GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

Spotkania opłatkowe

Tradycje chrześciańskie

Tydzień temu przeżywaliśmy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niepostrzeżenie minęła także oktawa Bożego Narodzenia. Ale świąteczny czas nadal trwa i przedłuży się aż do święta Ofiarowania Pańskiego. Według tradycji w tym okresie wierni organizują spotkania opłatkowe. Piękny zwyczaj łączy nie tylko rodziny i bliskich, ale też przyjaciół, kolegów, wspólnoty... Ludzi łączy wiara w Zbawiciela, który przyszedł na świat około dwóch tysięcy lat temu.
Wszyscy łamią się opłatkiem, który symbolizuje Ciało Chrystusa. W ten sposób zgromadzeni świadczą o tym, że Jezus jest obecny wśród nich: „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, tam jestem wśród nich” (Mt 18, 20).
    Dzielenie się opłatkiem oznacza, że ludzie chcą być razem, żyć w pokoju i zgodzie, z pokorą przyjmując wszystkie radości i przeciwności losu. Przepraszają siebie nawzajem, wybaczają, składają serdeczne życzenia.
    Tradycja wywodzi się z Ostatniej Wieczerzy i jest uprawiana na jej pamięć. Jak niegdyś Zbawiciel łamiąc chleb zwrócił się do Apostołów, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje” (Mt 26, 26), tak i my za przykładem Jezusa powinni dzielić się sobą z innymi. Chrześcijanin ma być jak „chleb powszedni” – karmić głodnych. Przypomina o tym samo słowo „opłatek”, pochodzące od łacińskiego „oblatum”, czyli „dar ofiarny”. Jak chleb jest podstawowym, powszechnym pokarmem człowieka, tak „pożywieniem” dla wierzącego jest miłość. А gdy jest chleb i miłość, to do przeżycia dnia to wystarczy.
    Według tradycji w diecezji odbywają się spotkania opłatkowe różnych wspólnot z udziałem hierarchów miejscowego Kościoła – księży biskupów Aleksandra Kaszkiewicza i Józefa Staniewskiego.
Spotkanie opłatkowe odbyło się w Szczuczynie.
    Na spotkaniu w klasztorze ojców pijarów zebrali się ministranci, dziewczęta z chóru i ich rodzice.
    Świąteczna impreza rozpoczęła się wspólną modlitwą – Koronką dwunastu gwiazd, którą kiedyś zapisał św. Józef Kalasanty, patron Liturgicznej Służby Ołtarza i młodzieżowego chóru „Calasanz”. Zebrani prosili Boga o pokój, jedność i radość w swoich rodzinach. Następnie podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. Nieoczekiwanie na spotkanie zawitał św. Mikołaj, który przyniósł obecnym słodkie prezenty. Na zakończenie wierni zaśpiewali tradycyjne kolędy.

   
    Spotkanie opłatkowe odbyło się w Smorgoniach.
    Wzięli w nim udział bracia salezjanie, siostry salezjanki, prenowicjusze, a także ich rodzice i bliscy.
    Na początku zebrani wysłuchali fragmentu Ewangelii, który opowiada o narodzinach Zbawiciela. Następnie wspólnie zaśpiewali kolędy. Podczas dzielenia się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia i przeprosili za krzywdy. Na zakończenie spotkania regionalny przełożony wspólnoty salezjańskiej na Białorusi ks. Wiktor Hajdukiewicz SDB wyraził zadowolenie z tego, że to spotkanie miało miejsce. Obecni podziękowali za możliwość wspólnego spotkania się i wyrazili nadzieję, że podobne wydarzenia staną się tradycją.
   
    Spotkanie opłatkowe dla pracowników kurii odbyło się w Grodnie.
    Zebrały się na nim zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. W spotkaniu wzięli udział biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski.
    Świąteczne życzenia dla grodzieńskich hierarchów złożył wicekanclerz kurii ks. kanonik Antoni Gremza. Kapłan życzył biskupom nadal prowadzić wiernych drogą do zbawienia. Ordynariusz diecezji ks. bp Aleksander Kaszkiewicz wyraził słowa podziękowania pracownikom kurii za wierną i ofiarną służbę, którą pełnią w Kościele. „Niech wasza praca będzie pięknym świadectwem służby Bogu i człowiekowi” – życzył hierarcha. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem serdeczne życzenia.
   
    Spotkania opłatkowe księży diecezji grodzieńskiej odbyły się w Lidzie i Grodnie.
    Wzięli w nich udział biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz i biskup pomocniczy Józef Staniewski.
    Składając wzajemne życzenia, biskupi dziękowali kapłanom za ofiarną służbę i akcje duszpasterskie, które oni realizują w swych wspólnotach parafialnych. Życzyli sił i inspiracji, zgody i pokoju, wierności Bogu i otwartości na każdego człowieka. W imieniu wszystkich kapłanów diecezji ks. biskup Józef Staniewski wyraził wdzięczność biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi za to, że w ciągu 25 lat prowadzi Kościół na Grodzieńszczyźnie. Na zakończenie hierarchowie udzielili zebranym pasterskie błogosławieństwo.
   
Rozkład planowanych spotkań:
    Według tradycji w diecezji odbywają się spotkania opłatkowe różnych wspólnot z udziałem hierarchów miejscowego Kościoła – księży biskupów Aleksandra Kaszkiewicza i Józefa Staniewskiego.
   
    5 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Studentów i Starszej Młodzieży „OPEN”
    19.15 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe i koncert.
   
    7 stycznia – spotkanie opłatkowe studentów kursów katechetycznych Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Grodzieńskiej
    17.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe i przedstawienie teatralne w budynku kurii biskupiej.
   
    8 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Wykładowców, Nauczycieli i Wychowawców
    16.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Następnie – spotkanie opłatkowe.
   
    9 stycznia – spotkanie opłatkowe sióstr zakonnych, które niosą posługę w diecezji grodzieńskiej
    10.00 – adoracja, konferencja, Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe.
   
    15 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Trzeźwości
    9.00 – Msza św. w lidzkim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie – spotkanie opłatkowe w Domu Kultury.
   
    15 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Służby Zdrowia
    16.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe.
   
    15 stycznia – spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Kolejarzy
    12.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele Najświętszego Odkupiciela. Później – spotkanie opłatkowe.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.