GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Fragment listu pasterskiego księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Adwent 2015 roku

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, drodzy Diecezjanie! Po raz kolejny dane nam jest stanąć na progu Adwentu – bardzo ważnego i pięknego okresu roku liturgicznego, który ma nas przygotować duchowo do spotkania z Jezusem Chrystusem w Tajemnicy Jego Narodzenia.
Przed nami cztery tygodnie radosnego oczekiwania, wytrwałego czuwania, oczyszczenia serc i rozbudzenia w nich tęsknoty za Zbawicielem, który jak ożywcza rosa zstąpi z niebios i „przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) jawi się nam jako Emmanuel – Bóg z nami. Adwentowy nastrój oczekiwania i tęsknoty przypomina nam, że przyjście na świat Chrystusa Pana, które zmieniło bieg historii ludzkości, zostało poprzedzone długim oczekiwaniem Narodu Wybranego na spełnienie się obietnic Bożych. Słuchając Słowa Bożego, głoszonego przez proroków, Izraelici uczyli się odczytywać dzieje własnego narodu, jako realizację zbawczego planu Pana Boga. Nie tylko w czasach pokoju i dobrobytu, w radości zwycięstw i odnoszonych sukcesów, ale także w goryczy porażek i niepowodzeń, w doświadczeniu niewoli i upokorzenia Naród Wybrany wierzył wytrwale i ufnie w Boga dobrego i miłosiernego, sprawiedliwego i wiernego własnym obietnicom. [...]
Pełną wersję listu pasterskiego można przeczytać na stronie internetowej  grodnensis.by.
   

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.