GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

XXXII Niedziela Zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Łukasza
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Łk 20, 27–38


Nowe Życie
   Życie po śmierci jest jedną z największych tajemnic, która interesuje każdego. Wielu chciałoby wiedzieć, jak będzie ono wyglądało, jakie będą nasze relacje do bliskich i innych osób.
    Łukasz Ewangelista zatrzymuje nas przy temacie życia wiecznego na kanwie dialogu saduceuszów z Jezusem. Chrystus Pan jasno podkreśla, że istnienie po śmierci nie jest przedłużeniem życia ziemskiego, lecz nabiera zupełnie innego charakteru. W lepszym świecie nie będzie poczucia czasu, nikogo nie będą trapić niepewności, ani żadne wątpliwości czy lęk. Już nie będą nas tam interesować sprawy przyziemne: czy mamy coś do jedzenia w lodówce lub zapasy na dzień kryzysowy, czy też jak najlepiej i modniej się ubrać.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.