GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

18 grudnia 2016 roku

Z głębi serca

 BOŻE NARODZENIE

◊◊◊
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzę dobrego zdrowia, pogody ducha, nieskończonej radości z owoców swojej posługi, życzliwych ludzi na drodze życiowej, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Wasz dzień będzie oświecony bezgraniczną miłością Boga.
S. Irena Złotkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
◊◊◊
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Antoniemu Dziemiance, czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu i wszystkim Kapłanom, którzy pracowali w naszej parafii, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, radości, sił, mocy Ducha Świętego, dobroci i czułości od ludzi, niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Was najpiękniejszą drogą do Pana. Dziękujemy za mądre słowa, szczere modlitwy i naukę.
Czcigodny Księże Biskupie Aleksandrze, szczerze dziękujemy za skierowanie do naszej parafii księdza Witalego. Wesołych Świąt!
Wdzięczni wierni z parafii św. Kazimierza, Wsielub
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech zawsze wystarczy sił, zapału i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Każda chwila życia niech będzie radosna i błogosławiona przez Pana Jezusa. Niech Nowonarodzone Dziecię obdarza wszelkimi łaskami, a miłosierna Matka ma w swojej opiece.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce oraz wszystkim Kapłanom, którzy nie zapominają o naszej parafii, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, radości, natchnienia, życzliwych ludzi obok, a także licznych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego. Szczęść Boże!
Z modlitwą, parafianie ze Mścibowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, mocy w pełnieniu codziennych obowiązków, pomyślności na drodze kapłańskiej i radości na każdy dzień. Niech Bóg miłosierny Wam wynagrodzi za dobre serca i wszystkie starania, których dołożyliście do rozwoju naszej gazety.
Z szacunkiem, redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Wszechmogący, któremu zaufałeś, błogosławi Ci, Matka Boża przytula do swojego serca, a Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa, mądre kazania i dobre sprawy.
Z szacunkiem i modlitwą, wdzięczni parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kazimierzowi Murawie i Olegowi Żurawskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarowuje Was pokojem, radością i miłością, Najświętsza Maryja Panna otula macierzyńską opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Wasz dzień. Niech Pan Bóg wynagrodzi za pracę w naszej parafii, cudowne głoszenie Słowa Bożego, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas wszystkich.
Z modlitwą i wdzięcznością, wierni parafianie z Dziatłowa, rodziny Ioda, Walak, Lach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Cybulskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg błogosławi drogę kapłańską, Duch Święty ją rozjaśnia, a Matka Boża Tobą się opiekuje. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy, praca przynosi zadowolenie i dobry plon, spokój i nadzieja wypełniają serce, a uśmiech i życzliwość do ludzi staną się inspirującą siłą i towarzyszą wszystkim, którzy są obok. Dziękujemy Bogu za takiego kapłana, a Tobie – za ofiarną posługę w naszym kościele, rady duchowe, pomoc i dobre serce. Niech Twa posługa w nowej parafii będzie również owocna. Składamy wyrazy szczerej wdzięczności rodzicom. Niech Pan Bóg za wszystko wynagrodzi.
Parafianie z kościoła św.św. Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu
◊◊◊
Kochanemu Synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twoje życie będzie napełnione tylko dobrymi wydarzeniami, a wybrana droga posługi Bogu i ludziom stanie się szerokim szlakiem, na którym dzięki opiece Matki Bożej zawsze panuje trwały duch miłosierdzia i miłości.
Rodzice
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Stanisławowi Pacynie, Olegowi Kononowiczowi, Waleremu Spirydonowi, Klerykom Andrzejowi Ejsmontowi, Ernestowi i Tomaszowi Mikołajczykom, Andrzejowi Strukielowi, a także drogim Siostrom Agnes i Letycji z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi spokój całej ludzkości, obdarowuje Was swoimi darami: mocnym zdrowiem, radością i pogodą ducha, dobrocią i życzliwością ludzkich serc. Pamiętajcie, że nasza wdzięczna modlitwa codziennie Wam towarzyszy. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, długich lat życia i radości. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci za dobroć, czułe serce i oddaną pracę na rzecz Bogu i ludziom, a Maryja Panna nieustannie się opiekuje. Życzymy rodzicom mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia.
Komitet Kościelny z parafii Zwiastowania NMP, Międzyrzecze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia, połączone z modlitwą: zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość w pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże!
