GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

1 maja 2016 roku

Z głębi serca

 Унебаўшэсце Пана

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wielu łask Bożych, nieustannej opieki świętego Patrona i Matki Najświętszej, a także ciepła i dobroci od ludzi obok oraz światła Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, czcigodnym Księżom Aleksandrowi Bakłażcowi i Aleksandrowi Sosnowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i dużo radości płynącej z powołania kapłańskiego. Niech Matka Najświętsza zawsze trzyma Was w swojej opiece i hojnie obdarza swoimi łaskami.
Parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin i 25. rocznicy sakry biskupiej składamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg obdarza wszelkimi łaskami na długie lata, smutek niech omija, a życie płynie w radości. Dziękujemy Ekscelencji za pracę, którą zrobił w naszej diecezji, i życzymy, aby nadal prowadził nas do Boga!
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin szczerze życzę wiele łask Bożych, zdrowia, radości, siły w trudnych chwilach życia oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Z pamięcią w modlitwie s. Irena Zlotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witalemu Bondaronkowi i Witalemu Jurkiewiczowi oraz Bratu Wojciechowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Z całego serca dziękujemy za ofiarną pracę w naszej parafii, za ciepły uśmiech i ogromną życzliwość.
Parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Słonimia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, serdecznych i szczerych ludzi obok, a także błogosławionych owoców w pracy duszpasterskiej.
Apostolat „Margaretka” z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Jerzy Żegaryn! Przyjmij najszczersze i najgorętsze życzenia z okazji Imienin! Osypujemy Cię promieniami swojej miłości, otaczamy troską modlitewną i szczerze dziękujemy Jezusowi za takiego wspaniałego kapłana! Niech Chrystus mocno przytula Cię do swojego miłosiernego Serca, oświeca miłością i laską, strzeże na każdej ścieżce duchowej, a Matka Boża wyciąga pomocną dłoń i wspiera wiernego sługę Jej Syna.
Z wielką miłością i szacunkiem parafianie, Kółko Biblijne, dzieci i młodzież z kośc. św. Michała Archanioła w Nowogródku
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Walenty Chwieduk! Z okazji Twoich Urodzin i Jubileuszu poprzez nasze modlitwy prosimy miłosiernego Boga, aby wynagrodził Cię mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Boża Częstochowska opiekuje się Tobą i strzeże w trudnych chwilach. Szczęść Boże!
Parafianie ze w. Mociewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, dobrego zdrowia, szczęścia, pomyślności we wszystkich sprawach, a także codziennej radości.
Rodzina M. Tarasiewicz z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Twój św. Patron codziennie Tobą się opiekuje, Matka Boża otacza płaszczem swojej macierzyńskiej pieszczoty, Bóg wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia swoimi darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Wierni z par. MB Miłosierdzia, Dociszki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze lśni uśmiech, oczy błyszczą z radości, a serce mocno bije od tej miłości, która w nim mieszka. Niech obok zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a trud na niwie Pańskiej przynosi obfite owoce.
Siostry rodzone Walentyna i Jadwiga
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości, owocnej pracy, obfitych łask Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony bezgraniczną miłością Boga.
Z modlitwą i szacunkiem Komitet Kościelny i III Zakon św. Franciszka z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Sakowiczowi z okazji Jubileuszu i Imienin składamy serdeczne życzenia, połączone z modlitwą. Niech Pan Bóg dodaje Ci zdrowia i obficie udziela swoich łask. Anioł niech Cię strzeże i w każdym niebezpieczeństwie bierze pod swe skrzydła. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa, mądre kazania i dobre sprawy.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne na długie lata życia, w sercu zawsze goszczą radość, spokój, miłość i dobroć, a nieustanna energia towarzyszy Ci, przynosząc niezmierną radość z owoców pracy kapłańskiej. Niech Jezus miłosierny i Jego Matka Najświętsza darzą Ci bezgraniczną miłością i rozjaśniają każdy dzień życia. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za troskę o nasz kościół, za przytulność, spokój i ciepło, które panują w jego ścianach, za to, że z każdą chorobą i bólem duchowym śpieszymy do naszej świątyni. Modlimy się za Ciebie i prosimy, aby dobry Bóg dał Ci dużo sił i mądrości dla realizacji Twych planów i zamiarów. Dziękujemy za pouczające kazania, dobroć i cierpliwość, a Twoim rodzicom – za syna kapłana.
Z szacunkiem i wdzięcznością Kółka Różańcowe z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy niegasnącego zapału wiary, mocnego zdrowia, sił i radości. Niech każdy Twój dzień będzie olśniony miłością i Miłosierdziem Bożym, a Matka Boża – opiekunka kapłanów – nigdy Cię nie opuszcza w trudnych chwilach życia. Szczęść Boże!
Wierni ze w. Mociewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Mackiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech radość, spokój i łaska Boża napełniają Twe serce, a obok będą życzliwi i przyjaźni ludzie. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Tobą a Duch Święty obdarza swoimi obfitymi darami.
Z modlitwą Apostolat „Margaretka” z par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia zdrowia i dobroci, mądrości i cierpliwości, aby każdy dzień był lepszy niż poprzedni. Niech dobry Bóg Ci błogosławi i obdarzy Ciebie swoimi łaskami, abyś wiernie szedłeś drogą służby Bogu i ludziom, a Matka Boża niech nieustannie opiekuje się Tobą.
