GRODNO
Poniedziałek,
04 grudnia
2023 roku
 

Z Matką Bożą Trokielską do nowego roku nauki

Życie Kościoła


Mszy św. w ramach spotkania przewodniczył ks. bp Józef StaniewskiPiąte jubileuszowe spotkanie duszpasterstwa nauczycieli, wykładowców i wychowawców odbyło się w tym roku w Trokielach. Matka Boża Trokielska z całą mocą macierzyńskiej miłości pozwoliła tym, którzy dzisiaj formują młode pokolenie, tym, którzy więcej niż ktoś inny są odpowiedzialni za naszą przyszłość, spotkać się w tym miejscu, gdzie Ona, nasza Królowa, czyniła cuda. Czyniła, byśmy mocno w Nią uwierzyli, by przychodzili i prosili, gdyż za Jej pośrednictwem można wyprosić liczne łaski u naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Tegoroczne spotkanie zgromadziło z wszystkich zakątków diecezji grodzieńskiej tych jednomyślnych osób, które przyjechały, by przede wszystkim podziękować za to, co miały w zeszłym roku szkolnym i akademickim, za sukcesy i osiągnięcia, za radość i smutek, za wzloty i upadki. Wszyscy dobrze rozumiemy, że w naszym życiu nic się nie dzieje przypadkiem, że wszystko, co spotykamy na drodze wychowania młodego pokolenia, jest związane z wolą Bożą. Któż jak nie nauczyciel powinien znowu i znowu zwracać się ku Tej, która wysłucha i obowiązkowo pomoże. Dlatego więc cała wspólnota pedagogiczna zgromadziła się tutaj, aby wypraszać u Matki Bożej Jej nieustannej opieki, pomocy w wychowaniu młodego pokolenia w takich niełatwych czasach oraz rozwiązania tych trudnych zadań, z którymi tak często muszą spotykać się pracując z młodzieżą. Dzisiaj cały świat jest objęty pokusami. Nie omijają one także młodego pokolenia. Jak pomóc młodym zrozumieć, co jest dobre, a co złe, co warto uwagi, a co trzeba odrzucić, co jest cenne, a co niskogatunkowe. To jest cel pracy nauczycieli, pracy trudnej, ale tak niezbędnej.
Program spotkania naprawdę pozwolił wszystkim obecnym zanurzyć się w niezwykłej atmosferze jedności, spokoju, ciszy i miłości. Tutaj się zgromadziła rodzina nauczycieli o jednakowych poglądach, które dążą nie tylko przekazywać wiedzę młodemu pokoleniu, lecz przede wszystkim wychowywać go na podstawie prawdziwych wartości chrześcijańskich. Na początku spotkania wszystkich obecnych przywitał kierownik duszpasterstwa ks. Antoni Gremza, który zaznaczył, że praca nauczyciela potrzebuje ofiarności, cierpliwości i zdrowia. Dlatego zgromadziliśmy się tu, by prosić Matkę Bożą Trokielską o błogosławieństwo na cały rok szkolny i akademicki. Słowo powitalne skierował do obecnych także biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski, który powiedział, że jest to bardzo dobry znak, że zgromadziliśmy się tutaj, w szkole Maryi, by się uczyć od Niej, zadać Jej pytania i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi. I bardzo ważne jest, aby nie tylko uczestniczący w spotkaniu nauczyciele, lecz także wszyscy ci, którzy mają stosunek do edukacji, byli objęci modlitwą na rozpoczęcie roku nauki.
    Później odbyła się konferencja na temat „Powołanie nauczyciela w stosunku do Boga, siebie i społeczeństwa”, którą poprowadził ks. Antoni Gremza. W swoim przemówieniu zwrócił on uwagę na to, że w ocenie Kościoła istnieją różne typy nauczycieli: nauczyciel realista, nauczyciel pedagog, nauczyciel wychowawca, nauczyciel świadek, nauczyciel terapeuta, nauczyciel mistrz, nauczyciel kierownik. Bardzo ważne, aby umieć połączyć w sobie wszystkie te jakości, ale najgłówniejsze, by współczesny nauczyciel był otwarty i uczciwy, pokazywał cechy godne naśladowania, umiał z optymizmem patrzeć w przyszłość.
    Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zorganizowała wspólnota nauczycielska ze Szczuczyna wraz z o. Witoldem, słowa prośby i wdzięczności zostały skierowane do Jezusa Chrystusa, naszego Nauczyciela, będącego źródłem radości i inspiracji. Tylko mocna wiara w Niego pozwala nam czerpać siły, potrzebne każdemu nauczycielowi. Dlatego więc zwracamy się ku żywemu w Najświętszym Sakramencie Jezusowi, by wchodził do naszych serc, pomagał przezwyciężać słabości i niedociągnięcia oraz wychowywać młodzież zgodnie z nakazami Bożymi.
    Momentem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta, którą celebrował ks. biskup Józef Staniewski. W homilii hierarcha zaznaczył, że nauczyciele – to nie tylko ci, którzy przekazują wiedzę z różnych dyscyplin. Są to przede wszystkim osoby, które wychowują młode pokolenie, uczą, jak żyć, jak dokonywać właściwego wyboru. A jest to bardzo odpowiedzialna misja, gdyż od ich pracy w dużej mierze zależy nasza przyszłość. Oni, podobnie jak Jan Chrzciciel, powinni prostować drogi i prowadzić za sobą. Jak zaznaczył biskup, nauczyciele zgromadzili się tutaj nie dlatego, żeby stać się mądrzejszy w swoich dziedzinach, lecz żeby uczyć się od Pana i w swoim miejscu pracy być przede wszystkim osobą posiadającą autorytet, uczyć życia i być przykładem dla swoich uczniów. Jest bardzo ważne, żeby nauczyciel pokazywał świat takim, jakim go chciał stworzyć Pan Bóg, gdzie wszyscy żyją w zgodzie i pokoju. Później ks. biskup życzył wszystkim nauczycielom, aby dążyli do lepszego, aby budowali prawdziwy świat Boży. Dlatego prosimy naszą Matkę, by pomagała wytrwać w wierze, być autentycznymi, uczyć tej miłości i zgodzie, którą niósł ludziom nasz Zbawiciel.
    Po przerwie na obiad przed cudownym obrazem rodzina nauczycielska uczyniła akt oddania roku nauki pod obronę Matki Bożej. Wszyscy obecni nauczyciele zawierzyli Jej młodzież, uczniów, studentów, rodziców, pedagogów, wychowawców, kierowników szkół i prosili, by pod Jej opieką szkoła stała się ową wspólnotą, gdzie wszyscy będą wzrastać ku pełni człowieczeństwa według wzoru Jezusa Chrystusa.
    Ciekawą i pouczającą okazała się także praca w organizowanych czterech grupach, gdzie były rozpatrywane aspekty pracy nauczyciela: praca jak dar, jak spotkanie, jak droga, jak budowanie. Rozważania dotyczące poruszonych kwestii nie tylko pozwoliły wspólnie szukać odpowiedzi na nie, ale najpierw zbliżyli nauczycieli, pozwolili zrozumieć, że podczas takich spotkań szlifuje się postać prawdziwego pedagoga chrześcijanina.
    Tegoroczne spotkanie było naprawdę niezwykłe. I nie tylko dlatego, że odbyło się na początku roku nauki, a nie na końcu, jak to było wcześniej. Matka Boża Trokielska uczyniła kolejny cud, bo chwile spędzone w tym sanktuarium stały się balsamem dla serca każdego nauczyciela. Były to chwile prawdziwej radości, równowagi duchowej, komfortu rodzinnego, chwile przeprowadzone z naszą Niebieską Patronką w zastanowieniu się nad tym, kim jesteśmy i w czym tkwi nasza misja.
   
