GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (106)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    “Raduj się, Córo Syjonu!” – głosi prorok Sofoniasz zwracając się do Jerozolimy (Sof 3, 14); a apostoł Paweł napomina chrześcijan w Filippi: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4, 4). Dziś trzeba odwagi, by mówić o radości, potrzeba przede wszystkim wiary! Świat jest nękany przez wiele problemów, przyszłość przygniatają niepewność i lęki. Jednak chrześcijanin jest osobą radosną, a jego radość nie jest czymś powierzchownym i ulotnym, ale głębokim i trwałym, ponieważ jest darem od Boga, który wypełnia życie. Nasza radość pochodzi z pewności, że „Pan jest blisko” (Flp 4, 5).
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 13.12.2015  
 


Ks. abp Claudio GugerottiKs. abp Claudio Gugerotti

   Prawdziwa wolność zaczyna się w sercu. Wolność zewnętrzna – znak przejawy wolności wewnętrznej. I szukamy powszechnej wolności człowieka na ziemi. Jednak, gdy walczymy tylko o własną wolność, walczymy o własny egoizm. Wszyscy jesteśmy sługami na drodze do wolności, przede wszystkim wolności w relacji z Bogiem. Jesteśmy sługami Bożej wolności. Wolności Boga, który kocha swój lud i za niego umiera na krzyżu. To jest wolność od bożków i manipulacji bez względu na to, skąd one pochodzą. Wolność budować, a nie wolność niszczyć.

Fragment homilii

Ks. abp Tadeusz KondrusiewiczKs. abp Tadeusz Kondrusiewicz

   Poznawszy Boże miłosierdzie, musimy dzielić się nim z innymi. To znaczy być miłosiernym wobec innych ludzi, jak miłosierny jest nasz Ojciec niebieski. Dlatego musimy pamiętać o uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne zbawienie, ale także za zbawienie innych. Tak wielu ludzi żyje w stanie grzechu, i naszym obowiązkiem jest pomóc im zmienić swoje życie.
    Wiele osób potrzebuje naszej pomocy materialnej lub nawet dobrego słowa, pocieszenia. Miłość do bliźniego musi być realizowana w sprawach konkretnych. W tym celu należy w codziennym życiu, w parafii, rodzinie, społeczeństwie itp. być miłosiernym, aby nikt nie czuł się samotny, opuszczony, ignorowany.

Fragment kazania wygłoszonego na III Niedzielę Adwentu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.