Parafianie ze Skrzybowiec i Iszczołna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Imienin, nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha i wiele radości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przygarnia do swego serca. Niech praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. Wesołych Świąt!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wdzięczni wierni z Wierejek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech wraz z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości szczęśliwie płyną chwile życia, a Gwiazda Betlejemska zabłyśnie jasnym promieniem w sercu. Życzymy dużo zdrowia, mocy i siły. Dziękujemy za ofiarną pracę, odwiedzenie naszych domów w okresie kolędy, wspólne modlitwy i miłe rozmowy. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi Ci za wszystkie starania, które podejmujesz w naszej parafii.
Wdzięczni parafianie oraz Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Waldemarowi Słocie, Diakonowi Andrzejowi Białobłockiemu, Siostrom Antonii, Jeremii i Natalii z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei, a także życzliwości i szacunku od ludzi. Niech nowonarodzone Dziecię Boże błogosławi Waszą codzienność i napełni ją miłością, która gorącym płomieniem rozpali serce i ogrzeje duszę. Wesołych Świąt!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni z parafii Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodny Księże Pawle Zwierzyński! Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, zdrowia na długie lata życia i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Najświętsza Maryja Panna przytuli Cię do swego macierzyńskiego serca i otoczy miłością i opieką, a nasza modlitwa doda potrzebnych sił. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami. Dziękujemy za pracę w parafii, cierpliwość do nas, mądre pouczenia, dobroć i skromność, troskę o ludzi i czułe serce.
Z modlitwą i szacunkiem, wierni z Wornian i Worony
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Agnieszce i Annie, wdowom konsekrowanym Sabinie i Zofii z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Bożego Dzieciątka, jasnych i spokojnych dni, dobrego zdrowia na długie lata. Niech Zbawiciel świata obroni Was od wszelkich trosk i smutku, napełni serce radością i nadzieją na lepsze jutro.
Parafianie z Surwiliszek, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i Ruch Żywego Różańca z Girowicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Żegarynowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Bądź kapłanem według Serca Jezusowego. Bądź mądrym i świętym człowiekiem. Za to, że głosisz ludziom naukę Bożą i w Jego imię nam przebaczasz, niech Chrystus Cię przytuli do siebie. Niech Twoje życie będzie zgodne z myślami i uczuciami Najświętszego Serca Jezusowego.
Wierni z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia w osiągnięciu zamiarów, a także życzliwych ludzi na kapłańskiej drodze. Niech każdy dzień będzie napełniony radością, pokojem i przynosi obfite owoce.
Wierni z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Jerzemu Żegarynowi, Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Bokłażcowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu, Witalemu Cybulskiemu, Czesławowi Ładyko, Dymitrowi Lewczykowi, Olegowi Szpieniowi oraz szanownym Siostrom Nazaretankom z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi, Duch Święty oświeca i prowadzi ścieżkami Bożymi, a Maryja Panna po macierzyńsku opiekuje się Wami i uczy pokory. Niech każdy dzień życia płynie w radości, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Wierni z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi i Klerykowi Aleksandrowi Żolikowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Bóg Wam błogosławi każdego dnia, a Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę do Pana.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Eugeniuszowi Gołubowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech wraz z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości szczęśliwie płyną chwile życia, a pokój jak gwiazda niech zabłyśnie w sercach jasnym promieniem. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pokoju i miłości. Wesołych Świąt!
Rycerstwo Niepokalanej, Kółko Adoracyjne z parafii MB Anielskiej w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy codziennej radości, szczęścia, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem i miłością, a Najświętsza Maryja Panna przytula do swego serca i pomaga w pracy duszpasterskiej. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga przeżywać wszystkie trudności. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i przykład szczerej wiary. Szczęść Boże!
Parafianie ze wsi Gineli i Sołtaniszki, parafia Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy błogosławionych i obfitych w dobroć i miłość darów, uśmiechu i radości. Niech Betlejemska noc napełni serce pokojem i ludzką życzliwością, a Boża moc towarzyszy przez wszystkie dni życia.
Z modlitwą, wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech nowonarodzony Chrystus obdarzy Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, Najświętsza Maryja Panna codziennie się opiekuje, a Duch Święty zsyła swe hojne dary. Życzymy też zdrowia, radości, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej i niezachwianej nadziei. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Parafianie ze w. Wierdomicze
◊◊◊
Kochanemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin oraz nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, szczęścia, radości, mądrości, darów Ducha Świętego oraz sił w nauce, cierpliwości i wytrwałości, czułych ludzi obok. Niech dobry Bóg obdarza Ciebie swoimi darami i błogosławieństwem, pomaga w pracy kapłańskiej, a Matka Boża i święty Patron nieustannie Tobą się opiekują i czuwa przez całe życie.
