GRODNO
Wtorek,
07 lutego
2023 roku
 

27 grudnia 2015 roku

Z głębi serca

 swieta rodzina

◊◊◊
Ich Ekscelencjom Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy wiele łąsk Bożych na każdy dzień, mocnego zdrowia, nieustanności w pracy duszpasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego i opieki Najświętszej Maryi Panny.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ślę moc życzeń dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych na co dzień, światła Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca Ekscelencje swoją miłością i obdarza mocą w codziennej służbie Bogu i ludziom.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym Księżom: Proboszczowi Piotrowi Kubelowi, Wincentemu Lisowskiemu, Stanisławowi Pacynie oraz wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, uśmiechu na co dzień, czułych ludzi obok. Niech Pan Bóg błogosławi w codziennej pracy, obdarza swoimi łaskami i rozlewa na Was swoje miłosierdzie. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i dobre serca.
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo łask od Dzieciątka Jezus, radosnych Świąt napełnionych pokojem, ciepłem, szacunkiem i dobrocią, oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Komitet kościelny i parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitości łask Bożych od Dzieciątka Jezus, zdrowia, dużo sił i mocy na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za dobre serce oraz troskę o każdym z nas.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy Apostolat „Margaretka” z par. Bieniakonie
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom: Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi, Jerzemu Swisłockiemu, Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Romanowi Raczko, Waleremu Bykowskiemu, Henrykowi Jabłońskiemu, Ojcom: Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Antoniemu Porzeckiemu, Aleksemu Romanowiczowi, Siostrom: Eucharyi Hulbój, Goretti Milkiewicz i Paule Radziwiłko z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej i światła Ducha Świętego na każdy dzień życia.
Przełożona III ZŚF, członkowie Apostolatu “Margaretka”, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodny Ksiądz Redaktor Paweł Sołobuda, czcigodni Księża: Jarosław Hrynaszkiewicz, Walery Bykowski, Oleg Kononowicz i Jan Romanowski! Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego szczerze życzymy, aby każdy Wasz dzień był szczęśliwy i błogosławiony, zawsze starczyło sił dla spełnienia obowiązków duszpasterskich, a obok byli życzliwi ludzie. Niech dobry Bóg obdarza Was wszelkimi darami, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Pawłowi Urbanowi i Waleremu Bykowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Dziękuję serdecznie za wsparcie w trudnych chwilach.
Z szacunkiem p. Irena
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Jubileuszu życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w posłudze kapłańskiej, szczęścia, pogody ducha, niegasnącego płomienia wiary i miłości w sercu oraz dobrych ludzi obok. Niech każdy Księdza dzień będzie oświecony promieniami Bożego miłosierdzia i napełniony darami Ducha Świętego.
Rada Parafialna oraz wierni z par. Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, zdrowia i długich lat życia, spokojnych jasnych dni w posłudze kapłańskiej, a także życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem, radością i miłością, Najświętsza Maryja Panna otula swą macierzyńską opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień. Niech Pan Bóg wynagrodzi Ci za pracę w naszej parafii, wspaniałe głoszenie Słowa Bożego, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas wszystkich.
Parafianie z kapl. Bortniki i kośc. Mścibowo
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszkowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech nowo narodzone Dzieciątko Jezus błogosławi każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Matka Boża zawsze otacza płaszczem matczynej opieki, a Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana. Jesteśmy wdzięczni Ci za to, że jesteś z nami, za szczerą modlitwę i piękne kazania, za radość i miłość.
Wierni ze w. Jewłasze, par. Lack
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Imienin oraz Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Niechaj Dzieciątko Jezus czuwa nad Księdzem i trzyma w swojej opiece, a Matka Boża Częstochowska otula płaszczem swojej macierzyńskiej dobroci. Życzymy dużo zdrowia, pokoju i miłości. Dziękujemy za ogromną pracę w naszej parafii, mądre rady, głoszenie Słowa Bożego i nawracanie nas do Boga.
Z modlitwą wdzięczni parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi, a Gwiazda Betlejemska zawsze świeci na drodze kapłańskiej.
