GRODNO
Poniedziałek,
29 maja
2023 roku
 

3 kwietnia 2016 roku

Z głębi serca

 milosierdzie

◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Olegowi Butkiewiczowi, Kazimierzowi Wielikosielcowi i Jerzemu Kasabuckiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech radość Zmartwychwstania napełnia Wasze serca spokojem i miłością i czyni Was szczerymi apostołami Prawdy. Z całego serca dziękujemy za pracę na rzecz naszego kraju, głoszenie Słowa Bożego i troskę o każdego człowieka.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Jerzemu Kasabuckiemu, Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, Księżom Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Pawłowi Bezlapowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej oraz wszystkim Klerykow WS w Grodnie we wspaniałym dniu Świąt Wielkanocnych składamy szczere życzenia i wyrazy wdzięczności. Jesteście apostołami Bożymi i zawsze znajdujecie sposób, aby skierować wiernych na drogę prawdy. Dzięki Wam ludzie stają się bardziej dobre i współczujące do siebie nawzajem, pragną odkupić swe grzechy przez dobre uczynki. Niech Pan udzieli Wam mocnego zdrowia i długich lat życia! Niech Matka Najświętsza opiekuje się, a święci Patronowie zawsze pomagają.
Apostolat „Margaretka” z fary grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pana składamy najserdeczniejsze życzenia: niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel świata, obdarza swoimi łaskami, prawdziwą radością i pokojem, Najświętsza Maryja Panna mocno przytula do siebie i napełnia serce miłością, a Duch Święty obficie zsyła na Ciebie swe dary.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Józefowi Bogdziewiczowi i Pawłowi Białonosowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej, ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości.
Rodzice ks. Wiaczesława Matukiewicza
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kazimierzowi Murawie i Olegowi Żurawskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Matka Boża zawsze rozjaśnia Waszą drogę, dobry Jezus trzyma Was przy swoim sercu, obdarza swoim błogosławieństwem i wszystkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie dobry na swe dary. Życzymy także mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, dobroci, radości, ciepła i pomyślności w pracy duszpasterskiej.
Z wdzięcznością byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Księżom Dymitrowi Lewczykowi i Jerzemu Sadowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, spokojnych dni w łasce Bożej, dobroci od ludzi. Niech Duch Święty roztacza swoje światło na każdy dzień Waszej posługi kapłańskiej, Chrystus zawsze będzie Przyjacielem, a służba Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Chór parafialny, Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy oraz wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Zbawiciela oraz mocnego zdrowia na każdy dzień życia.
Chór parafialny oraz wdzięczni wierni z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin życzymy dużo łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, dobroci ludzkiej, pomyślności oraz wiele radości. Niech Bóg miłosierny błogosławi każdy dzień Księdza posługi.
Rada Parafialna oraz wierni z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Józefowi Trubowiczowi, Aleksandrowi Romanowskiemu, Antoniemu Adamowiczowi i Andrzejowi Zajko z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo łask Bożych. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza radością i pokojem, a Matka Boża nieustannie się opiekuje.
Rada Parafialna oraz wierni z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, radosnych dni oraz wszelkich łask od Jezusa Zmartwychwstałego. Niech Matka Boża zawsze czuwa nad Tobą, a Anioł Stróż opiekuje się w trudnych chwilach życia.
Róża Żywego Różańca MB Trokielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Pan ześle na Ciebie wszelkie potrzebne łaski, Matka Boża broni i opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami. Dziękujemy za dobre serce i ofiarną pracę.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Janowi Etelowi, Ojcom Edwardowi Sinkiewiczowi i Aleksandrowi Fiedotowowi oraz Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy mnóstwo najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej, niegasnącej miłości i wiary oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg błogosławi Was zawsze i wszędzie i wynagradza za nieustanną pracę i modlitwę.
„Legion Maryi”, Komitet Kościelny oraz wierni z par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Edwardowi Sinkiewiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, siły w codziennej pracy, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz obfitych łask Bożych. Niech Twa droga kapłańska będzie oświecona promieniami Miłosierdzia Bożego!
