GRODNO
Poniedziałek,
05 czerwca
2023 roku
 

20 listopada 2016 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin życzymy dużo łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, dobroci ludzkiej, pomyślności oraz dużo, dużo radości. Niech Bóg Miłosierny błogosławi każdy dzień kapłańskiej posługi. Szczęść Boże!
Byli parafianie ze w. Gołoweńczyce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech Bóg Miłosierny obdarza Cię swoim błogosławieństwem.
Wdzięczni parafianie z Małej Brzostowicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Zajko z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, cierpliwości, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego, życzliwych ludzi na drodze życia. Niech dobry Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza trzyma w swej opiece.
Byli parafianie z Repli
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia. Niech Jezus zawsze błogosławi w posłudze duszpasterskiej i obficie wynagradza za Twoją pracę. Niech każdy dzień będzie napełniony słońcem, radością i szczęściem, a Panna Maryja nieustannie otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości.
Komitet Parafialny oraz wierni z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, uśmiechu na co dzień oraz wszelkich darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża zawsze ma Ciebie w swojej opiece, Pan Bóg prowadzi przez życie, a Duch Święty uświęca drogę kapłańską.
Rodzina Steckiewiczów i Wasiliewych
◊◊◊
Drodzy Jubilaci Zdzisława i Antoni Cydzik! Z okazji tak pięknej 65. rocznicy ślubu składamy serdeczne życzenia. Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Już wiele lat idziecie razem, Obrączki złote przytarł czas, Tyle spotkało różnych zdarzeń, Lecz miłość nadal żyje w Was. Więc idźcie dalej wspólną drogą, Wasze marzenia wiele mogą. Sto lat!
Dzieci, wnuki, prawnuki i wnuczka Julia z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy długich lat życia, radości i szczęścia, mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych. Szczerze dziękujemy za doskonałą pracę w naszej parafii. Niech każdy nowy dzień przynosi tylko dobre wiadomości, niech trwogi i smutek nie dotykają serca, a praca sprawia zadowolenie. Niech nasza świątynia zawsze będzie prawdziwym domem Bożym, gdzie nieustannie płynie szczera modlitwa i na każdego pragnącego oczekuje Słowo Boże i Eucharystia. Niech droga Twojej posługi będzie długa, a miłosierny Bóg niech obficie wynagrodzi za nią. Szczęść Boże!
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Zujowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zapału do pracy, sił, wytrwałości na wybranej drodze życia, a także bezgranicznej radości i słońca nad głową i w oczach. Niech dobry Bóg błogosławi każdego dnia.
Wdzięczni parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Kochanemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech ziarna zasiane przez Ciebie na Bożej niwie przynoszą dobre plony, Pan obdarowuje wszelkimi potrzebnymi łaskami, w tym dobrym zdrowiem, a Duch Święty napełnia mądrością, wzmacnia i wspiera w cierpieniu. Dziękujemy za uśmiech na twarzy i za pracę w naszej parafii.
Z modlitwą, parafianie z kościoła św.św. Aniołów Stróżów w Rohotnej
◊◊◊
Kochany Księże Proboszczu Witalij Wnorowski! Z okazji Imienin i 8. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy, aby Jezus pomagał Tobie być wiernym kapłanem. Niech droga, którą kroczysz za głosem Chrystusa, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a Twoje serce napełnione darami Ducha Świętego. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, przytuli Cię do siebie jak umiłowanego syna. Dziękujemy za ofiarną pracę i dobre serce, jak również za miłość do każdego z nas.
Wierni z parafii Odelsk
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Urodzin z całego serca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i zamiarów, wytrwałości, dobrych i życzliwych ludzi na kapłańskiej drodze oraz obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
Walery, Weronika i Jana z babcią
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszce z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, siły, radości, dużo łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Niech Twoja posługa będzie szczera, prawdziwa i ofiarna, a głoszone Słowo Boże przynosi piękne, obfite owoce.
Rodzice i brat z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, obfitych łask Bożych, radości, spokojnych dni, spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy za modlitwę, dobre i czułe serce oraz za to, że zawsze znajdziesz dla nas czas.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: zdrowia, miłości, wiary, nadziei, błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża Tobą się opiekuje, a święty Patron nieustannie czuwa przez całe życie. Szczęść Boże!
