GRODNO
Niedziela,
03 grudnia
2023 roku
 

Bliscy więzami i duchem

Życie Kościoła

Radio Watykańskie informowało, że pod koniec października papież Franciszek przyjął na audiencji członków Papieskiego Instytutu Jana Pawła II – organizacji, która zajmuje się badaniem zagadnień związanych z rodziną i małżeństwem. Papież zauważył, że dzisiaj aktualna jest tematyka „bliskości” Kościoła. Życzył, aby teologia i duszpasterstwo rodzin kroczyły w parze. W związku z tym proponujemy zastanowić się nad tematem duszpasterstwa rodzin w diecezji grodzieńskiej.
Rodzina jest Kościołem domowym
    Każdy proboszcz w diecezji jest duszpasterzem rodzin, którymi opiekuje się w parafii. Z kolei każdy wierzący jest częścią tej społeczności, bo jest ojcem lub matką, synem lub córką. Duszpasterstwo rodzin nie można wyłączyć ze struktury Kościoła, ponieważ wszyscy wierni stanowią jedną wielką rodzinę chrześcijańską.
    W jaki sposób duchowieństwo dzisiaj troszczy się o rodziny? We wszystkich parafiach jest zorganizowane odpowiednie przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Każdego roku w uroczystość Świętej Rodziny małżonkowie odnawiają przysięgę i razem z dziećmi pochylają głowy na błogosławieństwo przed Najświętszym Sakramentem. W okresie Bożego Narodzenia odbywają się odwiedziny duszpasterskie. Ma miejsce obrzęd poświęcenia mieszkania, a kapłan ma możliwość bliżej zapoznać się z wiernymi. W luźnej atmosferze parafianie mogą zadać duszpasterzowi różne nurtujące pytania. Z zasady dla rodziców i dzieci w czasie Adwentu i Wielkiego Postu w parafiach są prowadzone rekolekcje.
Weekendowe rekolekcje odbudowy i pogłębienia jedności i miłości rodzinnej organizuje ruch świeckich „Spotkania małżeńskie”. Prowadzą te spotkania odpowiednio przygotowane pary i kapłan. Spotkania pomagają małżonkom na nowo odkryć tajemnicę małżeństwa, odczuć świeżość wzajemnych uczuć. Między innymi, najbliższe takie rekolekcje odbędą się 25–27 listopada w Baranowiczach. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że taki weekend w przyszłości może być zorganizowany w Grodnie.
   
    W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania
    Specjalne ćwiczenia duchowe dla rodzin okresowo organizują wspólnoty zakonne, których charyzmat jest związany z troską o rodziny. Od prawie 7 lat z inicjatywy sióstr nazaretanek w diecezji powstało Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W skład jego wchodzą małżonkowie, którzy pragną żyć na wzór Maryi i św. Józefa, naśladować ich w pokorze, miłości i przebaczeniu. Stowarzyszenie gromadzi na swoich spotkaniach wszystkich chętnych. W każdą czwartą niedzielę miesiąca takie spotkania odbywają się w klasztorze sióstr nazaretanek w Grodnie. Wspólne spotkania kilka razy w roku mają miejsce w Nowogródku.
    Prawie od 20 lat w Grodnie działa Katolicka Poradnia Rodzinna. W instytucji są zatrudnieni psycholodzy, konsultanci ds. życia rodzinnego, instruktorzy naturalnego planowania rodziny, konsultanci ds. narkomanii i alkoholizmu, doradcy życia rodzinnego. Wszystkie usługi specjalistów są bezpłatne. W największych parafiach grodzieńskich są otwarte oddziały Poradni Rodzinnej, gdzie odbywają się zajęcia przedmałżeńskie i rozmowy z pracownikami instytucji. Wyjazdowa konsultacja corocznie ma miejsce podczas uroczystości odpustowych w Trokielach, gdzie od wielu lat jest obecny cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszych Rodzin. Opiekę nad Katolicką Poradnią Rodzinną w diecezji sprawuje ks. Paweł Sołobuda.
 Шчаслівая тая сям’я, якая жыве з Богам   Przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie działa Szkoła Życia Rodzinnego, która co roku ogłasza rekrutację na kurs, skierowany na szkolenie doradców rodzinnych. Opiekuje się szkołą o. Dymitr Łabkow CSsR. „Przygotowujemy pracowników, którzy następnie będą mogli pomagać w swoich parafiach: na przykład w przygotowaniu pary do małżeństwa – zauważa duszpasterz. – Dzisiaj rodziny wymagają indywidualnego podejścia, szukają odpowiedzi na konkretne pytania. Dlatego wykwalifikowani konsultanci rodzinni to kierunek, w którym trzeba się rozwijać”.
    Wszystkie programy pracy duszpasterskiej z rodzinami zatwierdza Rada ds. Rodziny przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, której przewodniczy bp Antoni Dziemianko.
   