„Legion Maryi”, Komitet Kościelny oraz wierni z par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały pomaga Ci w codziennej posłudze, dodając sił i mocy w pełnieniu wszystkich dobrych zamiarów, życie niech płynie w pokoju, a praca przynosi obfite owoce. Niech Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem na długie lata, a Twa wiara, szczerość i ofiarność będą dobrym przykładem do naśladowania.
Wierni z par. Rohotna
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Antoniemu Porzeckiemu i Eugeniuszowi Gołubiowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy moc serdecznych życzeń zdrowia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały wynagrodzi Was swoimi łaskami.
Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzę mocnego zdrowia na długie lata życia, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej dobroci. Dziękuję za pracę w naszej parafii, za cierpliwość, piękne i mądre kazania, troskę o ludziach i czułe serce. Niech Chrystus Zmartwychwstały Tobie błogosławi.
Z modlitwą parafianka
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witoldowi Żelwetrze i Wiktorowi Borysiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, wielu dni w łasce Bożej i dobroci od ludzi. Niech Duch Święty zsyła swe światło na każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, a Chrystus zawsze będzie Ci Przyjacielem w służbie Bogu i ludziom.
III Zakon św. Franciszka z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi, Siostrze Annie i Organistce Annie z okazji Świąt Wielkanocnych szczerze życzymy dużo zdrowia na długie lata, pogody ducha, optymizmu, nieustannej energii w pracy, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i stałej opieki Matki Bożej. Niech praca na rzecz Boga i ludzi przynosi dobre owoce. Dziękujemy za każdą chwilę radości, którą nam dajecie, za dobre i czułe serca. Niech zawsze będą one otwarte na ludzi, niosą ciepło i szczodrość.
Z szacunkiem wierni z kapl. Lipiczno
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witoldowi Petelczycowi, Witalemu Sierko, Witalemu Słuce i Janowi Osipowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy radości duchowej, spełnienia wszystkich planów i zamysłów, które rodzą się w Waszych sercach. Niech one nadal sprzyjają rozwojowi naszej wiary i miłosierdzia, zrozumieniu sensu życia, jedności parafian. Serdecznie dziękujemy za szczerą modlitwę, miłość i cierpliwość.
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie oraz Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców z par. Szczuczyn
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi z okazji Urodzin składamy szczere życzenia zdrowia, radości, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Dziękujemy za naukę, kierownictwo i codzienną troskę o nasze wzrastanie duchowe.
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców z par. Szczuczyn
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Waldemarowi Słocie i Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca Waszą drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości.
Wierni oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Szczerze dziękujemy za piękne Msze św., pracę w naszej parafii i głoszenie Słowa Bożego, za to, że pomagasz wychowywać naszych dzieci i wnuków w wierze i miłości do Boga, uczysz je odpowiedzialności za swoje uczynki. Życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, roztropności i mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, a dookoła panuje pokój.
Z modlitwą parafianie ze wsi Łukonica i Stare Sioło
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu, Księżom Witalemu Czurganowi i Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, optymizmu, słonecznych dni. Niech Jezus Zmartwychwstały wzmocni Waszą wiarę, rozpali ogień i zostanie źródłem spokoju, rozsądności i szacunku. Dla Księdza Mikołaja Cichonowicza składamy szczególne słowa wdzięczności za treściowe i serdeczne słowa Boże w dniach rekolekcji w naszej parafii. Niech Pan codzienni Was błogosławi i obdarza wszystkimi potrzebnymi łaskami.
Rodzina Jezierskich z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Urodzin ślemy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, nieustannej pomocy Matki Bożej oraz darów Ducha Świętego. Niech Wasza praca wydaje obfity owoc, a na drodze życiowej będą jedynie życzliwi ludzie. Radości, spokoju, realizacji wszystkich zamiarów oraz radosnych Świąt!
Wdzięczni parafianie z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu oraz wszystkim Kapłanom dekanatu Wielka Brzostowica z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały – Zbawiciel świata – obdarza swymi łaskami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów, Kółka Żywego Różańca z Wielkich Jodkiewicz
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, mocnego zdrowia, siły i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Idźcie nią odważnie i wiernie, pełni Bożej mądrości i świętego zapału. Dziękujemy za pięknie głoszenie Słowa Bożego, mądrość i modlitwę.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy dużo zdrowia, spokoju w duszy, szczęśliwej pracy, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Pan nieustannie obdarza Ciebie swoimi łaskami, a Matka Boża opiekuje się i prowadzi swym wzorem na każdym miejscu pracy. Życzymy mocy i wytrwałości w służbie Bogu i ludziom oraz niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego.
