GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

20 marca 2016 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo sił, cierpliwości, nieustannej nadziei, niegasnącego zapału do pracy, a nade wszystko – obfitych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Wesołego Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia i obfitych łask Bożych. Niech dary Chrystusa Zmartwychwstałego – pokój radość i nadzieja – napełnią serce Ekscelencji. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzę błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz pięknych plonów na Bożej niwie.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy obfitości darów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dużo radości płynącej z tych Świąt oraz pokoju, nadziei i siły w prowadzeniu ludu do Boga. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Mama z rodziną
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocy Bożej, pocieszenia w trudnych chwilach, cierpliwości w znoszeniu udręk tego świata oraz nieustającego zapału na obranej drodze służby Bogu i ludziom.
Wdzięczni i pamiętający „Margaretka” oraz wierni z par. Bieniakonie
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z racji pięknej uroczystości Imieninowej przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Patron – Opiekun Bożego Syna – wyprasza u Ojca Niebieskiego wszelkie łaski oraz prowadzi drogą zaufania, męstwa, pokory i świętości, jaką sam przeszedł.
Z darem modlitwy członkowie Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Lida-Fara
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w pracy kapłańskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Patron nieustannie opiekują się Tobą, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień. Niech obok zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a trud na niwie Pańskiej przynosi obfite owoce.
Z pamięcią w modlitwie Janina i Ryszard Staniewscy z całą rodziną
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza wszelkimi łaskami, błogosławieństwem i zdrowiem na długie lata, a Matka Boża otacza swoją opieką i towarzyszy na drodze kapłańskiej.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi, Księżom Wincentemu Lisowskiemu, Stanisławowi Pacynie oraz wszystkim Kapłanom dekanatu lidzkiego z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, światła Ducha Świętego, czułych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który jest Najwyższym Kapłanem, obdarzy Was swoim miłosierdziem, niech będzie źródłem miłości i pokoju w Waszym codziennym życiu. Z całego serca dziękujemy Wam, pasterzom dusz naszych, za pracę, którą składacie na ołtarzu każdego dnia, wiodąc nas do Boga. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Pawłowi Sołobudzie oraz czcigodnym Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Kapłana z całego serca życzymy ogrom łask Bożych i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech każdy Wasz dzień będzie napełniony wiarą, nadzieją i miłością, a serce zawsze się raduje z obecności Bożej. Wesołego Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zbigniewowi Dragule z okazji Imienin z całego serca życzymy radości, pogody ducha, mocnego zdrowia, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz ludzkiej życzliwości. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek Starych
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin szczerze życzymy dobrego zdrowia, siły, radości, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień duszpasterskiej posługi. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, radosnych dni życia i pogody ducha. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię łaską i pokojem, Matka Boża codziennie opiekuje się, a Duch Święty rozjaśnia Twą drogę i zawsze będzie obok. Wesołych Świąt!
Wdzięczni parafianie z kośc. Zwiastowania NMP we w. Międzyrzecze
◊◊◊
Janowi Gaweckiemu, Witalemu Cybulskiemu i Olegowi Janowiczowi, a także szanownej Siostrze Irenie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech dobry Bóg obdarzy Was wszelkimi łaskami, a miłosierna Matka Boża pomaga w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy Wam za posługę w naszej parafii, nauczanie i głoszenie Słowa Bożego.
Wdzięczni parafianie z kośc. śww. Piotra i Pawła w Iwiu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalemu Cybulskiemu i Olegowi Janowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, radości i opieki Bożej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i pomaga w codziennej posłudze duszpasterskiej. Dziękujemy za modlitwę i głoszenie Słowa Bożego.
Wdzięczni parafianie z kapl. MB Ostrobramskiej w Urciszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych szczerze życzymy mocnego zdrowia, radości, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej. Niech Twe serce będzie napełnione pokojem Bożym, miłością i zaufaniem. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Twe dobre serce, przykład i modlitwę. Wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej! Chrystus Zmartwychwstał!
