GRODNO
Sobota,
20 lipca
2024 roku
 

Wybraliście najgłówniejszą i najwłaściwszą drogę w życiu

Życie Kościoła

26. z kolei rok akademicki w WSD został uroczyście rozpoczęty 11 września

Dzień 11 września dla wspólnoty seminaryjnej naszej diecezji przeszedł już do historii. W tym dniu rodzina seminaryjna w Grodnie świętowała 25-lecie założenia Seminarium oraz rozpoczęcie kolejnego 26. roku formacji duchowej przyszłych kapłanów. Pod przewodnictwem księży biskupów – ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza, ordynariusza diecezji oraz ks. bpa Józefa Staniewskiego, biskupa pomocniczego i długoletniego rektora seminarium – odbyły się jubileuszowe uroczystości w gmachu seminaryjnym. Na zaproszenie rektora WSD ks. dra Romana Raczko przybyło wiele gości: dobroczyńców, przedstawicieli władzy świeckiej oraz tych wszystkich, kto na co dzień przyczynia się do dobrego funkcjonowania seminarium.
Uroczystości rozpoczęły się wspólną Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza w koncelebrze z biskupem Józefem. Homilię wygłosił ksiądz rektor seminarium, nakreśliwszy portret przyszłego kapłana, który powinien przejść wszechstronną formację: ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Wedug słów Jego Magnificencji, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na serce, które kocha Boga i ludzi: „Potrzebne jest serce, kochające Boga, Kościół oraz ludzi. Jezus powołał prostych ludzi, którzy mieli wielkie serce i wiarę; na to powinniśmy w sposób szczególny zwrócić uwagę podczas formacji seminaryjnej”.
Mszę Świętą dla wspólnoty seminaryjnej celebrował  biskup Aleksander Kaszkiewicz Druga część jubileuszu odbyła się w auli Jana Pawła II, która w tym dniu była wypełniona zaproszonymi gośćmi oraz alumnami i wychowawcami seminarium grodzieńskiego. Na początku do zebranych zwrócił się ks. bp Aleksander, który w słowie wstępnym przypomniał słowa świętego Jana Pawła II. „Seminarium zawsze powinno być razem z powołanym, aby on rozpoznał powołanie” – powiedział pasterz diecezji. Hierarcha przypomniał początki Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie oraz jego rozwój. Ponad 200 kapłanów dla 4 diecezji na Białorusi i zagranicza przeszło formację w jego ścianach. Alumnom ksiądz biskup przypomniał, że nowy rok formacji jest nowym etapem drogi do Chrystusa, a na tej drodze warto być człowiekiem wiary i modlitwy.
    Następnie ksiądz prefekt Witalij Sidorko przeczytał krótkie sprawozdanie z 25 lat istnienia seminarium, próg którego przekroczyło 465 kandydatów, a który ukończyło ponad 200 absolwentów. Pan dr Edmund Jarmusik w swoim wykładzie inauguracyjnym podkreślił rolę Kościoła katolickiego na Grodzieńszczyźnie we współczesnym świecie. Zwrócił on także uwagę na bardzo ważną rolę rodziny w rozwoju Kościoła, rolę rodzinnego Kościoła, naszych dziadków i babć, którzy byli pierwszymi nauczycielami nauki o Bogu, a także przypomniał początki katechizacji przy kościołach diecezji. Tamte czasy – „za kardynałem Kazimierzem Świątkiem”, jak powiedział pan Jarmusik – to czasy cichych katolickich bohaterów, o których znamy bardzo mało, a którzy przekazali wiarę i bronili jej.
    Uroczystość upiększył śpiew Grodzieńskiej Kapełły, po czym nastał bardzo ważny moment dla braci z I roku, którzy z rąk biskupa Aleksandra otrzymali w tym dniu indeksy i zostali przyjęci do grona seminarium. W tym roku progi Alma Mater przekroczyli 6 alumnów. Na zakończenie uroczystości nastał moment podziękowania i wręczenia specjalnych dyplomów od seminarium. Ksiądz Rektor wraz ze wspólnotą seminaryjną w tym dniu pragnął podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagają seminarium i dbają o jego rozwój. Wśród grona tych ludzi – przedstawiciele władzy świeckiej, dyrekcja uniwersytetów i szkół, organizacji państwowych, kościelnych i zakonnych, oraz zwyczajni ludzie. Wśród odznaczonych warto wspomnieć o panu Ryszardzie Kacynelu, uhonorowanym budowniczym Białorusi, który stał u początków seminarium i pomagał w sprawach budowlanych. Pan Ryszard przyjmując podziękowania zwrócił się do alumnów seminarium, a szczególnie do braci z I roku: „Uwierzcie mi, starszemu człowiekowi: wybraliście najgłówniejszą i najwłaściwszą drogę w swoim życiu. Najważniejsza jest wiara, świat duchowy. Nie ma lepszej drogi niż wasza. Oddajcie siebie w całości Bogu i ludziom”.
    Jako ostatni do zebranych zwrócił się ks. bp Józef Staniewski, który życzył, aby zawsze na tym wzgórzu pobernardyńskim było widoczne seminarium duchowne. „Błogosław, Boże, seminarium w Grodnie, błogosław Białoruś” – powiedział na zakończenie hierarcha. Ksiądz rektor Roman ogłosił nowy rok 2015/2016 rozpoczętym. „Vivat seminarium! Vivat academia!” – rozniósł się głośny śpiew ze wzgórza pobernardyńskiego.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  165

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.