GRODNO
Piątek,
01 marca
2024 roku
 

Kiedy można zawrzeć nowe małżeństwo?

Pytania i odpowiedzi

Kiedy sąd kościelny anuluje małżeństwo, oboje małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwo, czy tylko ten, kto nie był winny rozpadu rodziny?
Sąd kościelny nie „anuluje” małżeństwa w tym sensie, że „likwiduje” go: może stwierdzić nieważność zawartego małżeństwa, czyli uznać, że jego nie było od samego początku, że sakrament małżeństwa nie był ważny. Dlatego w decyzji sądu nie ma „winnych” i „niewinnych”, nawet jeśli małżeństwo nie istniało „z winy” kogoś z małżonków. Żadnych kościelnych sankcji w tym zakresie, takich jak niemożliwość zawarcia ważnego małżeństwa w Kościele, nie istnieje. Jednak Kościół może poprosić o dodatkowe gwarancje w celu uniknięcia po raz drugi defektu, który zrobił nieważnym poprzedni ślub. Na przykład, jeśli poprzednie małżeństwo zostało uznane za nieważne z powodu braku u jednej ze stron zgody małżeńskiej, która powinna być wzajemna, to przy zawarciu nowego ślubu od tej strony może być wymagana przysięga przed sądem kościelnym, aby uniknąć kolejnej profanacji sakramentu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  306

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.