GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

Nowy dyrektor Caritasu: poszerzyć zakres pomocy potrzebującym

Wywiad

Od sierpnia bieżącego roku dyrektorem Caritasu diecezji grodzieńskiej mianowany ks. dr Roman Raczko. Nowe stanowisko będzie łączyć z obowiązkami rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. W wywiadzie kapłan opowiada o planach organizacji, jej cechach i ewentualnym współudziale każdego w działalności charytatywnej.
Ks. dr Roman Raczko urodził się 25 marca 1979 r. w Alekszyszkach. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Naczy (diecezja grodzieńska). W 2002 r. skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie. 24 maja 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza. W latach 2003–2005 studiował na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie (Polska). W latach 2005–2007 zajmował stanowisko prefekta seminarium grodzieńskiego, w latach 2007–2009 – zastępcy rektora. Od 2009 r. pełnił posługę w parafii Ratingen w archidiecezji kolońskiej (Niemcy). 31 lipca 2014 r. został mianowany rektorem WSD w Grodnie. 20 sierpnia 2016 r. – dyrektorem organizacji charytatywnej Caritas diecezji grodzieńskiej.

   – Księże Romanie, Księdza zdaniem, jaka misja jest powierzona Księdzu jako dyrektorowi Caritasu?
   – Z jednej strony jest ona podobna do misji kierownika każdej innej organizacji – zapewnić skuteczną działalność w kierunku określonym przez statut. Z drugiej zaś strony katolicka organizacja charytatywna ma swoją specyfikę. Caritas i jego kierownik powinni działać nie tylko w ramach prawnych ustawodawstwa krajowego, lecz również w ramach Prawa Kanonicznego, odbierać swoją działalność nie tylko jako obowiązek służbowy, lecz także jako pełnienie jednej z funkcji Kościoła katolickiego. Są trzy takie funkcje: głoszenie Słowa Bożego (martyria), sprawowanie kultu (leiturgia) oraz pełnienie posług (diakonia). Chodzi właśnie o diakonię.

– Jaką Ksiądz widzi przyszłość organizacji charytatywnej? W jakich kierunkach należy się rozwijać?
– Na dzień dzisiejszy Caritas ma dość szerokie pole działalności i obejmuje swoją opieką wszystkie kategorie obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej: od rodzin wielodzietnych do samotnych starców, od bezdomnych do więźniów, od ubogich i niepełnosprawnych do młodzieży. Są realizowane różne projekty: społeczne, edukacyjne, inwestycyjne i inne. Na pewno będę się opierać na istniejące doświadczenie działalności organizacji, ale jednocześnie też szukać pewnych dodatkowych sposobów, które pozwoliłyby poszerzyć zakres pomocy potrzebującym. Moim zdaniem, jednym z takich kierunków jest rozwój Parafialnych Zespołów Caritas. Przykładem może służyć dobrze zorganizowana praca tego typu w niektórych krajach Zachodu.

– Czy planuje Ksiądz zaangażować w pracę Caritasu seminarzystów?
– Klerycy współpracują z Caritasem również dzisiaj. Każdego roku jako wolontariusze-wychowawcy wyjeżdżają do obozu dla dzieci w Niecieczy w rejonie lidzkim. Mam nadzieję, że odnajdziemy możliwość bliższego zapoznania przyszłych kapłanów z różnymi kierunkami pracy Caritasu, zwracając przez to ich uwagę na ludzi biednych i potrzebujących, o czym bardzo często wspomina Ojciec Święty Franciszek.

– Między innymi, jak zwykły człowiek może przyłączyć się do inicjatyw Caritas, aby w szczególny sposób odpowiedzieć na orędzie Papieża na Rok Miłosierdzia?
– Pomagać bliźnim za pośrednictwem Caritasu może każda chętna osoba niezależnie od wyznania. Realizować siebie i wykorzystać dane od Boga talenty może każdy. Sposobów na to jest wiele: ofiary na konto organizacji, zaangażowanie w prowadzone przez nią akcje i oczywiście modlitwa w intencji organizacji. Na świecie jest bardzo dużo ludzi, którzy z różnych powodów nie w każdą niedzielę przychodzą do kościoła, ale zawsze są gotowi wziąć udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Chciałbym, aby też w naszym kraju jak najwięcej ludzi w parafiach otwierało swoje serca na innych, znajdowało do tego możliwości i czas. Należy pamiętać, że pomoc potrzebującym – jeden ze sposobów ćwiczenia swojej wiary, ważność którego jest nam dobrze znana z Ewangelii.

    Ks. dr Roman Raczko zastąpił na tym stanowisku ks. Witalego Dobrołowicza, który kierował Caritasem diecezji grodzieńskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a obecnie jest dyrektorem Narodowego Caritasu.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.