    Maryja, nasza Matko, jesteśmy wdzięczni Tobie, że dałaś nam możliwość, aby rozpocząć nowy rok szkolny i akademicki wraz z Tobą, aby otworzyć swoje serca, zawierzyć swoje plany i zamiary oraz wraz z Tobą uczyć i wychowywać młode pokolenie tak, jak to robił nasz najwyższy Nauczyciel – Jezus Chrystus. Prowadź nas za sobą, chroń i pomagaj w odpowiedzialnej sprawie wychowania młodego pokolenia.
   
 Wykładowcy i wychowawcy zgromadzili się przy tronie Matki Bożej, żeby we wspólnej modlitwie poprosić o potrzebne łaski   P.S. Duszpasterstwo nauczycieli, wykładowców i wychowawców jest bezgranicznie wdzięczne wszystkim, kto wziął udził w tym spotkaniu: ks. biskupowi Józefowi Staniewskiemu nie tylko za skierowane do nas Słowo Boże, lecz także za przykład prawdziwej wiary, życzliwość, otwartość serca, skromność, za to, że odnalazł czas, by spędzić z nami cały dzień; kustoszowi sanktuarium ks. Aleksandrowi Rudziewiczowi za gościnność i smaczny poczęstunek; ks. Witoldowi Petelczycowi, o. Andrzejowi Agielowi, ks. Andrzejowi Roubo i oczywiście kierownikowi duszpasterstwa ks. Antoniemu za organizację takiego niezapomnianego spotkania.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  28

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.