Rodzice i brat z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin, nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy światła Ducha Świętego na każdy dzień pasterskiej posługi, nadziei, niegasnącego zapału w głoszeniu Królestwa Bożego oraz najobfitszych plonów na niwie Pana. Dziękujemy za to, że uczysz nas miłować Boga i bliźniego, wspierasz nas. Dalej udzielaj nam swój czas, troskę i wiedzę.
Młodzież z parafii Grodno-Augustówek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby narodzone Boże Dziecię błogosławiło i obdarzało Cię swoimi łaskami. Zdrowia na długie lata i obfitych darów Ducha Świętego. Dziękujemy za to, że darzysz nam swą troskę i wsparcie, że zawsze jesteś gotowy przyjść z pomocą.
Parafianie z Grodna-Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech dobry Bóg obdarza Cię łaskami, Matka Najświętsza otula płaszczem swej opieki i broni od złego, abyś mógł odważnie kroczyć za Jej Synem Jezusem Chrystusem – najlepszym Pasterzem i źródłem wszelkich łask. Wesołych Świąt!
Komitet Kościelny, chór parafialny oraz wierni z kościoła Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech słońce przynosi Ci radość, księżyc napełnia pokojem, a każdy kwiat przypomina o dobroci Boga. Zdrowia na 100 lat i więcej! Niech Gwiazda Betlejemska, która świeci w zmroku, doprowadzi Cię do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.
Wdzięczni parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi, Siostrze Annie i Organistce Annie z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy szczere życzenia mocnego zdrowia, dużo sił i cierpliwości, niegasnącego zapału w pracy na niwie Pana, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i nieustannej opieki Jego Matki Maryi na każdy dzień życia. Niech Wasze serca zawsze będą otwarte na ludzi, niosą ciepło i dobroć. Niech nowy rok sprzyja we wszystkich dobrych zamiarach i sprawach. Szczęścia i radości w dni świąteczne!
Wierni z kaplicy Lipiczno
◊◊◊
Szanownym Siostrom Julicie Pietrowej i Marii Sokołowskiej z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej, miłosierdzia Bożego, optymizmu, cierpliwości i pogody ducha. 100 lat!
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca z parafii Teolin
◊◊◊
Wszystkim członkom Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Kółka Żywego Różańca, ministrantom i zakrystianom szczerze życzę zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Helena, parafia Teolin
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Martinowiczowi, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Kanonikowi Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Henrykowi Jabłońskiemu, Romanowi Raczko, Ojcom Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Antoniemu Porzeckiemu i Aleksemu Romanowiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku życzymy zdrowia na długie lata, obfitych darów Ducha Świętego. Niech narodzone Boże Dziecię błogosławi Wam i obdarza swoimi łaskami, a Matka Najświętsza prowadzi najprostszą drogą życia.
Apostolat „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, obdarzy Cię swoimi darami: zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech Ci Bóg błogosławi!
Z modlitwą, byli parafianie z Wornian
◊◊◊
Szanownym Siostrom Goretti Milkiewicz, Eucharii Hulbuj, Paule Radziwiłko, Julicie Pietrowej, Leonii Majtszak, a także wszystkim Księżom, Siostrom i Wiernym z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, pomyślności oraz wstawiennictwa Matki Bożej na każdy dzień.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca z parafii Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eliasowi-Anatoliusowi Markauskasowi z okazji 50. rocznicy Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, ludzkiej życzliwości i bogobojnych parafian. Niech Księdza droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a wykonywana praca przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce. Serdecznie dziękujemy za pracę w naszej parafii i dobre słowo dla każdego. Niech Bóg Miłosierny obdarza swoimi łaskami.
Wdzięczni parafianie ze w. Podzitwa, parafia Pielasa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubielowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości. Niech Matka Boża Miłosierna troszczy się o Ciebie i napełnia spokojem. Dziękujemy za to, że odwiedzasz chorych, przekazujesz wiarę naszym dzieciom i wnukom, jesteś przy nas w chwilach radości i smutku. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że posłał nam Ciebie.
Kółko Różańca Świętego z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, spokojnej pracy duszpasterskiej, dobrych ludzi na drodze życiowej, jak najwięcej słonecznych dni. Dziękujemy za owocną pracę, naukę i troskę o parafian.