Wspólnota parafialna z kośc. śww. Piotra i Pawła Apostołów w Graużyszkach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Józefowi Bogdziewiczowi i Dymitrowi Popieniukowi oraz szanownym Siostrom z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, pogody ducha, nieskończonej radości, sił na każdy dzień posługi, ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozjaśnia Waszą drogę, Najświętsza Matka Boża opiekuje się i dodaje wytrwałości i cierpliwości, a Duch Święty obdarza swoimi darami. Dziękujemy za Wasze dobre ciepłe serca, za ofiarność i szczerość, a Panu Bogu za to, że posłał nam Was. Szczęśliwych i radosnych Świąt!
Z modlitwą i szacunkiem wierni z Ostrowca, par. śww. Kosmy i Damiana
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świat Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, darów Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny, dużo sił i wytrwałości w prowadzeniu ludzi do Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni z par. Najświętszej Maryi Panny, Wierejki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świat Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą Ci wyznaczył Bóg Wszechmogący, oraz dobroci ludzkiej. Dziękujemy Ci za pracę w naszej parafii, za cierpliwość, piękne pouczające kazania, dobroć i skromność, troskę o ludzi i czułe serce, a Twej mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z par. św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze goszczą radość i spokój, miłość i dobroć, a energia towarzyszy Ci przez długie lata, przynosząc bezgraniczną radość z owoców pracy kapłańskiej. Niech św. Patron opiekuje się Tobą, a Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka darzą bezgraniczną miłością i oświecają każdy dzień Twojego życia. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za troskę o nasz kościół, za ciepło, przytulność i pokój, które panują w jego ścianach, za to, że we wszystkich chorobach i bólach swej duszy zawsze tam podążamy. Dziękujemy Ci za mądre kazania i dobre rady, które ogrzewają i leczą duszę, pomagają wnieść cząsteczkę światła i czułości w swe życie.
Z modlitwą wierni z par. śww. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi z okazji Urodzin składamy szczere życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości w wychowaniu duchowym ludzi różnych pokoleń. Niech Bóg Wszechmogący wynagradza Ci swoimi łaskami, a Matka Boża codziennie otacza pieszczotą, dobrocią i błogosławieństwem. Niech św. Patron wznosi swe modły za Ciebie do Boga, a Duch Święty obficie wynagradza swoimi darami, aby promienie miłosierdzia Bożego rozjaśnili Twą drogę i napełnili radością i szczęściem. Z całego serca dziękujemy za mądre pouczania, Słowo Boże, czułe i dobre serce, wspaniały przykład wiary i człowieczeństwa, za nieustanną troskę i ofiarną pracę na rzecz naszej parafii i dekanatu.
Wdzięczni parafianie z kośc. Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodny Księże Andrzeju Pyszyński! Składamy Ci serdeczne życzenia z okazji Dnia Kapłana i nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości na długie lata posługi duszpasterskiej. Niełatwy ciężar leży na ramionach ogarniętych sutanną. Nikt oprócz Chrystusa do końca nie wie, jakich ogromnych starań powinien dołożyć kapłan w swej posłudze. Mimo to w Twych oczach widzimy miłość i dobroć. Jako znak miłości Bożej odbieramy to, że dzięki Twym staraniom mamy możliwość spotykać się z Panem Bogiem w odnowionym kościele. Niech Pan Bóg odwdzięczy Ci swoim miłosierdziem i obfitymi łaskami, pomaga trwać w wierze i z jeszcze większą mocą otwiera w Tobie potencjał kapłaństwa Chrystusowego. Niech Bóg Ojciec, Matka Boża i wszyscy święci opiekują się Tobą i błogosławią wszędzie, zawsze, do końca życia.
Z wielką wdzięcznością i szacunkiem wierni z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo łask od Pana Boga, sił i wytrwałości na drodze życiowej, mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień.
Wierni z kapl. w Wierdomiczach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszkowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświetla drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości. Dziękujemy Ci za dobre i czułe serce, troskę o ludzi chorych i opuszczonych, za ratowanie i nawrócenie naszych dusz, a Panu Bogu dziękujemy za to, że posłał nam Ciebie.
