GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

10 powodów do odmawiania Różańca

Rozważania

Dla człowieka bardzo ważny jest cel i motywacja dla osiągnięcia tego celu. Nasz cel jest bardzo wyrazisty – dostać się do Nieba. Jednym z najbardziej skutecznych środków do wiecznego zbawienia jest modlitwa. Można ją nazwać kluczem do zbawienia. Modlitwa dla życia naszej duszy jest tymże, czym jest tlen dla naszych płuc. Dlatego właśnie święty Augustyn twierdził: „Ten, kto modli się dobrze, żyje dobrze; ten, kto żyje dobrze, umiera dobrze; ten, kto umiera dobrze, cały jest dobry”. Mamy także potężną orędowniczkę przed tronem Pana, która pomaga nam dostać się do Nieba i motywuje nas do skupienia naszych wysiłków na Bogu, – Najświętszą Maryję Pannę.
Ulubiona modlitwa Maryi
    Istnieje modlitwa, która napełnia serce Bożej Rodzicielki radością. Jest to „Zdrowaś Maryjo” i szczególnie Różaniec Święty. Każdego razu, kiedy zwracamy się do Maryi ze szczerym sercem, Jej serce się raduje. Dlatego pozwólcie, że przedstawimy 10 powodów, motywujących nas do odmawiania Różańca Świętego.святым Ружанцам.

    1. Matka Boża Fatimska
    Najświętsza Maryja Panna sześć razy objawiła się trójce małych pastuszków w Fatimie (Portugalia). I każdego razu Matka Boża mówiła: „Odmawiajcie Różaniec”.
   
    2. Jej tytuł
    W końcu swoich objawień Maryja określiła siebie tytułem „Królowa Różańca Świętego”. Dlatego więc jeżeli Ona sześć razy nalegała na niezbędności modlitwy różańcowej i sama siebie nazywała „Królową Różańca”, zdrowy rozsądek podpowiada nam, że Ona naprawdę chce, żebyśmy modlili się w taki sposób!
   
    3. Papież Jan Paweł II
    Ten wspaniały święty naszych czasów, jak i duchowy gigant, mocno przekonywał cały świat do modlitwy Różańca. W swoim przesłaniu „Różaniec Maryi Panny” Wikariusz Chrystusa nalegał, abyśmy odmawiali tą modlitwę. Na początku swego pontyfikatu sam on stwierdził, że Różaniec to jego ulubiona modlitwa.
   
    4. W imię rodziny
    W tymże dokumencie św. Jan Paweł II kazał się modlić na różańcu za rodzinę znajdującą się w zagrożeniu i w warunkach głębokiego kryzysu. Wraz z rosnącą liczbą rozwodów, legalizacją związków jednopłciowych, z wielką liczbą dzieci pozbawionych ciepła rodzinnego, bardziej niż kiedyś musimy modlić się za pomocą Różańca. Ojciec Święty cytuje Sługę Bożego o. Patricka Peytona: „Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem”.
   
    5. Dla światowego pokoju
    Ów dokument św. Jana Pawła II ukazał się wkrótce po ataku terrorystycznym z drapaczami chmur w Nowym Jorku. Więc jeszcze jedna intencja dla modlitwy różańcowej dzisiaj – pokój na całym świecie. Przed obliczem zagrożenia broni nuklearnej i wzrostu ogólnego napięcia między narodami, Różaniec może stać się naszą tarczą i obroną. Pod koniec I wojny światowej Matka Najświętsza w Fatimie wyraźnie powiedziała, że wojna rozpoczęła się z powodu grzechu, i jeśli ludzie nie przestaną grzeszyć, wybuchnie wojna światowa jeszcze straszniejsza niż ta. Za dwadzieścia lat – II wojna światowa. Jego Ekscelencja ks. abp Fulton John Sheen mówił, że wojny światowe są skutkiem mnóstwa oddzielnych wojen w sercach grzeszników, które rozprzestrzeniły się na wsie, miasta, kraje i kontynenty. Grzech jest powodem wojny, modlitwa zaś rodzi światło w sercach, rozumach, duszach oraz harmonię między narodami.
   
