GRODNO
Środa,
24 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (119)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Szczęście, którego każdy pragnie, może się wyrażać na wiele sposobów i może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie kochać. Jak wiele osób niepełnosprawnych i cierpiących otwiera się ponownie na życie, skoro tylko odkrywają, że są kochani! I jak wiele miłości może wypływać z serca nawet choćby przez jeden uśmiech! Wówczas sama słabość może stać się pocieszeniem i wsparciem dla naszej samotności. Jezus w swojej męce umiłował nas aż do końca (por. J 13, 1). Na krzyżu objawił Miłość, która daje siebie bez granic. Cóż moglibyśmy zarzucić Bogu z powodu naszych słabości i cierpienia, czego nie byłoby już wyrytego na obliczu Jego ukrzyżowanego Syna? Do Jego cierpienia fizycznego dołączyły się wyszydzenie, usunięcie na margines i politowanie, a On odpowiada miłosierdziem, które akceptuje każdego i wybacza wszystkim. „W Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5; 1 P 2, 24). Jezus jest lekarzem, który leczy lekarstwem miłości, bo bierze na siebie nasze cierpienie i zbawia. Wiemy, że Bóg potrafi zrozumieć nasze słabości, bo On sam ich doświadczył osobiście (por. Hbr 4, 15).
    Sposób, w jaki przeżywamy chorobę i niepełnosprawność jest wskaźnikiem miłości, jaką jesteśmy gotowi ofiarować. Sposób, w jaki radzimy sobie z cierpieniem i ograniczeniami jest kryterium naszej wolności, by nadać sens doświadczeniom życia, nawet wtedy, gdy jawią się nam jako absurdalne i nie zasłużone. Nie ulegajmy zatem niepokojowi z powodu tych ucisków.
        
Fragment homilii wygłoszonej podczas Jubileuszu Chorych i Niepełnosprawnych  
 


Ks. abp Tadeusz KondrusiewiczKs. abp Tadeusz Kondrusiewicz

   Ewangelia opowiada o statku owiec i pasterzu. Jeśli pasterz zauważa, że na noc nie wróciła jedna owca, to idzie i szuka jej. Znalazłszy, bierze na swoje ramiona i z radością niesie do domu. Co więcej, cieszy się z innymi, bo owca, która zginęła, znalazła się. Owca – zwierzę społeczne, i tylko będąc we wspólnocie czuje się szczęśliwa i bezpieczna. Podobnie jak z człowiekiem: jest on społecznym Bożym stworzeniem, i tylko we wspólnocie z innymi – bezpieczny i szczęśliwy.
   Pasterz z Ewangelii to Jezus, który kocha każdego. Zabłąkana owca – człowiek grzeszny. Jezus nie pozostawia go samego, a szuka, aby pomóc. On również mówi, że w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawrócił, niż ze stu sprawiedliwych. Wszystko to przypomina o bezgranicznym Bożym miłosierdziu, o tym, że nikt nie jest pozbawiony miłości Bożej, za wyjątkiem tych, którzy sami nie chcą jej doświadczyć.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  161

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.