Parafianie ze w. Jewłasze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi, Jerzemu Swisłockiemu, Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Waleremu Bykowskiemu oraz Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Dnia Kapłana i nadchodzących Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy obfitych łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa, zdrowia, radości, pokoju i szczęścia. Niech każdy dzień będzie pełen Bożej miłości.
Wierni z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, sił, radości, długich i spokojnych lat życia. Niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, a naokoło panuje spokój. Dziękujemy za pracę, życzliwość i piękne głoszenie Słowa Bożego.
Parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, szczęścia i radości, długich i błogosławionych lat życia, spokojnych dni w posłudze kapłańskiej, a także dobrych przyjaciół obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza pokojem i miłością, Matka Najświętsza opiekuje się Tobą, Duch Święty zsyła swe dary, a Pan Bóg ma w swoim miłosierdziu. Bóg zapłać za dobro i cierpliwość.
Kółka Żywego Różańca z kapl. Bortniki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Twa energia, życzliwość, radość i uśmiech nadal będą obecne w życiu, a Chrystus Zmartwychwstały obficie wynagradza Ci swoimi łaskami. Błogosławieństwa Bożego i siły w wykonaniu codziennych obowiązków! Chrystus Zmartwychwstał!
Byli parafianie z Wornian
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Księżom Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Janowi Romanowskiemu, Pawłowi Białonosowi i Kapłanom, którzy pracowali w naszej parafii ,z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obfitych łask Ducha Świętego. Niech On prowadzi Was Bożymi ścieżkami, a Matka Boża niech ma Was w swojej opiece. Niech każdy dzień minie w radości i zdrowiu, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Wesołego Alleluja!
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz Dnia Kapłana przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Twe życie będzie napełnione tylko dobrymi sprawami, Bóg Ojciec niech obdarza zdrowiem, siłą i cierpliwością, Chrystus Zmartwychwstały i Jego Najświętsza Matka opromieniają bezgraniczną miłością i oświecają każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Dziękujemy mamie za syna kapłana. Radosnych Świąt! Alleluja!
Komitet kościelny z par. Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Drogim Siostrom Annie, Agnieszce i Wdowie Sabinie z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana z całego serca życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości, nieustanności w posłudze Bogu i ludziom. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały króluje w Waszych sercach i obdarza swoimi łaskami, a Matka Boża niech zawsze troszczy się o Was i otula swym ciepłem, dobrocią i miłością. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni wierni z par. Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia na długie lata, radości, obfitych darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Wesołych Świąt!
Parafianie ze w. Skiersie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego i życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty oświetla Twą drogę przez wszystkie lata posługi kapłańskiej, a Matka Boża dodaje sił, cierpliwości i wytrwałości na wybranej drodze. Niech każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi Ci radość i zadowolenie.
Z wielkim szacunkiem rodziny Barkowicz i Pasznikowicz oraz M. Czajkowska
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Andrzejowi Łysemu, Sergiuszowi Angurowi, Andrzejowi Żylewiczowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy siły, wytrwałości, niezachwianej wiary, nadziei, a także zdrowia, radości, szczęścia i pomyślności we wszystkich poczynaniach. Niech Chrystus Zmartwychwstały wskazuje Wam słuszną drogę do zbawienia.
„Margaretka” z kapl. we w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy błogosławieństwa Bożego, długich lat życia, zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, darów Chrystusa, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, stałej opieki Maryi Panny, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, radości i nadziei. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, obficie obdarza swoimi łaskami.
Wierni z kapl. we w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy miłości Bożej, dużo łask od Jezusa Chrystusa, darów Ducha Świętego, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, mocnej wiary, wytrwałości w powołaniu. Niech Twe życie będzie napełnione radością, optymizmem i ludzką życzliwością. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z modlitwą parafianie ze w. Malinowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości i szczęścia. Niech każdy dzień Twojego życia będzie napełniony błogosławieństwem Bożym, a dobroć i życzliwość, którą obdarzasz ludzi, zawsze do Ciebie wracają. Nadal bądź dla nas przykładem mocnej wiary i pobożności. Dziękujemy Ci za wszystko! Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni z par. Mścibowo
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Sołobudzie i Andrzejowi Zajko z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, pogody ducha, radości z pełnionej posługi, a także zdrowia, wytrwałości i mocnego ducha na niełatwej drodze kapłańskiej. Dziękujemy, że nie zapominacie o naszej parafii.
