GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Kościół Maryjny na Białorusi

Słowo redaktora

W naszym kraju jest bardzo mocny kult Najświętszej Maryi Panny, która prowadzi nas do Chrystusa. Potwierdzeniem tego jest miesiąc maj i związane z nim nabożeństwo majowe. W tym miesiącu świątynie jakby na nowo ożywają. Wierni gromadzą się przy krzyżach, w domach i świątyniach. Wspólna modlitwa jednoczy ludzi różnego wieku: osób starszych i średnie pokolenie, rodziny, młodzież i dzieci. Przez cały miesiąc każdy śpiewa litanię do Matki Bożej na melodię swojego życia. Można stwierdzić, że jesteśmy narodem Maryjnym, a Białoruś staje się krajem Maryjnym, który zmienia oblicze świata. Pielgrzymując po naszej ziemi można spotkać wiele świątyń poświęconych Matce Bożej. Nasze domy są wypełnione obrazami lub figurkami Maryi Panny. To wszystko świadczy o tym, że jesteśmy ofiarowani Matce Bożej, Jej orędownictwu. Maryja króluje na Białorusi, to właśnie Ona prowadzi nas do swojego Syna.
Bardzo mi się spodobały słowa papieża Franciszka, przemówione podczas kolejnych jego rozważań: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła!”. Maryja jest błogosławiona, bo spojrzenie Jej serca zawsze utkwione było w Bogu, w Synu Bożym, którego nosiła w łonie i kontemplowała na krzyżu. W adoracji Najświętszego Sakramentu Maryja nam mówi: „Spójrz na mojego Syna Jezusa, miej wzrok utkwiony w Nim, słuchaj Go, rozmawiaj z Nim. On patrzy na ciebie z miłością. Nie lękaj się!
    On ciebie nauczy, by pójść za Nim i świadczyć o Nim w małych i wielkich działaniach twego życia, w relacjach rodzinnych, w twojej pracy, w chwilach świątecznych. Nauczy ciebie wychodzenia z siebie, aby patrzeć na innych z miłością, tak jak On, który nie słowami, ale faktami umiłował ciebie i ciebie kocha!”. W Roku Miłosierdzia możemy w sposób szczególny oddać się pod opiekę Maryi, która jest naszą Matką Miłosierdzia, aby uchroniła nas od zła i pozwoliła osiągnąć człowiekowi pełnią rozwoju, czyli świętość. Papież Franciszek podkreślił, że Najświętsza Maryja Panna jako pierwsza ze zbawionych, wzór Kościoła, Oblubienica święta i nieskalana, może pomóc nam odkrywać pierwszeństwo miłosierdzia Boga i wezwanie do czynienia miłosierdzia. Rok Miłosierdzia zaprasza nas wziąć przykład z Maryi. Ona miała wielkie serce, była wierna Jezusowi, i przez swój sposób życia podpowiedziała nam jak mamy żyć i postępować.
   Maryja zawsze była, jest i będzie obecna w naszym narodzie, to Jej głos słyszymy wtedy, kiedy potrzebujemy matczynej opieki. To Ona jest zawsze obecna ze swoimi dziećmi, tak jak Matka, która nigdy ich nie zostawi. W miesiącu Maryjnym wzywamy i prosimy o matczyną opiekę dla naszego kraju, aby nasi ludzie mieli godne życie, dobrą pracę i zarobek, aby mogli wychować swoich dzieci wraz z Matką Bożą.
    Maryjo, Królowo świata i Białorusi, módl się za nami!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.