GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

D rodzy Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!
W świętą noc Bożego Narodzenia wielka światłość zabłysła nad ziemią. Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) i przyszedł na ten świat, jako ubogie, pokorne, bezbronne Dzieciątko. Prawdziwy Bóg stał się człowiekiem, aby całej ludzkości objawić w pełni swoją nieskończoną miłość.
    Podobnie jak pasterze z okolic Betlejem, którzy tamtej nocy trzymali straż nad swoją trzodą, słyszymy dziś te same słowa Dobrej Nowiny: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11). Oświeceni światłem wiary, przybywamy do stajenki i pochylamy czoło przed Nowonarodzonym Zbawicielem, w którego obliczu jaśnieje najwspanialsza z tajemnic: tajemnica Bożej miłości.
Zaufajmy tej miłości i otwórzmy nasze serca Chrystusowi. Niech Ten, który rodzi się dla nas, narodzi się także w nas. Pozwólmy Mu przemienić swe życie, napełnić je radością, nadzieją, pokojem. Niech w naszych rodzinach, w miejscach nauki i pracy, we wspólnotach, do których należymy, i w całym społeczeństwie będzie jak najwięcej wzajemnej życzliwości, dobroci, miłosierdzia i przebaczenia. Wtedy odczujemy prawdziwą radość, którą niesie nam Nowonarodzony Zbawiciel.
    W pełne radości i chwały Święta Bożego Narodzenia ogarniamy Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, swoją modlitwą i składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus każdemu hojnie błogosławi, umacniając w wierze, nadziei i miłości, niech darzy dobrym zdrowiem i udzieli obfitości wszelkich łask. Niech Nowy Rok Pański 2017 będzie pomyślny i szczęśliwy, a każdy jego dzień upływa pod znakiem chwały Bożej.

Aleksander Kaszkiewicz,
   Biskup Grodzieński
   
    Józef Staniewski,
    Biskup pomocniczy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.