Wdzięczni wierni z par. Mścibowo
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Żegarinowi, Księżom Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Bakłażcowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu, Dymitrowi Lewczykowi i Czesławowi Ładyce, Klerykowi Wadzimowi Kautaniukowi oraz Siostrom nazaretankom z Nowogródka z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, siły i cierpliwości. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was wszelkimi łaskami i napełni serca pokojem i miłością. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Komitet kościelny oraz parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Janowi Rejszelowi oraz Siostrze Annie z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, pogodnych dni, radości, pomyślności w pracy na rzecz Boga i ludzi, a także wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.
Sąsiedzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Czurganowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy szczere życzenia mocnego zdrowia, pomyślności w pracy, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych i wszystkich darów Ducha Świętego. Z całego serca dziękujemy Ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg Miłosierny błogosławi każdy dzień Twej posługi kapłańskiej.
Parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, siły, radości, Bożej pomocy we wszystkich trudach pracy duszpasterskiej, a także opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego.
Róża św. Agaty z par. św. Teresy Awilskiej w Szczuczynie
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witoldowi Petelczycowi, Witalemu Sierce, Witalemu Słuce, Janowi Osipowiczowi, Aleksandrowi Machnaczowi i Witalemu Cybulskiemu składamy serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzymy mocnego zdrowia i dużo sił na długie lata służby Bogu i ludziom, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, dużo radosnych i pięknych chwil w życiu. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarza Was swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza – nieustanną opieką.
Róża św. Agaty z par. św. Teresy Awilskiej w Szczuczynie

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Roubie z okazji Dnia Kapłana z całego serca życzymy mocnego zdrowia, dużo sił, radości, pięknych owoców na Bożej niwie. Niechaj Jezus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoim błogosławieństwem i miłością, a Matka Boża przytuli do swego serca. Szczęść Boże!
Komitet kościelny z par. Wawiórka
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Michałowi Łastowskiemu i Klerykowi Pawłowi Szemetowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo radości, pokoju, niegasnącej nadziei, optymizmu oraz najobfitszych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Wesołego Alleluja!
Parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodny Księże Piotrze Kubel! Z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, wszelkich łask Bożych, dobrych i życzliwych parafian. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi Ci, Duch Święty oświeca drogę kapłańską, a Najświętsza Maryja Panna zawsze będzie obok i opiekuje się Tobą.
Z modlitwą rodzina Ambrożuk
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Święta miną w spokoju i radości, serce napełni się miłością Bożą i Jego świętą obecnością. Życzymy Ci zdrowia i obfitych plonów na niwie Pańskiej. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!
Wdzięczni wierni z kapl. św. Jerzego w Woronie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji Świąt Zartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć serdeczne życzenia obfitych łask Bożych i tylko szczęśliwych chwil. Życzymy dużo radości w posłudze duszpasterskiej oraz sił dla realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech wszyscy ludzie, których spotykacie na swej drodze kapłańskiej, darzą Was dobrocią i życzliwością, a Bóg Wszechmogący zsyła na Was swe obfite dary. Niech Matka Najświętsza otacza swą miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach, i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski.
Wierni z par. Wołpa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i dużo radosnych chwil na niełatwej lecz najpiękniejszej drodze, którą dla Ciebie przygotował Pan. Niech Najświętsza Maryja Panna Opiekuje się Tobą, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Dziękujemy Ci za rozpalony ogień wiary , modlitwę, otwarte serce i oddaną posługę Bogu i ludziom.
