GRODNO
Sobota,
28 stycznia
2023 roku
 

Przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie!

Życie Kościoła

W ramach przygotowania się do ŚDM młodzież z duszpasterstwa „OPEN” zgromadziła się na katechezie wprowadzającej. Młodzi ludzie spotkali się na Mszy św. na wspólnej modlitwie, a później wzięli udzial w prezentacji światowego zjazdu.
    „Celem naszego spotkania jest duchowe i organizacyjne przygotowanie do spotkania młodzieży w Krakowie” – zauważył na początku spotkania koordynator ŚDM na Białorusi ksiądz Antoni Gremza.
    Prezentacja składała się z dwóch części: występu duszpasterza i świadectw młodych ludzi, którzy już uczestniczyli w ŚDM. Wielu odkryli dla siebie dużo nowego i ciekawego, niektórzy usłyszeli o zjeździe młodzieży po raz pierwszy
Więc czym są Światowe Dni Młodzieży i w jakim celu są prowadzone?
ŚDM
    Międzynarodowe spotkania młodych ludzi z całego świata, którzy wraz ze swoimi katechetami, kapłanami, pasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, żeby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

    Historia
    Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem ŚDM był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych ludzi w Rzymie w 1984 roku z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Kolejne spotkanie odbyło się rok później tamże.
    Dwa pierwsze spotkania dały Papieżowi impuls do podjęcia tej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego. Przed Bożym Narodzeniem w 1985 roku wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata jako spotkanie międzynarodowe.
   
    Chronologia
    ŚDM odbywały się w 1987 roku (Buenos Aires, Argentyna), 1989 (Santiago de Compostela, Hiszpania), 1991 (Częstochowa, Polska), 1993 (Denver, USA), 1995 (Manili, Filipiny), 1997 (Paryż, Francja), 2000 (Rzym, Włochy), 2002 (Toronto, Kanada), 2005 (Kolonia, Niemcy), 2008 (Sydney, Australia), 2011 (Madtyt, Hiszpania), 2013 (Rio de Janeiro, Brazylia). W 2016 roku ŚDM odbędą się w Krakowie w dniach 25–31 lipca.
   
    Cel
   Przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
   
    Struktura
   ŚDM mają dwie części – „Dni w Diecezjach” (tzw. „Tydzień Misyjny”) i „Wydarzenia Centralne”. Podczas „Dni w Diecezjach” młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania. Jest to czas na integrację, wzajemne poznanie, poznanie kultury i regionu. Na tym etapie nie brakuje różnych wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw. Organizatorzy przygotowują liczne festiwale, projekty i dzieła. Podczas „Wydarzeń Centralnych” ma miejsce tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym. W poniedziałek młodzież przyjeżdża do diecezji, we wtorek bierze udział w cyrymonii otwarcia. Od środy do piątku odbywa się katechizacja młodych ludzi. W sobotę – czuwanie modlitewne i wieczorne spotkanie z Papieżem. W niedzielę na zakończenie ŚDM Ojciec Święty odprawia Mszę.
   
    Temat
    ŚDM wymagają dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą zastanawiają się młodzi gromadząc się w grupach językowych. Tematykę Dni Młodzieży określa Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane orędziem. W czasie ŚDM treści tematu są pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym. Temat zbliżającego się spotkania młodych w Krakowie – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
   
    Symbole
   Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Znaki te towarzyszą młodym ludziom podczas ŚDM. Poza tym odbywa się ich peregrynacja po całym świecie.
   
    Uczestnicy
    ŚDM są zorientowane na młodych ludzi z całego świata. Mimo że zjazd ten jest organizowany przez Kościół katolicki, w spotkaniu młodych z Papieżem może wziąć udział każda młoda osoba bez względu na wyznanie. Wraz z młodzieżą w spotkaniu uczestniczą też osoby jej towarzyszące: biskupi, kapłani, bracia i siostry zakonne, seminarzyści oraz nauczyciele i profesorowie świeccy. Z reguły są to spotkania bardzo liczne. W ŚDM na Filipinach wzięło udział ponad 4 miliony młodych! W Rio de Janeiro – ponad 3 miliony, w Rzymie – ponad 2 miliony osób.
   
    Czas trwania
    Około dwóch tygodni.
   
    Przygotowanie
   Rozpoczyna się wraz z podjęciem decyzji o uczestnictwie w ŚDM.
   
   
Między innymi
    Jak zaznacza ks. Antoni Gremza, 17 października w kościele pobrygidzkim zostały poświęcone miniatury Krzyża i Ikony Matki Bożej „Salus Populi Romani” – symboli duchowych ŚDM. Odbyło się także ich uroczyste wręczenie dla wszystkich delegacji młodzieży z każdej parafii Grodna. W najbliższym czasie miniatury symboli duchowych ŚDM planują wręczyć młodzieży ze wszystkich diecezji Białorusi.

   
    Dołączcie do młodzieży przygotowującej się do zjazdu w Krakowie w swoich parafiach! Doświadczenie wspólnoty jest jednym z najpiękniejszych owoców udziału w ŚDM.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  338

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.