    Pojednać się dla inspiracji
    Ważną rolę odgrywają spotkania rodzin, podczas których istnieje możliwość nawiązać kontakt, znaleźć wsparcie, podzielić się doświadczeniem. Na ogólnobiałoruskim poziomie to Narodowa Pielgrzymka Rodzin, która co roku odbywa się w różnych świętych miejscach w kraju.
 З уваходам у сям’ю Хрыста ўзыходзіць духоўнае сонца, якое ўсіх асвятляе, сагравае і падбадзёрвае   W diecezji grodzieńskiej takie spotkania odbyły się w Trokielach, Gudohaju i Grodnie. Dwa miesiące temu Narodowa Pielgrzymka zgromadziła białoruskie rodziny w Brasławiu. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele diecezji grodzieńskiej. „W pamięci utkwiła mi praca w grupach – opowiada Olga Sołosina. – Panowała atmosfera szczerego dialogu. Małżonkowie nie tylko opowiadali o pozytywnych momentach swojego życia, lecz także dzielili się trudnościami przeżywanymi w rodzinie. Takie «żywe» świadectwa docierają bardziej do człowieka, niż nauka kapłana, głoszona z ambony. Wydaje mi się, że takiej integracji między rodzinami w naszej diecezji brakuje”.
    W maju bieżącego roku w Baranowiczach odbył się Pierwszy Ogólnobiałoruski Kongres Rodzinny. Wzięli w nim udział członkowie licznych ruchów rodzinnych obecnych na Białorusi.
    Na Grodzieńszczyźnie stało się już piękną tradycyjną Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Drugi rok z rzędu odbędzie się ono w Lidzie. Spotkanie ma na celu zjednoczenie rodzin poprzez modlitwę, świadectwo i budowanie wspólnoty.
    Doskonałą okazją do wzmocnienia rodziny są różne święta. Jeden z ostatnich przykładów – Festiwal Rodziny, który odbył się w maju bieżącego roku w Nowogródku. Inicjatorem wydarzenia była parafia św. Michała Archanioła. „Chcieliśmy podkreślić godność i piękno życia rodzinnego – mówi proboszcz ks. Jerzy Żegaryn. – Bardzo ważnym w tym jest obecność wartości chrześcijańskich, z których najważniejszą jest miłość. To właśnie ona jest motywem każdego działania, bez niej nic nie da się zrobić. A stąd się bierze jedność, wierność i zrozumienie w rodzinie”.
   
    W centrum związku mężczyzny i kobiety jest Bóg
    „Prawdziwa radość, której doświadcza się w rodzinie, nie jest czymś przypadkowym – zauważa papież Franciszek. – Jest ona owocem głębokiej harmonii między osobami, która pozwala zakosztować piękna bycia razem, wzajemnego wspierania się na drodze życia. U podstaw radości tkwi zawsze obecność Boga, Jego serdeczna, miłosierna i cierpliwa miłość wobec wszystkich”. O tym powinna pamiętać każda rodzina: zarówno w smutku, jak i radości.
   
Diecezjalne Spotkanie Rodzin
    Spotkanie odbędzie się 12 listopada w parafii Świętej Rodziny w Lidzie. Małżonkowie i ich dzieci będą się modlić o to, aby być mocnymi w Bogu, zachowując wierność wartościom będącym podstawą instytutu rodziny.
   
    Program:
    10.30 – rejestracja grup i powitanie;
    11.00 – konferencja dla rodzin;
    – program dla dzieci (z animatorami);
    11.30 – przerwa na kawę;
    12.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
    13.00 – świadectwa małżonków;
    13.45 – przerwa na obiad;
    14.15 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich (przewodniczy bp Aleksander Kaszkiewicz);
    – akt oddania rodzin Matce Bożej;
    – zakończenie.
    Program przewiduje obiad w indywidualnym zakresie. Ze sobą należy mieć kanapki i herbatę w termosie.
    Informacje szczegółowe pod numerami:
    (8-0152) 74-00-73, (8-029) 784-05-72.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  29

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.