GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Z różańcem bronić rodziny

Słowo redaktora

 W dniach od 5. do 19. października odbędzie się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które będzie poświęcone rodzinie w kontekście ewangelizacji. W tych dniach oczy wszystkich katolików w sposób szczególny będą zwrócone w kierunku Watykanu. Ufamy i wierzymy, że Duch Święty oświeci serca wszystkich zebranych na Synodzie, aby swą refleksją objąć szerokie spectrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny, zwłaszcza w kontekście jej powołania i misji w Kościele i świecie. Warto włączyć się w to dzieło również każdemu z nas przez modlitwę różańcową w intencji rodzin oraz zadbanie o dobre i ewangeliczne własne życie rodzinne w naszych domach. Warto zatem wziąć różaniec do rąk, aby ofiarować każdą zdrowaśkę w intencji świętości naszych rodzin.
    Młody Kościół na Białorusi powinien „postawić” na rozwój rodzin i ich duchową opiekę. Właśnie przez współpracę rodziny z Kościołem i państwem zadbamy o dobrą przyszłość naszego Kościoła oraz całego kraju. Kwiatem życia Kościoła mogą stać się rodziny, które na pierwsze miejsce stawiają wartości chrześcijańskie, miłość do Boga i do siebie nawzajem.
Wspomniał o tym także papież Franciszek podczas wizyty w Filadelfii: „Dla Kościoła rodzina nie jest przede wszystkim powodem do obaw, ale raczej radosnym potwierdzeniem Bożego błogosławieństwa dla dzieła stworzenia. Każdego dnia, na całym świecie, Kościół może radować się darem Pana tak wielu rodzin, które nawet pośród trudnych prób pozostają wierne swoim obietnicom i dochowują wiary!”.
    Życie rodziny będzie udane i pobłogosławione na pewno wtedy, gdy jej członkowie spróbują uklęknąć razem do modlitwy. W październiku ten prosty różańcowy gest uczyni życie rodzinne szczęśliwszym, a małżonków, rodziców i dzieci nauczy cieszyć się życiem. Dzisiaj coraz więcej spotykamy rodzin, które spróbują swoje życie zawierzyć Bogu i nie są tym rozczarowani. Pomimo bieżących różnego rodzaju trudności, duchowy fundament takich rodzin jest mocny i pobłogosławiony przez Boga. Bardzo pięknie powiedział Papież podczas Mszy św. na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii 27 września bieżącego roku: „Każdy, kto chce wnieść w ten świat rodzinę, która uczy dzieci, aby być pobudzonym każdym gestem dążącym do przezwyciężenia zła, rodzinę ukazującą, że Duch Święty żyje i działa – napotka naszą wdzięczność i nasze uznanie. Niezależnie od tego, jaka to rodzina, naród, region czy przynależność religijna!”.
   
    Biskupi, Kościół, brońcie rodziny! Niech każdy z nas z różańcem w ręku broni naszych rodzin, wartości chrześcijańskich, które powinny być wpisane w życie rodzinne. Niech za przykładem Świętej Rodziny z Nazaretu zostaną uświęcone rodziny na Białorusi, a przez rodziny zarówno Kościół.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.