Z wdzięcznością parafianie ze w. Gineli oraz chór kościelny ze w. Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i Dnia Kapłana składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Twe życie będzie napełnione tylko dobrymi czynami, i Bóg Ojciec obdarza zdrowiem, siłą i cierpliwością. Niech Chrystus Zmartwychwstały i Jego Najświętsza Matka opromieniają Cię niezmierną miłością i rozjaśniają każdy dzień posługi kapłańskiej, a Duch Święty zsyła na Ciebie swe obfite dary. Dziękujemy mamie za syna kapłana.
Wdzięczni parafianie z Kozłowicz i Torfobrykietnego
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, mocnego zdrowia, nieustannej radości, realizacji planów i spełnienia marzeń, a także życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze opiekuje sie Księdzem, a Duch Święty i Matka Boża mają w swojej opiece przez całe życie.
Parafianie ze w. Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Urodzin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niech Ci towarzyszy bliskość Tego, który powołał do życia kapłańskiego, św. Patron niech strzeże w każdej chwili, dobry Bóg obdarza swym ojcowskim błogosławieństwem, Duch Święty prowadzi Bożymi ścieżkami, a Anioł Stróż plecie Ci wieniec z białych róż.
„Legion Maryi Nieustannej Pomocy” z Iwia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalemu Cybulskiemu i Olegowi Janowiczowi, Siostrom Irenie i Zofii z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy niegasnącego zapału i owocnej pracy na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Wam sił i natchnienia, a Matka Najświętsza obdarowuje łaskawością i ciepłem swojego serca. Zdrowia, szczęśliwych i radosnych Świąt!
„Legion Maryi Nieustannej Pomocy” z Iwia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech na drodze, którą Tobie wskazał Bóg, zawsze towarzyszą Jezus i Jego Najświętsza Mama, a żywy ogień Ducha Świętego, który płonie w Twoim sercu, nigdy nie osłabnie. Dziękujemy za szczere modlitwy, mądre kazania i przykład pobożności.
Parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Wiktorowi Sawickiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, życzliwych ludzi obok, nieustannej radości na co dzień. Niech Wasze życie będzie szczęśliwie i błogosławione, a Bóg obdarza swoimi łaskami.
Wierni ze w. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu łask Bożych, radości na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz opieki Matki Bożej. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza swoją miłością.
Byli parafianie z Nowijanki
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi oraz Księżom Andrzejowi Radziewiczowi i Wiktorowi Myślukowi, a także wszystkim Rekolekcjonistom, którzy pracowali w naszej parafii z okazji Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia. Życzymy nieustannej odnowy Waszego kapłaństwa poprzez Ducha Świętego. Błagamy Boga o to, aby każdy z Was odnajdywał w swoim sercu i życiem stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, które posiada Wasze osobiste powołanie kapłańskie, aby nieustannie dziękując, umacnialiście się w wierności dla tego świętego daru, który będąc tak bezinteresownym tym bardziej zobowiązuje. Życzymy tej świętości, która wyraża się gorliwością i poświęceniem, by wspierała Was zawsze moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, abyście starali się być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie, aby Wasze wołanie płynęło z czystego serca, mającego w sobie prostotę i szczerość prawdziwych uczniów, aby w tajemnicy Waszego kapłańskiego życia Chrystus stał się widzialny i słyszalny.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Dnia Kapłana z całego serca życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu, który zapali wszystko dookoła szczęściem i radością. Niech Duch Boży mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli Ci nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Niech Twoje serce poszerza się i otwiera na niezmierzoną miłość Boga. Boże Miłosierdzie niech zawsze Ci przewodniczy w posłudze duszpasterskiej, a uśmiech nigdy nie schodzi z Twojej twarzy. Wszelkich darów Ducha Świętego, zdrowia, życzliwości od parafian i nieustannego błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem przyjaciele
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy dużo zdrowia, obfitych łask Bożych na co dzień, pogody ducha i dobrych ludzi na drodze. Niech Matka Boża ma Ciebie w swojej opiece zawsze i wszędzie.
