GRODNO
Niedziela,
05 lutego
2023 roku
 

Powołanie i misja rodziny w Kościele i współczesnym świecie

Życie Kościoła

Ojcowie Synodu ze wszystkich regionów świata prowadzą rozważania i dyskusje o powołaniu i misji rodziny w Kościele i społeczeństwie

W dniach 4–25 października na Watykanie odbywają się obrady Synodu Biskupów na temat rodziny.
Na forum, w którym biorą udział 270 Ojców Synodu, eksperci, audytorzy, delegaci innych wyznań chrześcijańskich oraz 18 par małżeńskich, są rozpatrywane wezwania i problemy, z którymi spotyka się współczesna rodzina. Kościół na Białorusi na Synodzie reprezentuje przewodniczący białoruskiego episkopatu Metropolita Mińsko-Mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz.
Początkiem Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i współczesnym świecie” była Msza św. w bazylice św. Piotra na Watykanie, której przewodniczył papież Franciszek. W homilii Ojciec Święty podkreślił, że we współczesnym trudnym kontekście społecznym i rodzinnym Kościół powinien doświadczyć swoją misję w stosunku do rodziny w wierności, prawdzie i miłości. Wierność według Papieża ma się przejawiać w obronie jedności i nierozerwalności małżeństwa oraz w obronie najcenniejszego daru Bożego, którym jest życie, we wsparciu rodzin wielodzietnych i w obronie miłości wiernej.
    Papież zaznaczył, że prawda powinna nie ulegać wpływowi mody lub chwilowym opiniom, ale bronić człowieka przed przekształceniem płodnej miłości w egoizm. Także Papież skupił uwagę na tym, że miłość powinna towarzyszyć Kościołowi w pełnieniu jego misji, a Kościół powinien pozostawać kochającą matką, która leczy rany olejkiem miłosierdzia.

   „Synod jest wyrażeniem życia Kościoła”
    5 października na Watykanie odbyła się pierwsza sesja ogólna Synodu Biskupów na temat rodziny. Podczas jej otwarcia papież Franciszek zaznaczył, że Synod nie jest kongresem, parlamentem czy senatem, ale wyrazem życia Kościoła, który podąża razem, aby oczyma wiary i z sercem Boga odkrywać rzeczywistość oraz w duchu kolegialności mieć przed oczyma dobro Kościoła i rodziny według zasady, że prawem najwyższym jest zbawienie dusz.
    Następnie główny relator Synodu kardynał Peter Erdő podzas swojego występu przedstawił wyzwania współczesnej rodziny, wśród których najbardziej nebezpiecznymi są zmniejszenie liczby urodzeń, aborcje, sterylizacja, indywidualizm i oddzielenie w społeczeństwie konsumentów seksualności od prokreacji potomstwa. Przypominając o powołaniu rodziny, hierarcha mówił o jej świętości i nienaruszalności. Przedstawiając misję rodziny, kardynał zwrócił uwagę na potrzebę formacji małżonków i kapłanów. Także uwaga została zwrócona na potrzebę duszpasterskiego podejścia do osób rozwiedzionych oraz tych, którzy zawarli nowe swiązki małżeńskie z zachowaniem przy tym zasady nienaruszalności rodziny. Jak zaznaczył mówca, trzeba być miłosiernymi w stosunku do nich, ale miłosierdzie ma potrzebę w nawróceniu, bez czego tacy ludzie nie mogą przystępować do Komunii św. Kardynał mówił także o potrzebie opieki duszpasterskiej nad homoseksualistami, nie dopuszczając przy tym żadnej analogii między ich związkami a rodziną.
    W ostatniej części swojego sprawozdania wprowadzającego kardynał podkreślił ważność praktyki adopcji dzieci, która może być „szczególną formą apostolstwa rodzinnego”. Hierarcha zachęcił Kościół do nawrócenia, żeby on został „bardziej żywym, osobowym, wspólnotowym” i świadczył o „największym miłosierdziu” Boga.
   
    Genderyzm i feminizm wśród tematów
podjętych w „małych grupach”

    Mówiono o trudnościach charakteru kulturowego, w tym o feminizmie, który często okazuje presję na rodzinę, twierdząc, że małżeństwo jest formą nacisku na kobiet, że macierzyństwo jest jedną z form przemocy w stosunku do kobiet, a wychowanie dzieci pozbawia kobiet możliwości realizacji własnych ambicji.
    Podjęto również problem genderyzmu. Uczestnicy zauważyli, że ta ideologia dąży do zniszczenia małżeństwa i rodziny przyczyniając się do zniesienia różnic płciowych. Odznaczono, że ideologia gender coraz bardziej jest widoczna w programach edukacyjnych i ustawodawstwie. Wszyscy uczestnicy stwierdzili potrzebę wyraźnego sygnału ze strony Synodu odnośnie zagrożenia genderyzmu dla rodziny.
    W toku dyskusji często brzmiał pogląd, że mimo licznych trudności Kościół powinien głosić małżeństwo naturalne pomiędzy mężczyzną a kobietą, które nie zależy od krajowych albo nawet religijnych uwarunkowań i dotyczy każdego człowieka. O tym, jak zaznaczono, mówi się w Starym i w Nowym Testamencie, i jest to podstawowym dziedzictwem kulturowym całej ludzkości.
   
  “„Rodzina wprowadza w potrzebę więzi wierności, szczerości,
zaufania, współpracy, szacunku” (papież Franciszek)  Synod wsparł wprowadzone
przez Papieża nowe normy
„procesu małżeńskiego”

    Uczestnicy Synodu Biskupów na temat rodziny wsparli wprowadzone przez papieża Franciszka nowe normy powołane do tego, aby przyspieszyć proces uznania nieważności małżeństwa. Odpowiednie dokumenty Ojca Świętego zostały wydane dwa miesiące temu i będą wprowadzone w życie 8 grudnia wraz z rozpoczęciem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
   Jedna z głównych innowacji dotyczy nadania miejscowym biskupom pełni władzy sądowej, w tym także w stosunku do kwestii o przyznanie nieważności małżeństwa. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy biskup ma możliwość prowadzenia procesu w krótkim terminie, jeżeli o nieważności małżeństwa twierdzą oczywiste fakty. Dlatego papież Franciszek pragnie większej bliskości struktur kościelnych do wiernych.
   
    Davide, najmłodczy uczestnik Synodu
   Po pierwszych kongregacjach generalnych najpopularniejszym uczestnikiem Synodu jest Włoch Davide Paloni. Ma cztery miesiące i do auli synodalnej przybywa w towarzystwie swych rodziców Massima i Patrizii. Jak na niemowlaka Davide wykazuje się dotąd niebywałym wręcz spokojem. Davide ma jedenaścioro rodzeństwa. Najstarsze ma 19 lat. Wszyscy żyją w Holandii. Jego rodzice od 11 lat są misjonarzami Drogi Neokatechumenalnej. Na Synodzie o rodzinie są jednym z dwóch włoskich małżeństw uczestniczących w obradach jako audytorzy.
   Synod, podczas którego trwają rozważania i dyskusje o powołaniu i misji rodziny w Kościele i w społeczeństwie, aby dokonać szczegółowej analizy duchowej i duszpasterskiej i określić Kościołowi najbardziej odpowiedne drogi dla pomocy małżeństwom, skończy się 25 października uroczystą Mszą św. w bazylice św. Piotra.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  330

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.