GRODNO
Sobota,
03 czerwca
2023 roku
 

Miłość jest naszą misją. Rodzina w pełni żywa

Życie Kościoła

Rodzina zbudowana na fundamencie wiary jest najmocniejszaPod takim hasłem 13 września odbyła się IX Nacionalna Pielgrzymka Rodzin. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy do parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie przybyły rodziny z całej Białorusi. Podczas spotkania małżonkowie katoliccy modlili się o to, aby Matka Boża otoczyła ich swoim matczynym płaszczem, a każda rodzina za Jej pośrednictwem szła przez życie drogą prawdziwego szczęścia.
W ramach IX Nacionalnej Pielgrzymki Rodzin wierni, którzy przybyli na spotkanie, usłyszeli historię kultu obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O. Andrzej Jodkowski CSsR zachęcił obecnych przynosić przed oblicze Maryi wszystkie swoje radości i troski, żeby w Jej obecności wszystko pojąć, podziękować za otrzymane łaski i poprosić o wstawiennictwo. Także pielgrzymi uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, mieli możliwość przystąpić do spowiedzi, modlili się na różańcu.
Punktem centralnym pielgrzymki była Msza Święta w intencji wszystkich rodzin naszego kraju, której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Podczas nabożeństwa hierarcha zwrócił się do zgromadzonych małżonków z przemówieniem, w którym szczególnie zaakcentował problemy dotyczące współczesnych rodzin.
    „Już na początku dziejów ludzkości Bóg stworzył rodzinę jako stały, nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, którzy powinni żyć razem, pomagać sobie nawzajem, rodzić potomstwo i jego wychowywać. Rodzina współczesna, będąca podstawową komórką każdego społeczeństwa, przeżywa kryzys. Dlatego umocnienie w wierze jest potrzebne dla nas wszystkich, szczególnie dla dzieci i młodzieży, którzy wzrastają do życia dorosłego właśnie w rodzinie” – podkreślił biskup Aleksander.
    Hierarcha zaznaczył również, że najbardziej aktualnymi problemami są: wzrastająca liczba rozwodów i aborcji, niewierność małżeńska oraz odejście od tradycyjnego modelu rodziny. Korzenie tych i innych problemów należy szukać w kryzysie wiary, który objął świat. Rodzina współczesna powinna być miejscem przebywania Boga, dlatego ważną jest wspólna modlitwa w rodzinie. Najlepszym czasem dla rozpoczęcia praktyki wspólnej modlitwy będzie miesiąc październik, poświęcony Matce Bożej.
    „Niech modlitwa różańcowa do Matki Bożej wznosi się w każdej rodzinie naszego kraju, ponieważ bez modlitwy serce człowiecze nie znajdzie spokoju. Niech dzieci od małego uczą się miłości ku Matce Bożej, niech poznają, że mają nie tylko matkę ziemską, ale też niebieską. Codzienna modlitwa w swojej rodzinie, regularna Msza św. i katecheza będą dla dzieci najlepszą szkołą życia” – podkreślił bp Aleksander Kaszkiewicz.
   Podczas Mszy Świętej modlili się w intencji rodzin całego kraju oraz w intencji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie, który odbędzie się w Rzymie Także podczas Mszy pielgrzymi odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Był to bardzo wzruszający moment, gdyż pary małżeńskie, mające różne doświadczenie życia wspólnego, wpatrując się w oczy i trzymając się za ręce na nowo powiedzieli sobie „tak” i odnowili obietnice wierności i oddania się, które dali podczas sakramentu ślubu. Bardzo symbolicznym znakiem było to, że tym razem świadkami przyżeczeń były dzieci małżonków.
    „Wszystkie problemy można rozwiązać, kiedy w sercu człowieka jest Bóg”
    Celem spotkania rodzin katolickich w Grodnie było zjednoczenie rodzin, aby poprzez wspólne przebywanie, szczerą modlitwę oraz świadectwa odnaleźć odpowiedzi na problemy rodzinne. Był to także czas podziękowania za wierność miłości, szacunek wzajemny oraz dar rodzicielstwa.
    Jak zaznaczyli uczestnicy pielgrzymki, ważnym aspektem spotkania była możliwość omówić bieżące problemy, które napotykają małżonków, oraz wraz z duszpasterzami spróbować odnaleźć wyjście z tych trudnych sytuacji.
    „Podczas jednej z konferencji został nam przedstawiony pewny portret psychologiczny współczesnej rodziny, gdzie rodzice nie zawsze odnajdują czas na swoich dzieci, każdy jest zajęty wyłącznie sobą, nie ma szacunku wzajemnego, miłości, chęci wysłuchania i pomocy – wspomina uczestniczka spotkania Teresa Popławska. – Wielu na pewno w tym portrecie rozpoznało cechy, które w pewnym stopniu są właściwe każdemu z nas, gdzieś w głębi duszy nawet wstyd się stało za to, że za mało kochaliśmy, za mało pieściliśmy, nie milczeliśmy lub odwrotnie, nie powiedzieliśmy właściwych słów. Lecz wraz z tym lżej zrobiło mi się na duszy, gdyż obiecałam sobie na nowo zaprosić Boga do swojego domu, do swojej rodziny. Teraz będziemy całą rodziną starać się odnajdywać czas zarówno na pracę, jak i na odpoczynek, i na spotkanie z Bogiem, lecz najważniejsze, by to robiliśmy wspólnie, a wtedy wszystkie problemy odnajdą swoje rozwiązanie. Bardzo dobrze, że istnieją takie spotkania, jest to prawdziwe wsparcie dla rodziny”.
    IX Nacionalna Pielgrzymka Rodzin zgodnie z tradycją została zorganizowana przez Radę ds. Rodziny przy Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi. Za spotkanie odpowiedzialny był o. Dymitr Łabkow CSsR, nowo przeznaczony odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin w diecezji grodzieńskiej oraz proboszcz parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, która i przyjmowała gości.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  212

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.