Wdzięczni parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi, kapelanowi Sybiraków, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: pomyślności, szczęścia oraz zdrowia. Niech Matka Boża otuli Księdza swym płaszczem, Duch Święty rozjaśni drogę życia, a Anioł Stróż opiekuje się zawsze Księdzem. Dziękujemy za dobre serce i modlitwę za nas. Niech nowy 2016 rok spełni wszystkie marzenia!
W imieniu Sybiraków Halina Jakołcewicz
◊◊◊
Szanowni Sybiracy! Z okazji cudownych Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia. Niech Święta będą szczęśliwe dla każdego z Was, przyniosą radość, miłość, nadzieję i dużo zdrowia. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Wami, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Prezes Halina Jakołcewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w Bożej łasce. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi Ci, Matka Boża przytula do swego serca, a Duch Święty oświęca każdy dzień Twej posługi kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa, mądre kazania i dobre sprawy.
Wdzięczni parafianie ze w. Kamionka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Stanisławowi Łabanowi, Aleksandrowi Lebiedziewiczowi, Jerzemu Jasiewiczowi i Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Boża Dziecina napełni serca miłością, błogosławieństwem i pokojem, otworzy je na miłość i uzdolni do obdarowywania miłością innych.
Apostolat „Margaretka” z par. Bieniakonie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Kazimierzowi Żylisowi, Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Pawłowi Bezlapowiczowi oraz Diakonom Pawłowi Skubie i Andrzejowi Białobłockiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, sił, wytrwałości w pracy, pokoju w duszy i sercu, spełnienia wszystkich marzeń. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że jesteś z nami i za Twoje piękne kazania. Błogosławionych, radosnych, obfitych w dobroć i miłość Świąt oraz jak najwięcej jasnych dni w nowym roku!
Wdzięczni parafianie i młodzież z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi oraz czcigodnym Księżom: Aleksandrowi Mietlickiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Kazimierzowi Morawskiemu, Stanisławowi Ługowskiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu i wszystkim Kapłanom z naszej parafii z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, dużo sił, cierpliwości, nieustannej nadziei, niegasnącego zapału do pracy i obfitych łask od Dzieciątka Jezus. Niech Wasza praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jednej Chrystusowej owczarni.
Z modlitwą i szacunkiem Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Maryi Stasiewicz oraz szanownym Siostrom: Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot, Marianie Oleszczyk, Filatei Cichonowicz, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek i Aleksandrze Oreszko z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości oraz obfitych łask od Dzieciątka Jezus. Niech Wasze życie będzie zgodne z myślami i uczuciami Najświętszego Serca Jezusowego, a Matka Najświętsza ma Was w swojej opiece i chroni od złego.
Z szacunkiem i modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Żegarinowi, czcigodnym Księżom: Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu, Dymitrowi Lewczykowi i Czesławowi Ładyko, szanownym Siostrom Nazaretankom oraz Klerykowi Wadzimowi Kautaniukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech nowo narodzony Zbawiciel obdarzy Was zdrowiem, radością i siłą, a Jego Najświętsza Matka opiekuje się Wami i strzeże każdego dnia. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Wasze życie i niesie pokój w serca i duszy.
Komitet kościelny i parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie i Zespołowi Redakcyjnemu „Słowa Życia”, a także całemu Zespołowi WSD w Grodnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia.
Komitet kościelny i parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy moc serdecznych życzeń. Niech nowo narodzone Święte Dziecię obdarza Cię mocnym zdrowiem na długie lata i wszelkimi łaskami, a Święta Rodzina niech czuwa nad Tobą i zawsze ma w swojej opiece.
Parafianie ze w. Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia. Niech dobry Jezus trzyma Was przy swoim Sercu i obdarza błogosławieństwem. Niech w Waszych sercach zawsze goreje ogień miłości, a na twarzach będzie uśmiech. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Was, a Wam – za naukę i wiedzę, którymi dzielicie się z nami
Z modlitwą Kółka Różańcowe i parafianie z Wołpy oraz wierni z Dubowiec i Plebanowiec
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ludwikowi Staniszewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia na długie lata życia, radości, pogody ducha, zawsze dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Matka Boża strzeże Cię w każdej chwili życia, a Pan Jezus przytula do swego Serca, błogosławi i dodaje sił dla owocnej pracy duszpasterskiej.
