GRODNO
Poniedziałek,
05 czerwca
2023 roku
 

Warto wiedzieć (56)

Warto wiedzieć

 Transseksualisci nie mogą być rodzicami chrzestnymi – orzekła Kongregacja Nauki Wiary. W dokumencie jest napisane, że samo zachowanie transseksualne ukazuje publicznie działalność sprzeczną z moralnym wymogiem rozwiązania własnego problemu tożsamości płciowej zgodnie z prawdą o własnej płci. Tym samym taka osoba nie może być dopuszczona do funkcji matki bądź ojca chrzestnego. Podkreśla się przy tym, że nie jest to przejaw dyskryminacji, ale oznacza jedynie uznanie obiektywnego braku przesłanek, które z samej swej istoty są niezbędne do wzięcia na siebie kościelnej odpowiedzialności w pouczaniu ochrzczonego zasadom życia chrześcijańskiego.
   
    Po raz pierwszy w historii Papieskiego Uniwersytetu w Salamance stanowisko rektora objęła osoba świecka i kobieta. Profesor Myriam Cortés jest specjalistką z prawa kanonicznego i matką czwórki dzieci. W 1998 roku obroniła doktorat. Jako pierwsza osoba świecka i pierwsza kobieta Cortés została dziekanem wydziału prawa kanonicznego (2004–2010). Była też pierwszą kobietą, która objęła funkcję sekretarza generalnego uniwersytetu (2011–2013). Zgodnie ze statutami uczelni jej kandydaturę na rektora przedstawiono Radzie Stałej Episkopatu Hiszpanii, której podlega uniwersytet. Po otrzymaniu pozytywnej opinii uczelni, Kongregacja Edukacji Katolickiej mianowała prof. Cortés rektorem Papieskiego Uniwersytetu w Salamance. 

   •  Papież Franciszek uprościł proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. Na początku września w Watykanie zostały opublikowane i przedstawione dwa motu proprio: „Mitis Iudex Dominus Iesus” – dotyczący zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz „Mitis et misericors Iesus” – zmian w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Jedną z innowacji jest możliwość przeprowadzenia tak zwanego „procesu krótkiego”, kiedy nieważność małżeństwa potwierdzona jest oczywistymi argumentami i do sądu się zwracają obie strony. Decyzję ostateczną w takich sprawach może podjąć sam biskup diecezjalny. Dla unieważnienia małżeństwa wystarczy decyzji sądu pierwszej instancji. Innowacje te mają przyczynić się nie do unieważnienia małżeństw lecz do przyśpieszenia procesów.
     
    Koptyjski miliarder z Egiptu Naguib Sawiris chce kupić niezaludnioną wyspę i osiedlić na niej uchodźców syryjskich. Sawiris zadeklarował, że chce objąć opieką 100–200 tysięcy ludzi i oblicza, że kosztowałoby to setki milionów euro. Za te pieniądze chciałby im zbudować prowizoryczne domy i port. Miliarder planuje dać tam zatrudnienie wszystkim uchodźcom, którzy zbudują szkołę, szpital i supermarkety. Inni mogą pracować w rolnictwie. Sawiris jest prezesem zarządu firmy telekomunikacyjnej. W latach 1960. jego ojciec został wywłaszczony i rodzina przeniosła się do Libii.
     
     W tym roku do seminariów duchownych w Polsce przyjęto 725 nowych seminarzystów, i nabór jeszcze trwa. Do seminariów diecezjalnych zgłosiło się jak dotąd ok. 520 kandydatów, natomiast formację do kapłaństwa w seminariach zakonnych rozpocznie ponad 205 młodych zakonników. Ogółem w Polsce jest obecnie na wszystkich rocznikach ok. 3 600 kleryków. Przed rokiem było ich 3850, w tym 804 na I roku.

credo-ua.org; katolik.ru; niedziela.pl, gosc.pl

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  210

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.