GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

14 sierpnia 2016 roku

Z głębi serca

 Унебаўзяцце НПМ

◊◊◊
Pracownicy redakcji składają wyrazy szczerej wdzięczności ks. Pawłowi Sołobudzie, który przez siedem ostatnich lat był redaktorem naczelnym gazety „Słowo Życia”. W tym okresie wydanie znacznie się zmieniło: pojawili się nowi autorzy i nowe rubryki, gazeta stała się kolorowa, wyszła w wersji elektronicznej. Dzięki staraniom ks. Pawła, w telewizji państwowej wznowiono transmisję programu „Symbol wiary”, w radiu pojawił się program „Głos Ewangelii”, powstała strona internetowa diecezji grodnensis.by. Z jego inicjatywy zostało utworzone duszpasterstwo pracowników środków masowego przekazu, w 2012 roku odbył się I Kongres Mediów Katolickich. Pod przewodnictwem zainteresowanego redaktora media diecezji grodzieńskiej wyszły na nowy poziom.

Księże Pawle! Niech Pan Bóg nadal inspiruje Księdza do dobrych uczynków, daje siły i cierpliwość dla ich realizacji.
Niech Maryja otacza Księdza matczyną miłością i opieką, a Duch Święty, obecny w parafii Grodno-Olszanka, obdarza swoimi darami i pomaga godnie pełnić posługę kapłańską. Bóg zapłać!
Zespół redakcyjny „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej, na którą powołał Cię Bóg Wszechmogący. Niech Jezus miłosierny przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca, Duch Święty nieustannie zsyła swe dary, a Najświętsza Maryja Panna otacza swoją miłością i opieką. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Bogu za to, że jesteś z nami. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, piękne, mądre i pouczające kazania, dobroć i skromność oraz czułe serce, a Twej mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg miłosierny, któremu zaufałeś, błogosławi Tobie w posłudze kapłańskiej, Maryja, Matka kapłanów, otacza swoją opieką zawsze i wszędzie, a Duch Święty stale obdarza swymi łaskami. Życzymy radości i pokoju, dziękujemy za posługę kapłańską i szczery uśmiech.
Z modlitwą Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów i Kółko Żywego Różańca z Wielkich Jodkiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pomyślności, cierpliwości, męstwa, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy Ci za duchową opiekę nad uczestnikami Apostolatu Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, za czułość, nieustanny trud, szczerą modlitwę, cierpliwość, dobroć i zrozumienie. Niech Bóg Wszechmogący dodaje Ci sił, Duch Święty nadziela mądrością i pokojem, Jezus służy przykładem na drodze kapłańskiej, a Matka Boża Nieustającej Pomocy zawsze Cię strzeże.
Z modlitwą Apostolat „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych, natchnienia Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech Jezus, którego codziennie trzymasz w swych dłoniach, błogosławi Ci. Niech zdrowie i energia Ci towarzyszą, niepowtarzalny jak promień słońca uśmiech nie schodzi z twarzy, a posługa Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Z modlitwą Apostolat „Margaretka” z kościoła w Żyrmunach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Pan obdarza Cię potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty Patron zawsze będzie obok w trudnych chwilach życia. Życzymy niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej, uśmiechu na twarzy, sił i natchnienia w służbie Bogu i ludziom. Dziękujemy za troskę o naszą świątynie, dobre słowo, uwagę i czułość.
Wierni parafianie z kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Żyrmunach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Imienin i 19. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, duchowych i fizycznych sił dla dalszej posługi, pomocy Bożej w realizacji planów duszpasterskich. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi darami i łaskami oraz wzmacnia w pełnieniu niełatwej posługi kapłańskiej. Patron święty niech się modli za Ciebie przed ołtarzem Pańskim, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień. Niech wszyscy ludzie, których spotykasz na swojej drodze, darzą życzliwością i dobrocią. Niech Jezus zawsze będzie Twym Przyjacielem, a Jego Matka przytula Cię do swego serca. Dziękujemy za opiekę duchową, troskę o świątynie i uwagę do każdego parafianina, za naukę, szczerą modlitwę i cierpliwość. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz parafianie z kościoła Trójcy Świętej w Surwiliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości, sił dla dalszej pracy kapłańskiej. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci za Twoją dobroć, a Matka Boża nieustannie troszczy się o Ciebie. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Wnorowskiemu z okazji Imienin z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego na co dzień, mocnego zdrowia na długie lata życia, wielu sił i wytrwałości w pracy kapłańskiej. Niech obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie, a Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Odelska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha oraz niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego. Niech dobry Bóg sprawi, aby spełniały się Twoje plany i zamiary, a Najświętsza Maryja Panna prowadzi drogą powołania.