GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (105)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Кażdy ochrzczony musi nieustannie zrywać z tym, co jest w nim jeszcze ze starego, grzesznego człowieka, zawsze gotowego, by się przebudzić na wezwanie diabła i tego, co działa w naszym świecie i w tym czasie konfliktów, nienawiści i wojny, aby go doprowadzić do egoizmu, do zamknięcia się w sobie i nieufności, przemocy i instynkcie zniszczenia, zemsty, porzucenia i wykorzystywania najsłabszych...
    Wiemy również, jak wiele drogi nasze wspólnoty chrześcijańskie, powołane do świętości, muszą jeszcze przejść. Oczywiście wszyscy musimy prosić Boga o przebaczenie za zbytnie opory i opieszałość w dawaniu świadectwa Ewangelii.
    Każdy w swoim sercu może zadać sobie pytanie bardzo ważne, dotyczące swojej osobistej więzi z Jezusem, zanalizować to, co już zaakceptował – lub odrzucił – aby odpowiedzieć na Jego wezwanie do pójścia za Nim bardziej bezpośrednio. Wołanie posłańców rozbrzmiewa bardziej niż kiedykolwiek w naszych uszach, właśnie wtedy, gdy czasy są trudne; to wołanie, które „rozchodzi się po całej ziemi i [...] aż na krańce świata” (por. Rz 10, 18; Ps 18, 5).
        
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na stadionie w Bangi  
 


Ks. abp Tadeusz KondrusiewiczKs. abp Tadeusz Kondrusiewicz

   Тrzeba pamiętać o sprawie fundamentalnej, że chociaż możemy odmówić się od Chrystusa, On nigdy się od nas nie odmówi. Dlatego zawsze musimy być otwarci na Jego działanie.
    Jednocześnie Jezus przestrzega przed nietolerancyjną pewnością siebie. On mówi: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były obciążone grzechami i życiowymi troskami”.
    Jeśli zapomnieliśmy o Jezusie i dawno się z Nim nie spotykali, chodźmy do Niego, droga jest otwarta, a On czeka. Jeśli nie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i Kościołem, w sakramencie pokuty zróbmy to jak najszybciej.
    Jezus zachęca nas: „Czuwajcie i módlcie się”. Dlatego musimy czuwać, aby nie wpaść w sidła grzechu. Należy modlić się, aby mieć kontakt z Bogiem. Wśród codziennego zgiełku trzeba znaleźć czas na modlitwę, czytanie zawsze aktualnego i efektywnego słowa Bożego, uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, na rekolekcje i inne ćwiczenia duchowe w okresie Adwentu.

Fragment kazania na I Niedzielę Adwentu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.