„Margaretka” z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Bóg, któremu zaufałeś, opromienia swym światłem każdy dzień Twojego życia i pomaga przeżyć wszelkie trudności.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dzitwy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Siedleckiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, optymizmu i radości na każdy dzień. Niech Twój św. Patron codziennie się Tobą opiekuje, a Matka Boża nieustannie wznosi nasze modlitwy za Ciebie przed tron Boży.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Wsieluba
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, radości i mocnego zdrowia. Dziękujemy za Słowo Boże, modlitwę i dobre serce.
Parafianie z kośc. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha i obfitych łask od Jezusa Zmartwychwstałego. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą każdego dnia, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Ludmiła Mikułko, Janina Siemiernik, Zofia Siemiernik
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy mocnego zdrowia, radości i szczęścia, opieki Matki Najświętszej, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, długich lat życia dla służby Bogu i ludziom. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca swoją łaską Twoją ziemską drogę. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i pouczające kazania, które w naszych sercach zostawiają głęboki ślad.
Wierni z kapl. Taniewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Życzymy mocnego zdrowia, duchowych i fizycznych sił dla dalszej posługi. Niech Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami i umacnia dla pełnienia niełatwej pracy kapłańskiej. Szczerze dziękujemy za troskę o naszą parafię, za naukę, cierpliwość i ofiarność.
Z szacunkiem wdzięczni parafianie z Kiemieliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, zdrowia, potrzebnych sił w pełnieniu posługi duszpasterskiej, darów mądrości, rozumu, męstwa. Każdego dnia czerp na nowo radość i wzmocnienie głębokiej przyjaźni, która jednoczy kapłana z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Niech Dobry Pasterz prowadzi Cię przez życie, udzielając potrzebnych łask dla pełnienia powierzonej misji, Maryja, Matka Kościoła, wraz ze świętymi i błogosławionymi świadkami wiary będą orędownikami przed Ojcem w niebie we wszystkich Twych sprawach, Duch Święty kieruje Tobą jako posłannikiem prawdy i dobra Kościoła, a ogłoszona przez Ciebie Dobra Nowina napełnia wiernych żywą wiarą, nadzieją i miłością.
Z wdzięcznością wierni, dzieci i młodzież z par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu, a także Siostrze Jadwidze Miecielica z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wiele łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, siły, pogody ducha, stałej opieki Matki Najświętszej, szacunku, mocy i wytrwałości w posłudze Bogu i ludziom. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel nieustannie obdarza swoimi łaskami, codziennie Wam błogosławi i wspiera na drodze duszpasterskiej.
Parafianie z Grandzicz i Putryszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej, zdrowia oraz długich lat życia. Wesołego Alleluja!
Wierni z par. św. Franciszka z Asyżu w Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia. Zdrowia na długie lata, szczęścia, radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, ludzką życzliwością i spokojem. Wszelkich łask Bożych na drodze kapłańskiej! Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze się Tobą opiekuje.
Wierni z par. Narodzenia NMP, w. Dudy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz uroczystości Miłosierdzia Bożego składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niechaj światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił i cierpliwości.
Chór kościelny, komitet kościelny oraz wierni z par. Miłosierdzia Bożego we w. Dociszki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi i Edwardowi Petelczycowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień pracy, radości z powołania, mądrości, mocnego zdrowia na długie lata, szczerej ofiarnej miłości do Boga i każdego człowieka.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi i Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, cierpliwości oraz wszelkich łask Bożych. Niech dobry Bóg błogosławi Wam w posłudze kapłańskiej. Z całego serca dziękujemy za modlitwę, ofiarną pracę, otwartość i ofiarną służbę na rzecz Boga i ludzi.
Wierni z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi szczerze dziękujemy za trzydniowe rekolekcje wielkopostne i składamy swe serdeczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzymy pomyślności we wszystkich sprawach, realizacji szlachetnych planów i zamiarów. Bądź kapłanem według Serca Jezusowego, a Najświętsza Maryja Panna niech trzyma Cię w swej opiece.