Z modlitwą, wierni ze w. Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, nieustannej opieki Maryi Panny i ludzkiej życzliwości na drodze życiowej. Z całego serca dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, mądre słowa i życzliwość. Niech miłość, która odkryła się w Jezusie Chrystusie, napełnia nas wszystkich i pomaga z wiarą w Boga wejść w Nowy 2017 Rok.
Wierni z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich kapłańskich lat. Niech Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka zawsze opiekują się Tobą, otaczają ciepłem swych serc, a obok będą życzliwi ludzie. Dziękujemy za modlitwę, naukę, dobre słowa. Niech z Twojej twarzy nigdy nie znika uśmiech. Szczęść Boże!
Z modlitwą, parafianie ze w. Kamionka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Zdzisławowi Wederowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Witalemu Cybulskiemu i Jerzemu Jodzikowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, spełnienia marzeń, spokojnych dni. Niech życie będzie słoneczne, radosne i szczęśliwe. Niech dobry Bóg rozjaśni swą łaską Waszą ziemską drogę, a Matka Boża otacza płaszczem matczynej opieki.
Byli parafianie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Denisowi Brazińskiemu i Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkiego, co najlepsze: dobrego zdrowia na długie lata życia, mocnej wiary, nadziei i miłości na każdy dzień, nieustannej radości i spokoju w sercu. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Was najpiękniejszą drogą do Pana, a Jezus Malusieńki błogosławi i obficie obdarza swoimi darami. Szczęść Boże!
Apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Ducha Świętego. Niech Bóg ma Ciebie w swojej opiece przez całe życie i broni od wszelkiego zła. Niech pokój i radość na zawsze zagoszczą w sercu, uśmiech nigdy nie znika z twarzy, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Parafianie ze w. Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mnóstwo łask Bożych, pomyślności w pracy duszpasterskiej, wielu życzliwych ludzi obok oraz nieustannego głoszenia Słowa Bożego na niwie Pańskiej. Wesołych Świąt!
Wierni ze wsi Skiersie, Wielkie Sioło i Zieniuki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krysztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu i Pawłowi Urbanowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby narodzone Boże Dziecię błogosławiło i darzyło swoimi łaskami. Życzymy zdrowia na długie lata i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Wami na każdy dzień życia. Szczęść Boże!
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi i Diakonowi Anufremu Alchowikowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy szczere życzenia, połączone z modlitwą: zdrowia, siły, wytrwałości, mądrości. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który zsyła światu spokój, obficie obdarzy Was swoimi łaskami: miłością, nadzieją i pogodą ducha. A Matka Boża niech zawsze Wami się opiekuje. Szczęść Boże!
Z modlitwą i wdzięcznością, parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Zdzisławowi Wederowi i Siostrze Marii Stasiewicz z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń: zdrowia, pomyślności, sił, radości, opieki Matki Bożej i wszelkich darów Ducha Świętego. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Was szczęściem i błogosławieństwem. Wesołych Świąt!
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi życzymy radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Niech dobry Bóg czuwa nad Tobą i ma w swej opiece, a Matka Boża otula płaszczem macierzyńskiej dobroci. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe oraz parafianie z kościoła św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Witalemu Sierko, Janowi Osipowiczowi i Witalemu Słuce z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam w pracy kapłańskiej, obdarza mocą i męstwem, a Matka Boża rozjaśnia drogę życiową i zawsze trwa w swej opiece. Dziękujemy za troskę o wiernych, uwagę, cierpliwość i mądre pouczania. Bóg zapłać!
Z modlitwą i miłością, parafianie i Kółko Biblijne z parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, spełnienia marzeń, spokojnych dni w posłudze duszpasterskiej. Niech każda chwila będzie błogosławiona, radosna i szczęśliwa. Niech dobry Bóg oświeca swoimi łaskami Twoją ziemską drogę, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej miłości i zawsze ma Księdza w swojej opiece.
Z modlitwą i wdzięcznością, Kółko Różańcowe NMP Częstochowskiej oraz parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Edwardowi Sinkiewiczowi, Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Jezus obficie wynagrodzi Was swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i pogodą ducha. Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie opiekuje się Wami na drodze kapłańskiej, a Duch Święty opromienia swym światłem. Dziękujemy za Słowo Boże, dobre serce i modlitwę.
