GRODNO
Środa,
24 lipca
2024 roku
 

4 grudnia 2016 roku

Z głębi serca

 Niepokalane poczęcie NMP

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo radości, pogody ducha, sił i wytrwałości w codziennej posłudze oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Pan Bóg codziennie Księdzu błogosławi, Matka Najświętsza otacza swoją opieką i miłością, a Duch Święty zsyła obfite dary. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Walerii z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, opieki Matki Bożej. Niech Pan Bóg codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei na lepsze.
Rodzina Rudych
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, spokoju, wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech w każdego dnia otaczają Cię promienie Miłosierdzia Bożego, łaska i opieka Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona. Szczęść Boże!
Parafianie z Iszczołna i Skrzybowiec
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą w Twoim sercu, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Mama i krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha. Niech z pomocą Boga realizują się plany i zamiary, Matka Boża nieustannie się troszczy o Ciebie, a Wszechmogący wynagrodzi za dobroć. Szczęść Boże!
Z szacunkiem i wdzięcznością, parafianie z Wornian
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin składamy moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdego dnia, Matka Boża otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę. Żyj w zdrowiu i radości. Niech serce zawsze będzie wypełnione spokojem i miłością, a obok będą dobrzy i szczerzy ludzie. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, opiekę duchową, troskę o świątynię, uwagę do każdego z nas, naukę, szczerą modlitwę, cierpliwość, dobre serce i uśmiech.
Z modlitwą i wdzięcznością, wierni oraz Komitet Kościelny z parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi w dniu Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech na drodze, którą wskazał Ci Pan, zawsze towarzyszą Jezus i Jego Najświętsza Matka, a żywy ogień Ducha Świętego, który płonie w Twym sercu, nigdy nie zgaśnie. Dziękujemy za szczere modlitwy, mądre kazania i przykład pobożności.
Parafianie ze Starego Sioła
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Patron święty codziennie Ci towarzyszy, Bóg Wszechmogący otacza swoim błogosławieństwem, Matka Boża nieustannie opiekuje się i broni od wszelkiego zła, a Anioł Stróż strzeże zawsze i wszędzie. Dziękujemy za troskę o nas i naszą świątynię.
Wdzięczni wierni z parafii Łukonica
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radości i wytrwałości. Niech Duch Święty obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza i święty Patron bronią od wszelkiego zła.
Wierni z kaplicy Masalany
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Żylewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich. Niech dobry Bóg, któremu zaufałeś, pomaga pokonać wszelkie trudności, a droga, którą codziennie kroczysz, będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech zdrowie będzie mocne, a w sercu zawsze goszczą wiara, nadzieja i miłość. Niech dobry i miłosierny Bóg codziennie Ci błogosławi, by nadal kroczyć drogą kapłaństwa. My zaś zawsze będziemy za Ciebie się modlić.
Grupa modlitewna „Margaretka” ze w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Łysemu z okazji Imienin z całego serca składamy szczere życzenia, wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania. Życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich marzeń i zamiarów, wytrwałości, życzliwości i dob- rych ludzi obok. My zaś będziemy się modlić za Ciebie. Choć teraz pracujesz daleko, pamiętamy, szanujemy i kochamy Cię, a także oczekujemy spotkania.
„Margaretka” ze w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin z całego serca, z głębokim szacunkiem i wdzięcznością składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, równowagi duchowej, spokoju w sercu, darów Chrystusa. Niech głębokie kazania i piękne nauki, które brzmią z Twoich ust podczas każdej Mszy Świętej, nadal cieszą dusze ludzkie, a światło wiary rozprzestrzenia się na wszystkich i powoduje nawrócenie tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Jesteśmy bezgranicznie Ci wdzięczni za szczere modlitwy, przykład pobożności, tolerancję, taktowność i troskę o naszą świątynię i parafian. Zawsze pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach. Niech Bóg Wszechmogący odwdzięczy Ci za wszystko, co zrobiłeś dla nas, a Matka Boża niech oświeca życie promieniami swego miłosierdzia.
Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Wiesławowi Dąbrowskiemu z okazji Imienin szczerze życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, pogody ducha, szczęścia i powodzenia w realizacji wszystkich planów, a także codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i obfitych plonów na niwie Pańskiej. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dworca
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji Urodzin z całego serca składamy szczere życzenia. Niech Matka Boża Kongregacka otacza Cię swoim płaszczem i strzeże w trudnych chwilach życia. Pan Bóg niech błogosławi Tobie i mamie, obdarza licznymi łaskami, zdrowiem na długie lata i radością. Dziękujemy za modlitwy, uśmiech i życzliwość do ludzi. Szczęść Boże!
Parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prefektowi Andrzejowi Liszko z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, uśmiechu na twarzy, radości i niegasnącego zapału w sercu. Niech Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi i umocni, aby życie zostało napełnione dobrem, miłością i nadzieją. Niech Duch Święty obdarza swoimi darami, aby Twe kazania mogły nadal radować i ratować dusze. Życzymy dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za posługę w naszej kaplicy.
Wdzięczni wierni z kaplicy Miłosierdzia Bożego w Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Waldemarowi Słocie z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego oraz obfitego plonu na niwie Pana. Niech zdrowie, radość i spokój nigdy Cię nie opuszczają, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waldemarowi Słocie z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata życia, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Dziękujemy za nieustanną troskę o wzrastanie naszej wiary, opiekę nad świątynią i parafianami.
Parafianie z kościoła Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei, a także życzliwości i szacunku od ludzi. Niech dobry Bóg pomaga w realizowaniu powołania, głoszeniu Ewangelii i szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Parafianie z kościoła Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi duszpasterskiej, opieki Maryi Wspomożycielki Chrześcijan, a także mocnego zdrowia, długich lat życia, uśmiechu na twarzy, pogody ducha i radości. Niech Bóg Miłosierny błogosławi i umacnia Cię swoimi łaskami za wszelkie dobro, które czynisz.
Dzieci i młodzież z oratorium bł. Męczenników z Poznania
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji 35. Urodzin składamy wiązankę najgorętszych życzeń: obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, pogody ducha i wiele sił do pełnienia obowiązków i zamiarów. Niech moc Bożej łaski stale opromienia Twoją drogę, Maryja Panna Ostrobramska wraz ze swym wojskiem Anielskim strzeże i broni Cię od wszelkiej przeciwności oraz pociesza w trudnych chwilach i przytula do swego serca. Niech Twa posługa kapłańska przynosi obfite owoce i nigdy nie gaśnie promień Miłości Bożej w sercu. Dziękujemy, że jesteś z nami i dla nas.
Wdzięczni wierni z parafii Grodno-Augustówek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Kapelanowi Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca pragniemy złożyć życzenia obfitych łask Bożych od naszego Pana oraz samych radosnych chwil w życiu. Dziękujemy, że w każdej potrzebie jesteś z nami, dzielisz się dobrocią i radością oraz gasisz smutki. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi.
W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych – Sybiraków, prezes Halina Jakołcewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, wzrastania w świętości i mocnego zdrowia. Dziękujemy Panu Bogu za Twoją posługę, ciepły uśmiech i otwarte, czułe serce. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takiego kapłana.
Z modlitwą, wierni z parafii Dereczyn

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  161

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.