GRODNO
Sobota,
03 czerwca
2023 roku
 

Warto wiedzieć (78)

Warto wiedzieć

•  Liczba pielgrzymów przybyłych do Rzymu od początku Roku Świętego przekroczyła 13 mln. Policzono tych wiernych, którzy przeszli przez Drzwi Święte w bazylice św. Piotra i wzięli udział w ceremoniach Roku Miłosierdzia. Poinformowała o tym watykańska Rada ds. Nowej Ewangelizacji organizująca te obchody. Liczba wiernych stale rośnie mimo napiętej sytuacji i zagrożenia terrorystycznego. W rejonie Watykanu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

    W sierpniu Biuro Dobroczynności Apostolskiej podjęło akcję na rzecz ubogich. „Zabieramy naszych ubogich z okolic placu św. Piotra – opowiada jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski – i jedziemy po południu nad morze. Po kilku godzinach spędzonych tam idziemy do pizzerii na kolację. Wtedy można porozmawiać... To jest właśnie przywracanie godności, a więc dzielenie się tym, co dla nas jest osiągalne i normalne”. Między innymi w okresie wakacyjnym wiele instytucji charytatywnych zawiesza swoją działalność. Zaś watykańskie pracują nieprzerwanie.
   
   •  Objawienia św. Józefa w miejscowości Itapiranga (Brazylia) w latach 1994–1998 zostały uznane przez Kościół. W nich oblubieniec Maryi przekazał człowieczeństwu dwie obietnice: ci, którzy poświęcą się nabożeństwu do jego serca, otrzymają jego wsparcie w codziennej drodze do świętości; oraz wszyscy, którzy będą czynić dobro (szczególnie w stosunku do najbardziej potrzebujących: chorych i umierających) otrzymają w ostatnim momencie życia łaskę dobrej śmierci. W swoim przesłaniu św. Józef obiecał także: „Wszyscy grzesznicy, nawet ci, którzy popełnili najgorsze grzechy, mogą ufać w Bożą miłość i przebaczenie, a także i we mnie, w moje wsparcie”.
     
   •  Państwo nie może promować ideologii, która niszczy społeczeństwo. Wskazują na to biskupi Kolumbii, ostro sprzeciwiając się próbom wprowadzenia do szkół w całym kraju obowiązkowego nauczania na temat gender. Hierarchowie przypominają, że narzucanie w szkole ideologii gender godzi w autonomię szkolnictwa, wolność sumienia, a także prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.
   
   • Irlandzki sąd pierwszej instancji uznał, że zgodnie z krajową konstytucją słowo  „nienarodzony” oznacza „nienarodzone dziecko”. Dlatego dziecko w łonie matek ma zarówno prawo do życia, jak i szereg innych praw. Sąd wskazał, że dziecko nienarodzone ma „znaczące” prawa i pozycję prawną zdecydowanie wykraczającą poza prawo do życia. Sędzia Richard Humphreys wskazał także, że irlandzka konstytucja nakazuje ochronę wszystkich dzieci, bez względu na to, czy są narodzone, czy też nie.

сredo-ua.org; pch24.pl; niedziela.pl

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  212

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.