GRODNO
Środa,
17 lipca
2024 roku
 

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Józef Staniewski, Biskup Pomocniczy
W ostatnich miesiącach kończącego się roku za pośrednictwem wiadomości telewizyjnych ludzkość poczuła się jako „naród kroczący w ciemnościach”, o którym wspomina prorok Izajasz w czytaniu z Bożonarodzeniowej liturgii słowa. Ciemności, jakie spowiły ludzkie serca i umysły w wyniku terrorystycznych ataków, bombardowania odwetowego i „nowoczesnej wędrówki ludów za lepszym życiem” przybrały kształt wielkiego zamętu w sferze moralnej. Zło usiłuje się stawiać na równi z dobrem, fałsz na równi z prawdą. Ciemności zawładnęły umysłami jednostek i narodów. Przyjmują się normy niezgodne z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Człowiek usiłuje zająć miejsce Boga i nawiązać swoje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Świat zapomniał o Bogu i dziwi się, że wszystko obróciło się przeciwko niemu samemu.
    „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10–11), głośno woła za aniołem św. Łukasz ewangelista, by uspokoić i uprzytomnić pokrzywdzonego, zagubionego i zbuntowanego człowieka.
    Bracia i Siostry! W Betlejem zaczęła się przepiękna historia skrzyżowania dróg Boga i człowieka. Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, w życie każdego z nas, aby nas wybawić z niewoli grzechu, abyśmy na nowo z Boga się narodzili, stali się nawzajem braćmi i przybranymi dziećmi Bożymi.

    Drodzy! Gwiazda Betlejemska zaświeciła nie tylko jednorazowo i nie tylko w Betlejem. Jej światło dostrzegamy i dzisiaj tam gdzie są przebaczenie i zgoda, pojednanie i miłość. Atmosfera ciepła betlejemskiej nocy spowija i dzisiaj: dzieci pod sercem matki i w domach dziecka, nieuleczalnie chorych i więźniów, godzące się rodziny i ludzi którzy podjęli decyzję zawieszenia broni na polu walki oraz otwarcia drzwi dla bezdomnych. Światło Gwiazdy Betlejemskiej świeci jaśniej w czystym sercu i niebie. Emmanuel – Bóg dla wszystkich i Bóg, który jest z nami. Kochani! Niech tegoroczne przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia rozjaśni ciemności i przywróci w naszej świadomości Boga, który jest i kocha nas, który jest podstawą porządku moralnego, społecznego, gospodarczego i politycznego.
    Życzę Wam wszystkim błogosławionych, spokojnych i pełnych duchowej radości świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2016 Roku Pańskiego. Niech rodzący się w Betlejem Boży Syn znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach. Niech nasze rodziny i domy obdarzy łaską i zmiłowaniem. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej będzie znakiem trwałego pokoju i pojednania między zwaśnionymi narodami i państwami.
    Wraz z życzeniami dzielę się z Wami białym opłatkiem – znakiem jedności w Chrystusie.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  168

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.