Byli parafianie ze w. Staniewicze I. Zaniewska z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi, Siostrom Marynie i Jordanie z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Wasza posługa na niwie Pańskiej przynosi zadowolenie i dobre plony w nauczaniu wiernych. Niech Bóg Wszechmogący pomaga Wam w pracy. Dziękujemy za wszystkie starania i troskę o ludzi, za nauczanie naszych dzieci prawdom wiary. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Pan Bóg da Wam zdrowia, sił i radości w pracy.
Wierni ze w. Wiejszycze, rodzina Sawków
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jacekowi Markielowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie podążasz, będzie szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie – mocne, a radość – niegasnąca. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą. Chrystus Zmartwychwstał!
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubiejów i Romańczuków
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Jubileuszu i nadchodzącego święta Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za Ciebie, za to, że zapalony w Twym sercu płomyk miłości rozpala się coraz mocniej. Dziękujemy za dom Boży, który remontujesz, wnosząc do niego wielką miłość, ciepło i przytulność. Poznając głębiej łaskę Bożą i patrząc na świat oczyma wiary, stajemy się bardziej dobrzy, wielkoduszni i cierpliwi, a Ty, nasz drogi Księże, każdego razu szukasz coraz to nowych form i sposobów, aby miłosierdzie Boże dotknęło serca każdego z nas. Modlimy się za Ciebie i prosimy, aby dobry Bóg udzielił Ci dużo sił i mądrości dla realizacji planów. Niech Duch Święty towarzyszy Ci w ciągu długich lat, a Matka Boża darzy swoją troskę i napełnia spokojem.
Z modlitwą i miłością parafianie z kośc. św. Mikołaja w Mirze
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, pogody ducha, mocy i dużo radości. Wasza dobroć i troska o ludzi zawsze będą dla nas wzorem życia. Niech miłość i pokój w Waszych sercach goszczą i nigdy nie zabraknie ludzkiej życzliwości.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Сzcigodnemu Księdzu Antoniemu Gręmzie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask od Zmartwychwstałego Jezusa, dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego oraz dużo sił na drodze kapłańskiej.
Z modlitwą i szacunkiem Regina i Józef Podzielińskie z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin oraz Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą dobrzy i szczerzy ludzie zawsze gotowi przyjść z pomocą. Niech Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą, a Matka Boża otula swym matczynym płaszczem. Życzymy pogody ducha, optymizmu, obfitych łask Bożych na każdy dzień posługi kapłańskiej i spełnienia wszystkich zamiarów i marzeń. Szczerze dziękujemy za mądre i pouczające kazania, za wizytę duszpasterską do naszych rodzin, miły uśmiech, uważne podejście do dzieci i dorosłych, za dobre serce i miłość do nas wszystkich. Bóg zapłać rodzicom za syna kapłana. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe św. Anny z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga przezwyciężać wszystkie napotykane trudności, a Słowo Boże, które zasiewasz w na
szych sercach wyda stokrotny plon. Komitet kościelny oraz parafianie z kośc. św. Władysława w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Księżom Aleksandrowi Worobjowowi, Władysławowi Surwile, Stanisławowi Pacynie, Witalemu Sidorce i Olegowi Kononowiczowi, Diakonom Pawłowi Fiedorowiczowi, Andrzejowi Honczarowi i Denisowi Brazińskiemu, Klerykom Ernestowi i Tomaszowi Mikołajczykom i Andrzejowi Strukielowi, Siostrom Klarze Wołczek, Agnes Ostrouch, Agacie Smolskiej, Stanisławie Kuczyńskiej i Tatianie Stasiukiewiz, a także wszystkim, kto pracował w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi gotowych przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień Waszej posługi, a Matka Najświętsza z lidzkiej Fary otula płaszczem matczynej miłości.