Rodzina Olchowik
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Józefowi Bogdziewiczowi i Dymitrowi Popieniukowi oraz naszym drogim Siostrom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń. Niechaj wraz z nowo narodzonym Jezusem w radości i miłości płyną chwile życia, a spokój jak Gwiazda Betlejemska zajaśnieje w Waszych sercach. Życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i pomyślności w każdej sprawie. Niech malutki Jezus w każdej chwili życia będzie obok i szczerze Was błogosławi, a Matka Boża niech oświeca każdy Wasz dzień.
Wdzięczni wierni z par. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, radość – nieustanna, marzenia i plany realizują się, a obok będą życzliwi ludzie. Niech Matka Boża otula Was swą miłością i opieką, Gwiazda Betlejemska wskazuje najlepszą drogę do Pana, a Dzieciątko Jezus błogosławi i hojnie obdarza swoimi darami.
Wierni parafianie z kośc. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu i Witalemu Cybulskiemu oraz Siostrze Irenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej, a także zdrowia na długie lata życia i pogody ducha. Zawsze bądźcie tacy energiczni i oddani Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie z kośc. śww. Piotra i Pawła, Iwie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Cybulskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości i siły w posłudze duszpasterskiej oraz wszelkich łask Bożych. Dziękujemy za owocną prace i dobroć Twojego serca. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi darami, a Matka Boża i wszyscy Aniołowie chronią Cię na drodze życia.
Wdzięczni parafianie z kapl. MB Ostrobramskiej, Urciszki
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi i Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy wiązankę życzeń: dużo zdrowia, radości, szczęścia, darów Ducha Świętego oraz dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg błogosławi każdy Wasz dzień i zsyła na Ciebie swoje dary, a Maryja Panna otula swym macierzyńskim płaszczem.
Z wdzięcznością Komitet kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech nowo narodzony Jezus zawsze króluje w sercu, dodając sił w służbie Bogu i ludziom. Niech zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszą Księdzu, a Matka Miłosierdzia otacza swoją opieką i chroni od zła.
Wdzięczni parafianie z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Imienin składamy serdeczne życzenia: szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni, a także życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię spokojem, miłością i radością, Matka Najświętsza otula swą opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem. Niech Bóg wynagrodzi Cię za ofiarną pracę, wspaniałe głoszenie Słowa Bożego i dobre serce. Szczerze Ci dziękujemy za miłość i cierpliwość do nas.
Wdzięczni parafianie z Kozłowicz, Torfobrykietnego i Wiercieliszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Władysławowi Surwile, Aleksandrowi Worobjowowi, Diakonom: Pawłowi Fiedorowiczowi, Andrzejowi Honczarowi i Denisowi Brazińskiemu, naszym kochanym Siostrom Klarze Wołczek i Agnes Ostrouch oraz wszystkim, kto pracował w naszym kościele, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku szczerze życzymy zdrowia, pogody ducha i radości od każdej chwili życia. Niech dobry Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, a Maryja Panna opiekuje się Wami. Dziękujemy za piękny przykład wiary i dobroci.
Komitet kościelny i parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Witoldowi Żelwietro, Wiktorowi Borysiewiczowi, Olegowi Wojciechowiczowi, a także Siostrom Łucji i Andrzei z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus oświeca drogi Waszego życia codziennego, obdarza błogosławieństwem i nadal otwiera tajemnice Boże, wzmacniając nadzieję, a Matka Boża niech prowadzi Was drogą do świętości.
Z modlitwą III Zakon św. Franciszka i wdzięczni parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, siły na każdy dzień posługi kapłańskiej, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus. Niech Święta Rodzina opiekuje się Wami, a miłość Pana Boga umacnia Was i czuwa nad Wami.
Parafianie z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, siły, pogody ducha, życzliwości ludzkiej, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej.
Chór Kościelny oraz wierni z par. Dociszki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalijowi Czurganowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech nowo narodzony Jezus Chrystus przyniesie pokój i radość. Szczęść Boże!
Parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Szanowna Redakcjo gazety „Słowo Życia”! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, natchnienia twórczego, łask Bożych i Jego opieki. Niech Bóg wszechmogący da Wam siły i zdolność, aby realizować wszystkie Wasze twórcze pomysły i plany.
