GRODNO
Czwartek,
30 maja
2024 roku
 

29 listopada 2015 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami miłości Bożej i Jego miłosierdzia oraz napełniony Jego obfitymi łaskami i błogosławieństwem. Niech Matka Boża i św. Patron nieustannie się Tobą opiekują, a obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Orsikowi z okazji 10-lecia święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie będzie mocnym, radość – codzienną, a wiara – niezachwianą, z twarzy niech nie schodzi uśmiech, a serce zawsze goreje miłością do Boga i ludzi. Niech Matka Boża – Matka kapłanów – otoczy Cię swoją opieką i towarzyszy w drodze kapłańskiej, żeby wraz z Tobą także i my dotarli do Królestwa Niebieskiego.
Rodzina Spurgiasz, Brzozówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg wszechmogący obdarzy Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, doda pewności, pokrzepi siły i napełni spokojem. Matka Najświętsza niech otuli Cię płaszczem swojej miłości i opieki, a Anioł Stróż niech nieustannie czuwa nad Tobą. Szczęść Boże!
Parafianie oraz Kółko Różańcowe MB Anielskiej z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji dnia Imienin z całego serca życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki św. Patrona, a także realizacji wszystkich szlachetnych planów i zamiarów, pogody ducha, optymizmu i dobrych ludzi obok.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył dla Ciebie Pan Bóg wszechmogący, a także dobroci ludzkiej. Jesteśmy wdzięczni Panu za to, że służy u nas szczery w modlitwie kapłan, który uczy nas być prawdziwymi chrześcijanami i zawsze odnajdywać dobre słowo dla każdego człowieka.
Parafianie ze w. Stare Sioło
◊◊◊
Czcigodny Księże Eugeniuszu Uczkuronis! Z okazji Urodzin życzymy, aby droga, którą codziennie podążasz, była szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie – mocne, a radość – codzienna. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Ciebie, a Tobie – za naukę i wiedzę, którymi dzielisz się z nami, oraz za troskę o nasz kościół.
Parafianie z kośc. w Łukonicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona, obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg Ci błogosławi i wynagradza za Twoją dobroć i wielkie serce.
Z głębokim szacunkiem byli parafianie z Wornian
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich, codziennej radości, życzliwości od ludzi obok, szczęścia i pogody ducha. Niech Bóg wszechmogący nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami i błogosławieństwem, Najświętsza Matka Boża Ostrobramska otacza swoją opieką, a Duch Święty zsyła swe dary.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z par. Wniebowzięcia NMP z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin życzymy szczęścia i pomyślności w posłudze kapłańskiej. My, wierni, dziękujemy Bogu za to, że spotkaliśmy Ciebie na swojej drodze życiowej. Trudna jest ta sprawa – nauczyć nas, wychować na duchowo zdrowych i odpowiedzialnych wiernych. Lecz zdołałeś zostać dla nas dobrym pasterzem i starannie uczysz nas iść drogą prowadzącą do pojednania z Bogiem, nastawiasz tych, którzy nie umieją, wspierasz słabych, pocieszasz zasmuconych i odpuszczasz grzechy grzesznikom, błogosławisz i modlisz się za nas. Zawsze podajesz przykład głębokiej modlitwy, mądrego słowa i mocy duchowej. Każde Twoje kazanie jest balsamem dla naszych dusz, głoszone przez Ciebie Słowo Boże zachowujemy w swoich sercach i staramy się kierować im w swoim życiu. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego.
Ze szczerą modlitwą parafianie z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji dnia Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień będzie pełen radości i pokoju.
Z modlitwą Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Stopyrze z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej i św. Patrona. Życzymy mocnego zdrowia oraz sił fizycznych i duchownych dla dalszej posługi duszpasterskiej. Niech Bóg obdarza wszelkimi łaskami i umacnia dla pełnienia niełatwej pracy kapłańskiej. Szczerze dziękujemy Ci za troskę o naszą parafię, za naukę, cierpliwość i ofiarną pracę. Szczęść Boże!
Z szacunkiem wdzięczni parafianie z Brzozówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych i 100 lat życia. Dziękujemy za kazania, które głosisz w kościele, i za to, że dla nas czynisz dobra wiele. Życzymy, żeby droga życiowa była wysłana płatkami róż z wdzięczności za ofiarną posługę ludziom. Życzymy, aby Duch Święty zsyłał na Ciebie swe dary, Matka Boża obdarzała ciepłem swego serca, a Anioł Stróż zawsze czuwał nad Tobą. Szczęść Boże!
Kółka Różańca Świętego oraz wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Agielowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, sił i wytrwałości w pracy, życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Życzymy też nieustannej opieki Matki Bożej i św. Patrona oraz darów Ducha Świętego. Niech plany się realizują, a obok są życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Wierni parafianie z kośc. Wniebowzięcia NMP w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Duch Święty napełnia Cię światłem, aby zawsze miałeś siłę i odwagę być odblaskiem światłości Jezusa. Niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w Twoim sercu, a Niepokalane Serce Maryi niech chroni Cię i prowadzi do świętości.
Wdzięczni za dar kapłaństwa parafianie ze Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego, co zostało Kościołowi powierzone. Życzymy, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków i obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku Niebu. Dziękujemy Ci za to codzienne świadectwo, za to, że nie zabrakło słów i czynów, za ofiarność w przybliżaniu nam Królestwa Bożego, a także za uśmiech i radość promieniujące od Ciebie.
Z darem modlitwy wdzięczni za wszystko parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu, inicjatorowi i organizatorowi pielgrzymki do świętych miejsc na ziemiach sąsiedniej Litwy, w imieniu wszystkich pielgrzymów składam wyrazy szczerej wdzięczności za możliwość ubogacić się duchowo. Jesteśmy zafascynowani Księdza głęboką wiarą w Boga, erudycją, inteligencją i ofiarnością w pracy duszpasterskiej. Podoba nam się Księdza poczucie humoru i szacunek do każdego człowieka. Z całego serca życzymy Księdzu zdrowia, codziennej radości w posłudze kapłańskiej, pokoju w myślach i opieki Matki Bożej w każdej chwili. Jest Ksiądz naszym mądrym nauczycielem duchowym. Dziękujemy za leczenie naszych dusz!
W imieniu uczestników pielgrzymki M. Korkiniec
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoim błogosławieństwem i wzmacnia w pełnieniu niełatwej posługi kapłańskiej, Matka Boża niech mocno trzyma Cię za rękę i prowadzi drogą do swojego Syna, św. Patron niech czuwa nad Tobą, a obok zawsze będą dobrzy ludzie. Życzymy także mocnego zdrowia, szczęścia, optymizmu i pogody ducha.
Parafianie z Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin serdecznie życzymy wszystkiego, co najlepsze: radości, nadziei, optymizmu, pokoju w duszy i sercu, mocnego zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Niech Twój św. Patron nieustannie czuwa nad Tobą i kieruje drogą do Pana, a Bóg wszechmogący niech obdarza swym ojcowskim błogosławieństwem.
Parafianie z Iszczołna.
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia na długie lata życia, codziennej radości, pogody ducha w osiągnięciu postawionych celów oraz obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym, Apostolat „Margaretka” i wdzięczni parafianie z Radunia

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  216

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.