GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

I Niedziela Adwentu

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Мateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Мt 24, 37–44


Kolejne przypomnienie
    Czas Adwentu jest szczególnym czasem. Zawsze przeżywa się inaczej. Tą wyjątkowość również potwierdza liturgia. Fragment Ewangelii o powtórnym przyjściu Zbawiciela dla każdego ma być w pewnym znaczeniu takim wstrząsem, okazją do obudzenia się. Bo tak to jest nieraz, że nasze codzienne obowiązki i sprawy na tyle nas pochłaniają, że osoba Chrystusa, prawda o nieustannym czuwaniu i oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście stają się czymś zwykłym, powszednim. Może zdarzyć się, że człowiek, kiedy na coś czeka przez długi czas, zaczyna zapominać o tym. Podobnie też w życiu chrześcijanina bywa z prawdą o powtórnym przyjściu Jezusa. Jemy, pijemy, tworzymy rodziny i niestety zapominamy o prawdziwym sensie życia. Czas Adwentu jest takim przypomnieniem o tym. Dlatego więc powtórne przyjście Pana nie powinno być zaskoczeniem czy niespodzianką, ale odwrotnie – upragnionym spotkaniem.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.