Z szacunkiem chór kościelny oraz parafianie ze w. Konwaliszki
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Tadeuszu Koczan! Z całego serca składamy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata, codziennej radości i natchnienia, obfitych łask Bożych. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Księdza swoimi darami i błogosławieństwem, pomaga w pracy kapłańskiej, a Matka Boża otacza Księdza swą macierzyńską opieką, miłością i łaską.
Z szacunkiem chór kościelny oraz parafianie ze w. Konwaliszki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi, Siostrze Annie i Organistce Annie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia zdrowia na długie lata, dobrego humoru i pogody ducha na każdy dzień, niegasnącego zapału w pracy i ludzkiej życzliwości. Niech miłosierny Bóg dodaje Wam sił i cierpliwości. Niech w nowym roku realizują się wszystkie Wasze dobre sprawy i zamiary.
Wierni z kapl. Lipiczno
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Jerzemu Konopielce i Pawłowi Urbanowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w pracy kapłańskiej, dużo łask od Dzieciątka Jezus oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Parafianie z kapl. w Wierdomiczach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Twą drogę, Dzieciątko Jezus obdarza spokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty opromienia swym światłem i obficie udziela swych darów. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej, a także życzliwych ludzi na drodze życia.
Z modlitwą i wdzięcznością grupa modlitewna, parafianie, dzieci i młodzież z kośc. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitych łask od Pana Jezusa, pomocy i błogosławieństwa we wszystkich dobrych sprawach i poczynaniach. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi dobrami tego świata, abyś jak najdłużej służył Bogu i ludziom. Dziękujemy za to, że zawsze niesiesz nam informacje duchowe czyniąc nas bardziej dobrymi i miłosiernymi. Mamy nadzieję, że wszystko dobre i wieczne, zasiane w naszych sercach, wyda piękny owoc.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni parafianie z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Antoniemu Porzeckiemu i Eugeniuszowi Gołąbowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech nowo narodzony Zbawiciel obdarza Was zdrowiem, radością, pokojem i błogosławieństwem, a Matka Boża otuli swym macierzyńskim płaszczem i chroni od zła.
Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Eugeniuszowi Gołąbowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy niezmiernych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, zdrowia, radości oraz ludzkiej dobroci. Niech Święta Rodzina z Nazaretu błogosławi Ci, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Parafianie z kośc. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Etelowi, Edwardowi Sinkiewiczowi i Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa Dziecka Bożego i stałej opieki Maryi Panny. Niech Pan wynagrodzi Wam za modlitwę i nieustanną pracę.
Z szacunkiem „Legion Maryi” z par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy radosnego oczekiwania i gotowości, aby przyjąć Syna Bożego, a także zdrowia, długich lat życia, radości, życzliwych ludzi obok, owocnej pracy duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za ofiarną pracę w naszej parafii.
Wdzięczni parafianie i Komitet kościelny ze w. Międzyrzecze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, a także błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nowego roku. Dziękujemy za Słowo Boże, za piękny przykład wiary i mądrości. Niech Matka Boża zawsze się Tobą opiekuje. Życzymy też Twoim rodzicom mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia.
Z pamięcią modlitewną rodzina Ambroszkiewiczów ze w. Klepacze
◊◊◊
Czcigodny Księże Aleksandrze Bakłażec! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku życzymy, aby nowo narodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, obdarzał Cię swoimi darami, zdrowiem, radością i pogodą ducha. Szczęść Boże!
Z modlitwą byli parafianie ze w. Staniewicze oraz Irena Zaniewska z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi oraz Siostrom Marynie i Jordanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, opieki Matki Najświętszej i wszelkich łask Bożych. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Waszą drogę życiową. Niech Wam Bóg błogosławi!
Z modlitwą rodziny Waluk i Sowko ze w. Wiejszycze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Dymitrowi Lewczykowi, Jerzemu Sadowskiemu i Henrykowi Jabłońskiemu oraz Siostrom: Agnieszce, Alicji, Antoninie i Karolinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w posłudze, obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za ofiarną pracę i czułe serca, które każdego wysłuchają. Niech zawsze będzie z Wami Boże błogosławieństwo, a obok będą dobrzy ludzie.
Chór parafialny z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, mądrości, darów Ducha Świętego oraz dużo radosnych i ciepłych chwil w życiu. Niech nowo narodzony Jezus obdarza Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, napełnia serce spokojem i radością.
