GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Słowo dla Życia (127)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Zmartwychwstanie to nie tylko fakt powstania z umarłych, lecz także nowy rodzaj życia, którego doświadczamy już dzisiaj. Zmartwychwstanie jest podstawą chrześcijańskiej wiary i nadziei. Gdyby nie było żadnych odniesień do życia wiecznego, chrześcijaństwo byłoby jedynie etyką i filozofią. Lecz przesłanie wiary pochodzi z nieba. Ogłosił go Pan, więc wychodzi za granice tego świata. Wiara w zmartwychwstanie ma podstawowe znaczenie, żeby każdy akt miłości chrześcijańskiej nie miał charakteru efemeryczności i celu samego w sobie, lecz stawał się nasieniem, które ma kwitnąć w Bożym ogrodzie i przynosić owoc życia wiecznego.
        
Fragment przemówienia podczas audiencji generalnej w Watykanie, 9.11.2016  †


biskupKs. bp Aleksander Kaszkiewicz

   Nie istnieje idealnych rodzin. W każdej zdarzają się trudne, przykre, bolesne sytuacje. Nie zawsze życie rodzinne toczy się tak, jak powinno. Czasem niełatwo jest zrozumieć, dlaczego Bóg pozwala na to lub inne doświadczenie: ciężką chorobę kogoś bliskiego, nałóg, kryzys w stosunkach małżeńskich lub rodzicielskich, trudności materialne. Jakże ważne jest wtedy patrzeć w duchu na Świętą Rodzinę i uczyć się od niej zaufania Panu, cierpliwości, pokory, wsparcia wzajemnego, ofiarności i poświęcenia się.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Diecezjalnego Spotkania Rodzin w Lidzie, 12.11.2016

Ks. abp Tadeusz KondrusiewiczKs. abp Tadeusz Kondrusiewicz

   Кim jest dla nas Bóg: surowym sędzią, czy miłosiernym Ojcem? Jako Stworzyciel świata daje nam prawo, któremu wszystko powinno być podporządkowane. Człowiek jednocześnie doświadcza swoich pożądliwości. Dąży do nieograniczonej swobody, pragnie przyjemności, władzy, bogactwa itd. Dlatego nierzadko przyjmuje Boga jako przeciwnika na swej drodze życiowej, czasem nawet jako inkwizytora. Wola Najwyższego wydaje mu się nieprzyjemną i nieprzyjazną.
    Jednak jak pokazała niedawna historia prześladowań wiary, tam, gdzie nie ma Boga, człowiek umiera duchowo. A Bóg jest obecny nie tylko w swoim słowie i sakramentach, ale także w dziełach miłosierdzia, co potwierdzają słowa Jezusa: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25, 45).

Fragment listu pasterskiego na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.