Komitet kościelny i parafianie z Lidy-Fary

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana i Dnia Kapłana z całego serca życzymy dużo zdrowia i długich lat kapłańskich. Pomagasz ludziom wzrastać i dojrzewać duchowo, niech światło Chrystusa rozjaśni Twą drogę, a miłość Boża i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości. Szczerze dziękujemy Ci za modlitwę, ładny śpiew i pracę w naszej parafii, a Bogu – za to, że posłał nam Ciebie. Niech Twa droga życiowa będzie długa, jasna i radosna. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie ze w. Kamionka
◊◊◊
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Ojcom Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Edwardowi Petelczycowi, Wiktorowi Bochanowi, Stanisławowi Staniewskiemu i Witoldowi Petelczycowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi i broni Was, a Panna Maryja ma w swej opiece. Życzymy mocnego zdrowia na co dzień, życzliwości ludzkiej, pokoju duszy, ciszy w sercu, radości i niegasnącego zapału w pracy dla Boga i ludzi, a także pięknych i obfitych owoców na niwie Pana.
III Zakon św. Franciszka z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Chrystus Zmartwychwstały pomaga Ci w codziennej posłudze oraz będzie Twoją siłą i mocą w pełnieniu wszystkich dobrych zamiarów. Niech życie płynie w spokoju, praca przynosi obfite owoce, a Bóg obdarza dobrym zdrowiem na długie lata. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce oraz oddaną posługę.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, niegasnącego zapału w pracy kapłańskiej, nieustannej opieki Maryi Panny. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi i wzmocni.
Z szacunkiem parafianie z Zaniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce napełnia radość, miłość i nadzieja, w duszy mieszka pokój, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Życzymy także mocnego zdrowia, sił i cierpliwości w posłudze pasterskiej oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodny Księże Aleksandrze Rudziewiczu! Z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Zmartwychwstały Pan dał Ci dużo sił w pracy duszpasterskiej, zawsze stawiał na drodze dobrych i życzliwych ludzi, darzył mocnym zdrowiem i obfitymi łaskami, a Matka Boża Trokielska miała zawsze w swojej opiece. Bożej radości na każdy dzień! Wesołego Alleluja!
Mama i brat z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Urodzin życzymy obfitości darów Pana naszego Jezusa Chrystusa, dużo radości, płynącej z tych Świąt, oraz pokoju, nadziei i siły w prowadzeniu ludu do Boga. Nisko się kłaniany, dziękując Bogu za Księdza.
Z modlitewną pamięcią Apostolat „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Radziukowi i Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy: niech Jezus będzie Radością, Światłem w mroku i Przyjacielem na drodze życia kapłańskiego. Niech obficie obdarza zdrowiem, pogodą ducha i optymizmem. Życzymy pięknych owoców na niwie Pana. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w pracy kapłańskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie wierni ze w. Girowicze
◊◊◊
Szanownym Siostrom Annie, Agnieszce i Wdowie Sabinie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych szczerze życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny, obfitych darów od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie wierni ze w. Girowicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha, sił w pracy duszpasterskiej. Z całego serca dziękujemy za posługę w naszej parafii, mądre, piękne kazania, za wszystko, co dla nas robisz. Niech dobry Bóg błogosławi Ci na dalszej drodze, a Duch Święty wspiera swoimi darami. Niech miłość i opieka Matki Bożej będą pomocą w trudnych chwilach zawsze i wszędzie. Wesołych Świąt!
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczne parafianki Pelagia, Mirosława, Andżela i Leokadia z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Księżom Kazimierzowi Żylisowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Waleremu Spirydonowi, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Diakonom Andrzejowi Białobłockiemu i Pawłowi Skubie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: dużo łask Bożych, radości z posługi kapłańskiej, towarzyszenia Chrystusa, zdrowia, uśmiechu, darów Ducha Świętego. Niech za pomocą Boga i dobrych ludzi spełniają się wszystkie szlachetne plany i zamiary. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę i ofiarną służbę Bogu i ludziom. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Młodzież katedralna
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pana i Miłosierdzia Bożego życzymy zdrowia, siły i wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony. Niech Matka Boża opiekuje się Wami, a święci Patronowie czuwają i prowadzą drogą oświetloną promieniami Bożej miłości i miłosierdzia.