    6. Dla bezpieki naszych dzieci
    Nigdy jeszcze społeczeństwo nie było takie niebezpieczne w stosunku do naszych dzieci i młodzieży. Duże znaczenie ma czystość. Współczesne media, Internet, różne reklamy, nowoczesne filmy i programy telewizyjne są ogromną przeszkodą dla cnoty czystości. Powiedzmy szczerze: czasem wydaje się, że żyjemy w „społeczeństwie pornografii”. Oddanie się Matce Bożej i modlitwie różańcowej może służyć jako tarcza przeciwko naciskowi. Jednym słowem, powinniśmy zanurzyć naszych dzieci w czystym i bezgrzesznym sercu Maryi; Ona jest oazą, przytułkiem, bezpieczną arką i naszą obroną. Jeżeli podobnie do Noego, jego rodziny i zwierząt szukacie schronienia od potopu w arce, arka Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na pewno zostanie bezpiecznym przytułkiem.
   
    7. Aby „poukładać nasz bałagan”
    W wyniki grzechu pierworodnego, który wszyscyśmy odziedziczamy, nasze życie jest naznaczone nieporządkiem. Nasze procesy myślowe, wola, stan emocjonalny, nasza dusza, zamiary, nasze życie rodzinne i społeczne są nieco zniekształcone. Święty Ignacy z Loyoli mówił, że robimy ćwiczenia duchowe, żeby „poukładać bałagan” w naszym życiu. Grzech powoduje frustrację, modlitwa przywraca porządek duszy. Modlitwa do Najświętszej Bożej Rodzicielki odżywia duszę i napełnia ją Duchem Świętym, a Duch Święty jest Bogiem porządku. Za pośrednictwem modlitwy Różańcowej Matka Boża może pomóc nam przezwyciężyć „bałagany” naszego życia.
   
    8. Dla wewnętrznego spokoju duszy i umysłu
    Jeszcze jednym wspaniałym owocem modlitwy różańcowej jest spokój naszego umysłu, serca oraz duszy. Wszyscyśmy pragniemy spokoju, a Matka Najświętsza jest między innymi „Królową Pokoju” i może wybłagać dla nas ów spokój, którego tak pragną nasze serca.
   
    9. To biblijna modlitwa
    Św. Jan Paweł II głosił, że Różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Jest on naprawdę oparty na Biblii, nawet modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” mają swoją podstawę w Ewangelii. Dlatego więc modląc się gorąco na różańcu, poznajemy coraz lepiej Jezusa i Maryję, jak również zakochujemy się w Nich, a później możemy zostać Ich żarliwymi apostołami w świecie. Papież Franciszek w swoim przesłaniu wielkopostnym wspomniał: „Coraz bardziej rozpowszechnia się globalizacja obojętności, gdyż w świecie brakuje miłości Bożej. Miłość ta może być rozpalona dzięki miłości Najświętszej Maryi Panny i Różańca Świętego – prawdziwej modlitwy biblijnej”.
   
    10. Aby pokonać nasze przeciwności
    Dawid miał walczyć przeciwko złego giganta Goliata. Strategicznie nie było żadnego sposobu, żeby mały, niedoświadczony, nieprzygotowany pasterz mógł pokonać olbrzyma Goliata. Był on niby mrówka wobec słonia. Mimo tego Pismo Święte odkrywa dla nas bardzo konkretną prawdę: z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Dawid całkowicie zaufał Bogu, Królowi Nieba. I wszyscy wiemy, czym się to skończyło. Zwycięstwem dzięki interwencji Boga. Dzisiaj jesteśmy otoczeni taką ilością „Goliatów”, że trudne jest obliczyć. A jednak nasza pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Poprosimy pomocy u Królowej nieba i ziemi, a zwyciężymy w tej bitwie. Jezus jest Królem nieba i ziemi, a Najświętsza Maryja Panna – naszą Królową. Możemy znaleźć schronienie pod jej niebiańskim płaszczem!

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.