołpy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg błogosławi drogę kapłańską, Duch Święty rozjaśni go, a Matka Boża Tobą się opiekuje. Życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, dobroci i czułości od ludzi. Niech Nowy Rok sprzyja we wszystkich zamysłach i planach. Szczęśliwych i radosnych Świąt!
Komitet Kościelny z parafii pw. Narodzenia NMP, Dudy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dużo zdrowia, szczęścia i obfitych łask Bożych od nowonarodzonego Dzieciątka Jezus na co dzień. Dziękujemy za szczerą działalność, duszpasterską opiekę, wspaniałe kazania i modlitwę. Niech Pan Bóg pomaga na drodze życiowej, a Matka Boża Mołesierna opiekuje się Tobą. Życzymy także obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask od Niego!
Wierni z kaplicy Bortniki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Ignatowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku życzymy mocnego zdrowia, spokojnych pogodnych dni, obfitego plonu na niwie Pańskiej, opieki Matki Bożej, natchnienia Ducha Świętego. Niech Jezus błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, obdarzy niezachwianą nadzieją, pomoże w realizacji planów i dobrych uczynków.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Mostach Prawych
◊◊◊
Czcigodnym Siostrom Dorocie i Marynie, Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji świąt Narodzenia Pana i Nowego 2017 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, obfitych łask Bożych, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech służenie Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Rodzina Sawków ze w. Wiejszycze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jacekowi Markielowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, radości, uśmiechu, serdeczności, pogody ducha, optymizmu, niezachwianej nadziei i siły w posłudze duszpasterskiej. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożym światłem i darami od Wszechmogącego. Szczęść Boże!
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubiejów i Romańczków, Grodno
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dużo radości, pogody ducha, owocnej posługi oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech nowonarodzony Zbawiciel codziennie Ci błogosławi, Matka Najświętsza otula swoją opieką i miłością, a Duch Święty zsyła swe hojne dary.
Wdzięczni parafianie z Mostów
◊◊◊
Kochanemu Księdzu Witoldowi Łozowickiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, zdrowia, radości i niegasnącego zapału w służeniu Bogu i ludziom, niech uśmiech nigdy nie schodzi z Twej twarzy, a obok będą życzliwi ludzie. Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2017 Roku!
Rodziny Kuczyńskich, Ejsmontów, Łozowickich
◊◊◊
Państwu Krystynie i Stanisławowi Ejsmontom z okazji 30. rocznicy ślubu składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, łask Bożych na każdy dzień życia, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Fatimskiej i świętych Patronów. Niech serca napełnią się miłością Bożą, a duszę otoczy pokój. 100 lat!
Syn Andrzej i chrześniaki, rodziny Kuczyńskich, Ejsmontów, Łozowickich
◊◊◊
Kochanemu bratu Marianowi Ejsmontowi z okazji 70-lecia składamy serdeczne życzenia: zdrowia, opieki Matki Bożej, sił i wytrwałości na drodze życiowej, uśmiechu i pociechy z dzieci i wnuków. Dziękujemy za uwagę, czułość i dobre serce. Szczęść Boże!
Rodzina
◊◊◊
Krewnym i bliskim śp. księdza Tadeusza Wyszyńskiego swyrazy szczerego współczucia i chrześcijańskiego wsparcia połączone z modlitwą o spokój dla duszy zmarłego
składają pracownicy kurii i redakcji „Słowa Życia”

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  206

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.