Z szacunkiem, Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Janowi Romanowskiemu, Pawłowi Białonosowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dużo łask od nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, zdrowia i pomyślności, obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień życia, opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech noc Betlejemska napełni serce pokojem i radością, a Boża moc towarzyszy Wam przez całe życie. Szczęść Boże! Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wdzięczni
parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalemu Sidorce, Mikołajowi Cichonowiczowi i Andrzejowi Radziewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia. Niech ta wielka tajemnica miłości jeszcze więcej złączy Was z Jezusem, napełni nadzieją, przyniesie dużo radości i światła w życiu. Życzymy Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień nadchodzącego roku.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa od Pana, nieustannej opieki Matki Bożej Kongregackiej na każdy dzień nadchodzącego roku. Niech tajemnica Bożego Narodzenia napełni Cię nadzieją i radością, wzbogaci miłością, wzmocni wiarę, a Gwiazda Betlejemska rozjaśni drogę do Pana.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Zdrowia, lepszego jutra, spokoju wewnętrznego, prawdziwych przyjaciół, ludzkiej życzliwości, więcej odwagi w wypowiadaniu własnego zdania i bycia sobą. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę. Ciepłych i radosnych Świąt oraz Bożego błogosławieństwa w Nowym 2017 Roku!
Kółka Żywego Różańca MB Królowej Pokoju i MB Kongregackiej, parafia Repla
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radości, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i opieki Świętej Rodziny. Niech Miłosierny Pan Bóg oświeca życie kapłańskie i czuwa nad Wami.
Parafianie z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, aby radość z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa przepełniała życie. Dobrego zdrowia, energii dla realizacji wszystkich planów i zamiarów, zadowolenia z posługi duszpasterskiej. Niech Matka Najświętsza zawsze Ci towarzyszy, otacza macierzyńską miłością, łagodząc wszelkie trwogi i ból. Malutki Jezus niech trzyma przy swoim sercu i obdarza błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty zawsze będzie szczodry na swe dary.
Bądź światłem dla wiernych! Dziękujemy za szacunek i cierpliwość, a Panu Bogu za to, że posłał nam Ciebie.
Parafianie z kościoła św.św. Piotra i Pawła Apostołów w Graużyszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy szczere życzenia połączone z modlitwą: mocnego zdrowia, sił i nadziei. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Cię łaskami i błogosławieństwem, Matka Boża otoczy płaszczem macierzyńskiej opieki, a Duch Święty hojnie obdarzy swoimi łaskami. Błagamy Boga, by promienie Jego miłosierdzia rozjaśniali Twą kapłańską drogę.
Z modlitwą, wdzięczni parafianie z kościoła Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Jezus zawsze króluje w sercu, dodając sił w służbie Bogu i ludziom. Niech zdrowie, radość, pokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze Wam towarzyszą, a Matka Miłosierdzia otacza swą opieką i strzeże od zła.
Parafianie ze w. Gledniewicze, Józefa i Jadwiga
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam serdeczne życzenia zdrowia, sił, cierpliwości, nieustannej nadziei, niegasnącego zapału w pracy i szczodrych łask od Dzieciątka Jezus. Niech Twa posługa przynosi obfity plon i jednoczy ludzi w jednej owczarni Chrystusowej.
Zdzisław ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Olegowi Korolowowi, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Klerykowi Jerzemu Paszkowcowi, Siostrom Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Darii Jewtuchowskiej i Weronice Ogar z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, radość nieustanna, marzenia i plany się realizują, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Niech pokój jak Gwiazda Betlejemska zajaśnieje w sercu i wypełni dobrocią. Niech Matka Boża otacza Was swą miłością i opieką, a Dzieciątko Jezus błogosławi i obficie wynagrodzi swoimi łaskami.
Młodzież, dzieci, ministranci, zakrystian Zdzisław, wdzięczni parafianie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Lucjanowi Dąbrowskiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w sercu. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża Boruńska otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę. Dziękujemy za szczere modlitwy, przykład pobożności i troskę o świątynię i parafian.
Wierni z parafii Boruny
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu Martinowiczowi, Wiktorowi Sawickiemu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radosnych dni, ludzkiej życzliwości. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi i obdarza swoimi darami, Matka Najświętsza opiekuje się, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę kapłańską.
Kółka Różańcowe i wierni ze w. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie z okazji Urodzin z całego serca składamy szczere życzenia, wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania. Życzymy zdrowia, pogody ducha, darów Chrystusa, opieki Matki Bożej. Niech Pan Bóg codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei, a Anioł Stróż zawsze strzeże.
Rodzina Kościuszko
◊◊◊
Krewnym i bliskim śp. Księdza Ludwika Staniszewskiego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu. Jednoczymy się z Wami w modlitwie o spokój jego duszy.
Parafianie z Hniezna

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.