Halina Geniusz i rodzina Kuźmickich, Grodno
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jacekowi Markielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nowo narodzone Boże Dziecię obdarza Cię wszelkimi łaskami i napełnia serce pokojem, radością i miłością. Życzymy Ci mocnego zdrowia, mocy Ducha Świętego i codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubiejów i Romańczuków z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi oraz drogim Siostrom Annie, Agnieszce i Wdowie Sabinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy szczere życzenia połączone z modlitwą: mocnego zdrowia, sił, nadziei i mądrości życiowej. Niech malutki Jezus obdarza Was wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Boża otacza nieustanną opieką i spokojem, a Duch Święty hojnie zsyła swe dary. Niechaj promienie miłosierdzia Bożego oświecają Waszą drogę, a praca przynosi obfite owoce.
Wdzięczni wierni z par. Narodzenia NMP w Trabach i z kośc. Trójcy Świętej w Surwiliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia i pomyślności w pracy duszpasterskiej, a także spełnienia wszystkich marzeń i zamiarów.
Komitet kościelny ze w. Sobotniki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by malutkie Dzieciątko Jezus darzyło Cię wszelkimi łaskami i pomagało w każdym dniu posługi kapłańskiej. Mocnego zdrowia, radości, pogody ducha oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień!
Wierni i Apostolat Miłosierdzia Bożego z par. Najświętszej Maryi Panny, Werejki
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń! Niech nowo narodzony Jezus zawsze króluje w sercu, dodając sił w służbie Bogu i ludziom. Niech zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszą Ci, a Matka Boża otacza swoją opieką i chroni od zła.
Z szacunkiem wierni parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, cierpliwości, szczerych i wiernych parafian i przyjaciół. Niech Bóg hojnie wynagrodzi Księdza za niełatwą lecz błogosławioną pracę, napełni serce pokojem i radością, a Boża moc niech towarzyszy przez wszystkie dni nowego roku.
Z modlitwą i szacunkiem Apostolat “Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Radziukowi i Pawłowi Urbanowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony Zbawiciel obdarza Was zdrowiem i radością, a Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana. Dziękujemy za oddaną służbę Bogu i ludziom.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Andrzejowi Radziewiczowi i Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Wam Bóg błogosławi i obdarza swymi łaskami, byście wytrwale podążali obraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom, a także zawsze wspiera Was swą miłością. Bądźcie świętymi kapłanami!
Z chrześcijańskim pozdrowieniem parafianie z Rosi
◊◊◊
boszczowi Waleremu Bykowskiemu i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy moc najserdeczniejszych życzeń: błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, sił w niełatwej pracy kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej, a także dobroci ludzkiej. Niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w Waszych sercach.
Z głębokim szacunkiem parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, życzliwości ludzkiej oraz obfitych łask Bożych. Niech nowo narodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, nieustannie obdarza Cię swoimi darami: radością, miłością, nadzieją i pogodą ducha.
Rodzina Radziewiczów
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Waldemarowi Słocie i Andrzejowi Jodkowskiemu, Siostrom Antoninie i Miriam z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, pokoju w sercu, mocnego zdrowia i życzliwych ludzi na drodze życia.
Parafianie z Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wewnętrznego pokoju, wytrwałości, zdrowia, siły i radości oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień nowego roku. Dziękujemy za Boże Słowo, piękny przykład wiary i mądrości.
Parafianie ze w. Skiersie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego, wytrwałości w kierowaniu naszym życiem duchowym. Niech Dziecię Boże przemawia do Ciebie poprzez swoje łaski, obdarza uczuciem pewności i pokoju, a Matka Boża niech przytula Cię do swojego serca.
Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin i Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najlepsze życzenia. Niech dobry Jezus trzyma Cię przy swoim sercu, obdarzając swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty niech będzie nieskończenie szczodry na swoje dary. Życzymy także zdrowia, pogody ducha, radości i pomyślności w pracy duszpasterskiej.
Parafianie ze Skrzybowców
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń. Niech narodzony Zbawiciel obdarzy Cię mocnym zdrowiem, radością, miłością i nadzieją, a Jego Matka opiekuje się Tobą i strzeże codziennie. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twe życie i niesie spokój w serce i duszę.