Wierni z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej macierzyńskiej miłości.
Parafianie z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, szczęścia i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego i dużo pięknych chwil na drodze kapłańskiej. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, spokój i wiele dni napełnionych Jego darami. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce i ofiarną posługę Bogu i ludziom.
Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Pawle Sołobudo! W tym szczególnym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii z całego serca życzymy Księdzu, aby Wielki Czwartek i całe święte Triduum były czasem odkrywania na nowo daru kapłaństwa w służbie innemu człowiekowi. Życzymy odwagi w staniu pod Krzyżem naszego Pana i Zbawiciela oraz by Chrystus, Najwyższy Kapłan, umacniał Księdza i obdarzał radością w głoszeniu Ewangelii.
Pamiętające w modlitwie parafianie z Olszanki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce napełnia radość, miłość i nadzieja, w duszy gości spokój, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Życzymy także mocnego zdrowia, dużo sił w prowadzeniu ludu Bożego, cierpliwości w posłudze pasterskiej oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego!
Parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Morawskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Dymitrowi Urbanowiczowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Janowi Romanowskiemu, Pawłowi Romanowskiemu oraz wszystkim Księżom z naszej parafii z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was wszystkimi darami, zdrowiem, siłą, radością, życzliwością ludzkich serc. Niech ogień Ducha Świętego płonie w Waszych sercach i nigdy nie gaśnie, a każdy dzień przynosi błogosławione owoce w Waszej pracy.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym Siostrom Irenie Barcewicz, Walentynie Kot, Wieronice Bliźniuk, Marianie Oleszczyk, Agacie Smolskiej, Filotei Cichonowicz, Klarze Wołczek i Aleksandrze Oreszko z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy: niech Jezus Zmartwychwstały obdarza miłością, zdrowiem, pokojem, a Jego Ojciec wynagradza Wam za pracę z dziećmi i młodzieżą, których prowadzicie do Boga.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Z całego serca życzymy, niech miłosierny Bóg zawsze ma Ciebie w swojej opiece, a Matka Boża ukrywa swoim płaszczem. Zdrowia, szczęścia, pobożności, cierpliwości i dobrych, życzliwych ludzi obok.
Babcia i dziadek z całą rodziną
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalemu Sidorce, Mikołajowi Cichonowiczowi i Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia radości, pokoju i wszelkiej pomyślności. Niech ten radosny czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który niesie odrodzenie, dodaje wiary i siły, odnowi nadzieję i ufność w miłosierdzie Pana oraz jeszcze bardziej zbliży do Jego Oblicza. Niech Was Bóg błogosławi!
Z modlitwą Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Sidorce z okazji Urodzin z całego serca życzymy Bożej miłości i błogosławieństwa oraz dużo radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Twym Przyjacielem, Duch Święty rozjaśnia swym światłem każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, a Najświętsza Maryja Panna przytula do swojego serca.
Z modlitwą Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z całego serca składamy szczere życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych! Niech w ten radosny czas w Twoim sercu zagości Zmartwychwstały Jezus Chrystus, napełni go miłością, radością, pokojem, odnowi wiarę, wniesie nadzieję i będzie natchnieniem w codziennym życiu.
Z modlitwą grupa modlitewna MB Kongregackiej
◊◊◊
Szanownej Siostrze Goretti Milkiewicz z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień oraz długich lat życia w zdrowiu.
Wierni z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza swoimi łaskami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej, Duch Święty oświeca drogę, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie się opiekuje Tobą i prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana.
Rodzina Zając
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, mocnej wiary, pomyślności w pracy duszpasterskiej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Najświętsza Maryja Panna prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do świętości, a miłosierny Jezus opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel obdarza Cię wszystkimi dobrami tego świata, abyś mógł długo służyć Bogu i ludziom. Niech smutek Cię omija, a radość idzie obok. Dziękujemy za ofiarną posługę, czułe serce i wsparcie duchowe.