Wierni ze w. Mociewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji zbliżających się Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Dziękujemy za ofiarną pracę, mądre słowo, troskę o kościół i parafię.
Z modlitwą i szacunkiem, parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki i pomocy Matki Bożej i świętego Franciszka z Asyżu. Niech dobry Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, siłą, niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze na rzecz Boga i ludzi. Dziękujemy za modlitwy, życzliwość, uśmiech i dobre serce.
Wdzięczni parafianie ze Swisłoczy i Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi w Dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, dobrych i serdecznych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień będzie napełniony miłosierdziem Bożym, praca przynosi radość i błogosławione owoce, a Matka Najświętsza prowadzi przez życie.
Z modlitwą i szacunkiem, Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty oświeca Twoją drogę przez wszystkie lata pracy duszpasterskiej, Matka Boża wyprasza sił, cierpliwości i wytrwałości w życiu, a Anioł Stróż wiernie służy. Niech każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Z modlitwą, Rada Kościelna, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, zdrowia, radości, pogody ducha, życzliwych ludzi obok, sił i wytrwałości w kroczeniu drogą Chrystusowego kapłaństwa. Szczęść Boże!
Z modlitwą, Maria i Kazimierz Czajkowscy z Nowego Miszewa, Polska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witek z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce. Życzymy zdrowia, siły, pokoju i życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, orędownictwa świętego Patrona, darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, serdecznych i szczerych ludzi oraz błogosławionego plonu w pracy duszpasterskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin życzę mocnego zdrowia, wytrwałości w trudnościach, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej. Niech Bóg ma zawsze Księdza w swojej opiece. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie, Andrzej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Michałowi Łastowskiemu z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki św. Patrona i Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony szczęściem i radością, na twarzy gości uśmiech, a duszę ogarnia spokój.
Wdzięczni parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Mackiewiczowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, sił w głoszeniu Słowa Bożego, radości i nieustannej opieki Maryi Panny. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizacji planów, a Duch Święty hojnie obdarza swymi darami.
Wierni z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodny Księże Andrzeju Agiel! W blasku światłości Patrona pragniemy złożyć proste, ale serdeczne życzenia. Zdrowia, mocy, pogody ducha, żeby długiej służby Temu, który dał nam życie. Niech błogosławieństwo Chrystusowe przenika do serca, otacza dobrem, miłością i ciepłem tych ludzi, z którymi się spotykasz na swej drodze życiowej. Za każde dobro, uśmiech, życzliwość, gest uczyniony z miłością, w skromnym darze, składamy modlitwę dziękczynienia.
Wierni, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Lida-Industrialny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Urodzin składam serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, licznych łask Bożych, dobrych i szczerych ludzi obok.
Dziękuję za opiekę duchową, naukę i modlitwy. Parafianka
◊◊◊
Czcigodny Księże Wiktorze Subiel! Przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia chrześcijańskiego z powodu śmierci ojca. Niech Bóg Miłosierny przyjmie go do swojego Królestwa, a Tobie doda mocy, by przeżyć ciężką chwilę.
Z modlitwą, parafianie z Trabów, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czuśćcowym z Girowicz, Komitet Kościelny i parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu i jego krewnym z powodu śmierci ojca składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. Niech Bóg miłosierny doda mocy, aby przeżyć ciężar utraty bliskiej osoby. Jednoczymy się z Tobą w modlitwie o spokój jego duszy.
Franciszkański Zakon Świeckich, Komitet Kościelny i parafianie z Wielkich Ejsmontów oraz apostolat „Margaretka”

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  210

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.