Parafianie z Rohotna
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Wiktorowi Wieliwisowi i Henrykowi Jabłońskiemu oraz Siostrze Jadwidze Miecielica z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, powodzenia we wszystkich sprawach, pogody ducha. Niech Was ominie smutek, a radość zawsze będzie obok. Niech Bóg obdarzy wszelkimi dobrami, a Matka Boża – łaskami.
Wierni z par. św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin oraz Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, dużo obfitych łask od Dzieciątka Jezus, opieki św. Patrona, a w nowym roku dużo ciepła, radości, siły w nauce, wytrwałości w codziennej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia.
Rodzice i brat z rodziną
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg chroni Cię swą potężną dłonią przed wszelkimi nieszczęściami, w duszy niech panuje spokój, a w sercu – miłość.
Rodzice, chrzestni, rodzeństwo
◊◊◊
Szanownej Siostrze Marii Sokołowskiej z okazji Urodzin, a także wszystkim Siostrom III Zakonu św. Franciszka z ich rodzinami oraz wszystkim Parafianom z par. Teolin z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i Jego Matki.
Przełożona III ZŚF, członkowie Apostolatu “Margaretka”, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Sakowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dużo zdrowia i obfitych łask od Bożego Dzieciątka na każdy dzień. Dziękujemy za szczerą działalność duszpasterską i za wspaniałe kazania. Życzymy wytrwałości i cierpliwości. Niech dobry Bóg Ci wynagrodzi, a Matka Boża ma w swej opiece.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia oraz wypełniony Jego obfitymi łaskami i błogosławieństwem. Niech Matka Boża i św. Patron nieustannie się Tobą opiekują, a obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Parafianie ze w. Stare Sioło
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, radości oraz wszystkich łask Bożych. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień Twojego życia, a Najświętsza Panna Maryja nieustannie ma w swojej opiece. Radosnych Świąt!
Rodzina Zając
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech nowo narodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, obdarza Cię swoimi darami, zdrowiem i radością, a dalsze lata życia niech płyną w szczęściu i pokoju.
Parafianie z kośc. Narodzenia Matki Bożej w Dudach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, nieustannej opieki Maryi Panny, obfitych łask Bożych i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Dziękujemy Ci za pracę w naszej parafii, cierpliwość, piękne, mądre, pouczające kazania, skromność, troskę o ludziach i dobre, czułe serce, a Twojej Mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z par. św. Jerzego w Wornianach i z kapl. w Woronie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i zamiarów, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Pan Bóg obficie Ci wynagrodzi, a Matka Boża otacza swoją opieką.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu Sadowskiemu, Dymitrowi Lewczykowi, Henrykowi Jabłońskiemu i Pawłowi Ejsmontowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy dużo zdrowia i obfitych łask Bożych. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i dodaje sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów, a Matka Boża otacza swoją opieką w trudnych chwilach.
Kółko Różańcowe NMP Nieustającej Pomocy i III Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy dużo zdrowia i obfitych łask Bożych na długie lata. Niech Pan Bóg Ci błogosławi przez całe życie, a Matka Boża opiekuje się Tobą zawsze i wszędzie. Szczęść Boże!
„Margaretka” z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, pogody ducha, dobrych i serdecznych ludzi obok oraz pięknych plonów na niwie Pańskiej i błogosławieństwa Bożego.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Kochanemu Synu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg Ci błogosławi obficie, obdarzając zdrowiem i potrzebnymi łaskami w pracy duszpasterskiej. Niech Maryja Wspomożycielka Wiernych prowadzi Cię prostymi drogami i opiekuje się codziennie.
Rodzice
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Pawłowi Astukiewiczowi i Witalemu Bielenikowi oraz Siostrom z par. Indura z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy, żeby malutki Jezus obdarzył Was swoją łaską, siłą, zdrowiem i wytrwałością. Bóg zapłać za modlitwę i ofiarną pracę.
Parafianie z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Pan wynagrodzi Ci za trudności, które napotkałeś, a Dzieciątko Jezus błogosławi i wzmacnia wiarę, obdarza mocnym zdrowiem i optymizmem. Dziękujemy za pielgrzymki do świętych miejsc Białegostoku i Litwy, za możliwość ubogacić się duchowo, za szacunek do każdego z nas.
Z modlitwą dzieci i młodzież, wierni z par. Graużyszki

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  328

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.