Z szacunkiem i miłością rodziny Wojtuszków, Milejków i Kapkowiczów
◊◊◊
Czcigodny Księże Jerzy Żegaryn!Składamy Ci serdeczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Jezus stale otula Cię swoją miłością, łaską i miłosierdziem, strzeże na każdej drodze życiowej, obdarza siłą duchową, ofiarną miłością i niezachwianą wiarą. Niech Matka Boża przytula Cię do swego serca i wspiera swym orędownictwem. Zawsze bądź mocnym, wiernym, oddanym rycerzem w drużynie Chrystusowej!
Z wielką miłością i szacunkiem parafianie, Kółko Biblijne, młodzież i dzieci z kośc. św. Michała Archanioła w Nowogródku
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Gremzie i Włodzimierzowi Szkuryńskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Dziękujemy za dobre i czułe serce, miłość i cierpliwość do nas. Pamiętamy o Was w swoich modlitwach.
Apostolat „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy życzyć spokoju i pogody ducha, zdrowia, udanej współpracy z ogółem wiernych, do których zostałeś posłany. Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami, Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze, a Matka Boża niech otula płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Aleksandrze Lebiedziewicz! Z okazji Urodzin serdecznie życzymy: niech Bóg Ojciec Ci błogosławi, Jezus Chrystus pomaga być wiernym i świętym kapłanem, Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Maryja, Matka Kapłanów, opiekuje się i naucza pokory. Niech każdy dzień życia płynie w radości, zdrowie będzie mocne, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Kształtuj swe serce na wzór Serca Jezusowego. Stale pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach i dziękujemy Bogu za takiego proboszcza.
Z szacunkiem młodzież oraz wspólnota „Equipes Notre-Dame” z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Księżom Pawłowi Szczerbickiemu i Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, cierpliwości w posłudze duszpasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was pokojem i miłością, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się, a Pan Bóg ma w swoim miłosierdziu.
Młodzież, ministranci, parafianie z kośc. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa rozjaśnia Twą drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił i cierpliwości. Dziękujemy Ci za dobre i czułe serce, troskę o naszych dzieciach, za ratowanie i nawrócenie naszych dusz, a Panu Bogu za to, że posłał nam Ciebie.
Parafianie z kościoła dereczynskiego
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi w dniu Urodzin oraz z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia, radości z powołania. Niech wytrwałość i pokój zawsze Ci towarzyszą. Z całego serca dziękujemy Bogu za to, że jesteś z nami, za naukę, którą tak szczerze głosisz przy ołtarzu świętym, za szczerą posługę Bogu i ludziom. Niech Matka Boża otula Cię płaszczem matczynej miłości, św. Patron nieustannie się opiekuje Tobą, a obok zawsze będą dobrzy i czuli ludzie.
Parafianie i Kółko Różańcowe z Nowojelni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Żywalewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i dużo radosnych chwil na niełatwej drodze, którą przygotował Pan. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Cię swą miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach.
Kółko Żywego Różańca, w. Podłabienie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień Księdza posługi i daje siły w prowadzeniu ludu do Boga.
Rodzina Symbuła z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Grycko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, nieustannie obdarza swoimi łaskami, a Matka Najświętsza przytula do swojego serca.
Wierni z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwomajsku i z kapl. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile z okazji Urodzin składam najserdeczniejsze życzenia łask Bożych, mocnego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża nieustannie opiekuje się Tobą, a Duch Święty obficie wynagradza swoimi darami.
Z całego serca pani Irena
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Grycko w związku ze śmiercią kochanej mamy Romualdy przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia. Łączymy się z Tobą w modlitwie, prosząc Pana, aby jak najszybciej przyjął ją do swojego Królestwa.
Najbliższa rodzina
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Grycko w związku ze śmiercią mamy przesyłamy wyrazy serdecznego żalu i współczucia połączone z modlitwą. Niech Bóg miłosierny doda Ci mocy, aby przeżyć ciężar straty bliskiej osoby.
Wierni z Pierwomajska i Nowego Dworu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Grycko z powodu śmierci mamy składamy słowa szczerego współczucia. Niech nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem w tych trudnych chwilach.
Zofia i Józef Utowko ze w. Wienzowszczyzna

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  217

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.