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wincentowi Lisowskiemu w dniu Imienin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, optymizmu, słonecznych dni oraz radości. Niech Twa posługa na Niwie Pańskiej przynosi satysfakcję i obfite owoce. Dziękujemy za wszelkie starania, troskę o ludzi, mądre słowa, dobre serce i ciepły uśmiech.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomoc Duszom Czyśćcowym z Lidy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdą minutę Twojego życia, niech Matka Najświętsza opiekuje się nieustannie, a Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Mostów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, codziennej radości, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, osiągnięcia wszystkich postawionych celów oraz pomocy Bożej na każdy dzień życia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoją opieką, Duch Święty nieustannie czuwa nad Tobą, a Matka Najświętsza i święty Patron opiekują się w każdym dniu posługi kapłańskiej oraz dodają mocy i odwagi w pełnieniu tak niełatwej pracy.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ludwikowi Staniszewskiemu w dniu Imienin składamy serdeczne życzenia codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa. Niech ta droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce niech zawsze raduje się z każdego przeżytego dnia. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hniezna
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Annie z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i nadziei na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Niech obok Ciebie zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a uśmiech nigdy nie znika z Twej twarzy. Szczęść Boże!
Wierni ze w. Girowicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata i obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za uśmiech, troskę i czułe serce, a także za piękne mądre pouczanie dla nas i naszych dzieci. Niech Pan Jezus przytula Ciebie do swego serca, a Matka Boża opiekuje się Tobą zawsze i wszędzie.
Z modlitwą prababcia z prawnuczką Oleńką z Lidy-Fary
◊◊◊
Szanownej Siostrze Maryi Stasiewicz z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, radości i pomyślności na służbie Bogu i ludziom. Niech Twoje serce zawsze będzie odkryte dla wszystkich, a każdy dzień przynosi radość i spokój. Niech Matka nasza Maryja opiekuje się Tobą i przytula do swojego serca, a Jezus Chrystus kroczy z Tobą tą drogą, którą wybrałaś. Modlimy się i pamiętamy o Tobie.
Alicja i Witalij Woronowowy ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył dla Ciebie Bóg Wszechmogący. Niech Ojciec Ci błogosławi, Jezus Chrystus pomaga być wiernym kapłanem, Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi drogami, a Maryja Wspomożenie Wiernych po macierzyńsku Tobą się opiekuje.
Zakrystian Zdzisław, młodzież, ministranci oraz parafianie z kościoła św. Michała Archanioła w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki świętego Patrona oraz realizacji wszystkich szlachetnych planów i zamiarów, pogody ducha, optymizmu i dobrych ludzi obok.
Z pamięcią w modlitwie wierni z Odelska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia będzie pełny zdrowia, szczęścia i radości. Niech Duch Święty oświeca Cię i prowadzi Bożymi ścieżkami, Matka Najświętsza opiekuje się Tobą, a praca na niwie Pana przynosi obfite owoce. Szczęść Boże!
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z kaplicy św. Jerzego w Woronie
◊◊◊
Szanownej Pani Irenie Pieczyńskiej z okazji Urodzin życzymy zdrowia, radości i wytrwałości. Niech Duch Święty obdarza Cię wszelkimi łaskami, Matka Najświętsza broni od wszelkiego zła, a Pan Jezus nieustannie obdarza swoimi darami.
Franciszkański Zakon Świeckich i Kółko Żywego Różańca, Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, mocy i wytrwałości w służbie Bogu i ludziom. Dziękujemy za troskę o naszą świątynię, głoszenie Słowa Bożego, szczerość i czułość. Niech Pan obdarza Cię potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się, a święty Patron będzie obok w trudnych chwilach życia.
Z głębokim szacunkiem parafianie i Kółko Różańcowe pw. św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy szczere życzenia zdrowia, pomyślności i nieustanności w posłudze duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
Z modlitwą wierni parafianie z Zaniewicz
◊◊◊
Z powodu śmierci Pana Jana Sawko składamy wyrazy serdecznego współczucia i słowa szczerego żalu jego żonie Maryi oraz synom Dymitrowi i Aleksandrowi. Łączymy się z Wami w modlitwie w tym trudnym czasie.
Byli parafianie z Zelwy oraz rodziny Trubiejów i Romańczuków z Grodna

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.