Z modlitwą Apostolat „Margaretka” z par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin, Urodzin i rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata, dużo sił, wytrwałości i radości z pełnionej posługi duszpasterskiej. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi i wzmocni, aby Twoje życie było napełnione dobrocią, miłością i nadzieją! Niech Duch Święty szczerze obdarza Cię swoimi darami, żeby Twoje kazania i pomoc mogły ratować i radować dusze ludzkie. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich rękach, błogosławi Ci, a Matka Najświętsza nieustannie okrywa płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Z modlitwą i głębokim szacunkiem parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Marianowi Chamieni z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w życiu kapłańskim. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień, a święty Patron nieustannie czuwa nad Tobą.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
III Zakon św. Franciszka oraz Kółka Żywego Różańca z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech każda chwila życia będzie oświecona światłem Chrystusa, a Matka Boża, której niezmiernie ufasz, niech zawsze Cię otula matczyną łaską i pomaga wykonywać wolę Ojca Niebieskiego!
III Zakon św. Franciszka oraz Kółka Żywego Różańca z par. Teolin
◊◊◊
Szanownym Siostrom Janinie Somojlenko, Jadwidze Olszewskiej, Jadwidze Matys i Janinie Małyszko z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, codziennego wzrastania w wierze oraz szczerej radości z każdego przeżytego momentu. Niech Bóg miłosierny obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza przytula do swego matczynego serca i nieustannie się opiekuje Wami.
III Zakon św. Franciszka oraz Kółka Żywego Różańca z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Mariannie Oleszczyk z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Cię Bóg obdarzy miłością i pokojem, a Twoje serce będzie zawsze otwarte dla wszelkich ludzi. Niech Maryja zawsze ma Ciebie w swojej opiece. Dziękujemy za Twoje dobre serce i pracę, którą włożyłaś w dzieci i młodzież naszej parafii.
Z wdzięcznością i modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Jadwidze Miecielicа z okazji dnia Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny. Niech ta praca, którą Siostra codziennie wykonuje, przynosi satysfakcję i radość, a dla tych, kto się znajduje obok, niech ona stanie się widzialnym znakiem miłości i dobroci Bożej do nich. Szczęść Boże!
Wierni z par. św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Marianowi Chamieni z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga przeżyć wszystkie napotkane trudności. Niech On Ci wynagrodzi za pracę i wzmocni w posłudze kapłańskiej. Dziękujemy za otwarte serce i oddaną służbę Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Stanisławowi Łabanowi i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w pracy kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, uśmiechu na co dzień, a na czas burzy – wielobarwnej tęczy. Niech Was zawsze Bóg błogosławi, a Matka Boża i święci Patronowie mają w swojej opiece.
Z pamięcią w modlitwie „Margaretki” oraz parafianie z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości i życzliwych ludzi obok. Niech każdy Twój dzień będzie oświetlony światłem Ducha Świętego, a praca na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, optymizmu, spokoju w sercu oraz cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty hojnie obdarza Cię swoimi darami, a Matka Najświętsza i święty Patron otaczają swoją opieką. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszym kościele, głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i troskę o parafian i świątynię.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krzemianicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Stawieckiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia zdrowia na długie lata, szczęścia, pomyślności, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Księdza do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin z całego serca życzymy szczęścia, radości na każdy dzień życia, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, mocnego zdrowia i tylko życzliwych ludzi obok. Niech święty Patron zawsze się opiekuje i zanosi swoje modły za Ciebie przed tron Boży.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szczerbickiemu z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha. Niech radość zawsze Ci towarzyszy, a cierpliwości i wytrwałości wystarczy na długie lata ofiarnej posługi duszpasterskiej. Niech Cię omija smutek, a życie toczy się w radości. Niech Matka Boża rozjaśnia Twą drogę promieniami swojego miłosierdzia, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Z całego serca dziękujemy za to, że jesteś z nami, za naukę, którą głosisz na ołtarzu świętym, za szczerą posługę Bogu i ludziom, otwarte i wielkie serce.
Rodzina Jałgowskich, młodzież, ministranci, wdzięczni parafianie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego, rozsądności i mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech będzie napełnione spokojem i miłością.
Wspólnota „Equipes Notre-Dame” z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Irenie Barcewicz z powodu śmierci kochanej mamy Janiny składamy słowa szczerego żalu i współczucia. Jednoczymy się z Tobą w modlitwie prosząc Pana, aby jak najszybciej przyjął ją do swojego Królestwa. Niech Bóg miłosierny doda Ci mocy, by przeżyć ciężar utraty bliskiej osoby.
Wierni z par. św. Michała Archanioła w Smorgoniach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.