Parafianie z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodny Księże Zenonie Romejko! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana pochylamy się nad tajemnicą odkupienia świata, dokonanego przez śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Pragniemy życzyć, aby światło wielkanocnego poranka opromieniło wszystkie mroki w ciemności. Niech wiara Boża i miłość napełni Twe serce nadzieją, że z Chrystusem Zmartwychwstałym żadna ciemność nie jest zbyt ciemna, bo On jest światłością, która w ciemności świeci i ciemność jej nie zdoła ogarnąć. Życzymy też dużo zdrowia i dziękujemy za wielką pracę w naszej parafii.
Z serdeczną modlitwą i pamięcią wdzięczni parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza mocnym zdrowiem i swoim swiatłem, a posługa kapłańska przynosi zadowolenie Księdzu i ludziom. Dziękujemy za to, że byłeś z nami, głosiłeś Słowo Boże i prowadziłeś nas do Boga.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Maryi Stasiewicz z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały opiekuje się Tobą i obdarza mocnym zdrowiem, dodaje pewności i napełnia duszę pokojem. Dziękujemy Bogu za to, co dla nas zrobiłaś. Niech Matka Boża opromienia swoją łaską i przytula do swego serca.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, bezgranicznego zapału do pracy. Niechaj Najświętsza Maryja Panna zawsze będzie z Tobą, kojąc wszelki ból, a Jezus Zmartwychwstały obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień, mocnego zdrowia i radości w posłudze duszpasterskiej. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Twe życie światłem i prowadzi drogą kapłaństwa, Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Boża osłania płaszczem matczynej miłości i opieki.
Wierni z kapl. Chrystusa Króla i MB Fatimskiej, w. Żemysław
◊◊◊
Czcigodny Księże Wiktorze Chańko! Już ponad trzy lata służysz w naszej parafii. Jednoczysz nas, zmieniasz życie naszego kościoła dzięki swej trosce i ofiarności, czystemu sercu, pełnemu miłości do Boga i ludzi. Składamy Ci swe serdeczne życzenia z okazji Urodzin. Dziękujemy za wsparcie i opiekę duchową, za przykład oddania się Bogu. Niech dobry Bóg odwdzięczy Ci za szczere współczujące serce, a miłosierny Chrystus zawsze zsyła swe obfite łaski i dary Ducha Świętego na długie i szczęśliwe lata ofiarnej i owocnej pracy.
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie z Mostów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy szczere życzenia na długie lata życia. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Najświętsza niech otacza swoją opieką, a Duch Święty będzie chojny w swe dary. Życzymy mocnego zdrowia, sił i pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce z posługi duszpasterskiej. Dziękujemy za szczerą modlitwę, dobre serce, za troskę o parafian i świątynię. Radosnych Świąt!
Wdzięczni parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej. Niech Twe Kapłaństwo będzie napełnione radością, dobrocią i nadzieją, a obok będą życzliwi ludzie. Radosnych Świąt!
Parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy mocnego zdrowia, radości i pogody ducha. Niech Maryja zawsze będzie obok Ciebie, wspiera w trudnych chwilach życiowych swoją matczyną miłością, a św. Józef wstawia się za Tobą, wypraszając u Pana Boga wszystkie potrzebne łaski.
Komitet kościelny z par. śww. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodny Ojcze Witoldzie Petelczycu! Z okazji Twoich Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia, abyś zawsze doświadczał szczególnej troski Bożej Opatrzności, jaśniał świętością, czerpał radość z podejmowania trudnych wyzwań i był otoczony serdecznymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie zawiodą i zawsze będą wspierać modlitwą. Niech tylko Chrystus będzie dla Ciebie wzorem i przewodnikiem na wszystkich Twych drogach, a Duch Święty opromienia swoim światłem i codziennymi łaskami.
Współbracia ze Szczuczyna wraz z parafialną młodzieżą
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebedziewiczowi z okazji Urodzin oraz Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi każdy Twój dzień i obdarza zdrowiem na 100 lat życia, Matka Boża niech otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga w posłudze kapłańskiej i obdarza swoimi darami. Niech serce zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i miły uśmiech.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Sobotników

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.