GRODNO
Niedziela,
03 grudnia
2023 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz,   Biskup GrodzieńskiW tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
    (1 J 4,9)
Co roku w Święta Bożego Narodzenia wciąż na nowo słyszymy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Ta prawda nie przestaje nas zadziwiać, napełnia nasze serca radością, ufnością i pokojem, dodaje nam odwagi i mocy. W Bożym Dzieciątku przychodzącym na ten świat widzimy bowiem oblicze Boga, który jest miłością. On, będąc bogaty w miłosierdzie, niestrudzenie kołacze do drzwi naszych serc, aby nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie nas uszczęśliwić swą miłosierną miłością.
    Gdy przyjmujemy tę miłość uznając Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela, rodzimy się na nowo jako przybrane dzieci Boże. Jest to największe obdarowanie, największa łaska, jaką można sobie wyobrazić.
Pełni radości i wdzięczności za ten dar, obudźmy w sobie pragnienie głoszenia miłości Bożej słowami, czynami, postawami, wyrażanymi w codzienności. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, odpowiadając na apel papieża Franciszka, „otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się wezwani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa” (MV 15).
    Łącząc się duchowo przy wigilijnym stole i łamiąc się tradycyjnym opłatkiem, życzę Wam, Umiłowani Bracia i Siostry, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Niech ta radość świąteczna zagości w Waszych domach rodzinnych, w miejscach nauki i pracy, niech się udzieli całemu naszemu społeczeństwu.Niech Boże Dziecię darzy każdego z Was zdrowiem, pokojem serca, nadzieją i optymizmem, niech umocni w wierze i w pragnieniu ofiarowania miłosierdzia.
Wesołyh Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  29

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.