GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

Apostolat Miłosierdzia Bożego

Jubileusz

Prawie 20 lat temu został założony Apostolski ruch Bożego miłosierdzia. Do czego dążą jego uczestnicy? Kto może dołączyć do społeczności?
Z okazji 90-lecia urodzin św. siostry Faustyny metropolita Krakowski arcybiskup kardynał Franciszek Macharski skierował do Zgromadzenia, do którego należała święta, list. W nim wyraził myśl o stworzeniu organizacji, która by dała ludziom, że nie odnoszą się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, możliwość uczestniczyć pod jej kierownictwem w realizacji misji świętej siostry Faustyny. Niecały rok później, 6 marca 1996 roku, na wniosek przełożonej generalnej m. Pauliny Słomki kardynał Macharski erygował Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” z centrum w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Przywłaszczył apostolstwu status prawny organizacji religijnej i zatwierdził jego statut.
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest formacja członków, mających na celu pogłębienie tajemnicy miłosiernej miłości Boga do człowieka i miłości w relacjach międzyludzkich. Apostołowie muszą starać się wykorzystać każdą okazję, aby zawsze i wszędzie głosić miłosierną miłość Boga przez sprawy, słowo i modlitwę, by stać się inicjatorami konkretnych dzieł miłosierdzia albo włączać się w już istniejące. Ponadto mają one służyć modlitwą w uproszeniu miłosierdzia Bożego dla całego świata.
    Stowarzyszenie „Faustinum” stanowią ludzie kapłańskiego, zakonnego i świeckiego powołania. Najpierw jako wolontariusze, a następnie i członkowie wspólnoty.
    Wolontariusze „Faustinum” biorą na siebie minimalne zobowiązania jako chrześcijanie: dbać o poznaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, rozwijać w sobie nadzieję, która wyraża się w pełnieniu woli Bożej, wykonywać w ciągu dnia przynajmniej jeden dobry uczynek miłosiernej miłości do Jezusa, modlić się Koronką do Bożego miłosierdzia. Aby zostać wolontariuszem „Faustinum”, należy wypełnić specjalną deklarację i wysłać ją na adres społeczności. Przewodniczący „Faustinum” podpisuje list, tym samym potwierdzając przyjęcie do wspólnoty.
    Po odbyciu rocznego okresu wolontariuszy, można zostać w „Faustinum” jako wolontariusz lub ubiegać się o członkostwo. Członkowie Stowarzyszenia głębiej zanurzają w duchowość i apostolską misję świętej siostry Faustyny, stając się bliskimi współpracownikami Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Do ich obowiązków należy: regularne przyjmowanie świętych sakramentów, dbanie o rozwój w sobie życiowej postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliskich, kult Bożego miłosierdzia w formach przekazanych Chrystusem przez świętą siostrę Faustynę, a także podporządkowanie ustawie, zasadom i postanowieniom wspólnoty.
    Wejście w członkostwo zobowiązuje przejście początkowej formacji, która opiera się na duchowe ćwiczenia i trwa cztery lata. Składa się z trzech cykli: biblijnego, wewnętrznego życia duchowego, a także duchowości i misji św. siostry Faustyny. Kończy się pisemnym testem. Pozytywna ocena daje prawo do noszenia odznaki „Faustinum” i uczestniczenia w stałej formacji Apostolskiego ruchu Bożego Miłosierdzia.
    Formacja odbywa się w grupach i indywidualnie pod kierunkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i pod duchowym przewodnictwem księży Towarzystwa Jezusowego. Tam, gdzie nie ma sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, za formację odpowiadają księża, którzy zobowiązują się prowadzić ją zgodnie z programem opracowanym w społeczności. Lepszemu wchłanianiu procesu formacyjnego pomagają publikacje wydawnictwa „Misericordia” i kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia” – drukowany organ „Faustinum”.
    Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z różnymi wspólnotami, które stanowią Apostolski ruch Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Organizuje krajowe i międzynarodowe kongresy, sympozja, zjazdy i spotkania apostołów Bożego miłosierdzia. W miarę możliwości i potrzeby, organizuje pielgrzymki, szczególnie w miejsca związane z życiem i misją św. siostry Faustyny. Członkowie i wolontariusze „Faustinum” zbierają się pod czas corocznych dni skupienia, stałych w czasie Adwentu i Wielkiego postu, a także w dni skupienia poszczególnych lokalnych społeczności, które działają w parafiach i Domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Członkowie ruchu spotykają się także z innych powodów – dla odpoczynku i spotkań towarzyskich.
    Ponieważ „Faustinum” ma kościelną i cywilną osobowość prawną, stowarzyszenie może tworzyć własne wspólnoty nie tylko w Domach Zgromadzenia, ale i w parafiach. Aby to zrobić, proboszczowi należy uzyskać zgodę od biskupa ordynariusza i napisać prośbę do kierownictwa. W parafii powinny istnieć warunki do realizacji formacji, a także być co najmniej 10 członków apostolstwa (nie wolontariuszy). Do oficjalnej instytucji stowarzyszenia „Faustinum” w parafii działa formacja, którą prowadzi odpowiedzialny za nią ksiądz.
   
    CIEKAWE
    „Faustinum” jest tą „nową kongregację”, którą święta siostra Faustyna, na życzenie Jezusa, powinna była założyć. Ponad sto lat przed utworzeniem Apostolstwa Bożego Miłosierdzia Maria Franciszka Kozłowska (imię zakonne Feliksa) założyła w Płocku żeńską kongregację zakonną mariawitek od łac. “Mariae vita” – życie Maryi. Zakonnica miała takie same wizje, jak i siostra Faustyna. Z powodu niedokładnego rozpoznania woli Boga i braku pokory w duszy, najpierw kongregacja została rozformowana, a następnie w ogóle ekskomunikowana od kościoła katolickiego. Obecnie liczba członków tego ruchu stopniowo się zmniejsza.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.