GRODNO
Czwartek,
08 czerwca
2023 roku
 

Warto wiedzieć (54)

Warto wiedzieć

 Liczba wiernych odwiedzających pawilon Stolicy Apostolskiej na światowej wystawie „EXPO 2015” przekroczyła 600 tysięcy osób. Codziennie gośćmi watykańskiej ekspozycji było około 10-11 tysięcy osób. Temat tegorocznej wystawy brzmi: „Nakarmić planetę. Energia dla życia”. Ekspozycja Stolicy Apostolskiej zawiera cztery podstawowe tematy: ekologia, solidarność w ekonomii, wychowanie oraz chleb jako produkt, który czyni obecność Boga w świecie widzialną. Zwiedzających wystawę interesowały stół interaktywny, zdjęcia i filmy na temat stworzenia. „EXPO 2015” odbywa się w Mediolanie od 1 maja do 31 października.
   
    Papież Franciszek otrzymał nagrodę „Abolicjonista roku” za zaangażowanie w sprawy zniesienia kary śmierci. Przedstawiciele organizacji „Hands Off Cain”, która jest założycielką tej nagrody, podkreślili, że działalność Pontyfika rozpoczęła się od znesienia dożywotniego więzienia oraz wprowadzenia w prawodawstwie Państwa Watykańskiego pojęcia przestępstwa tortur. Mówi to o tym, że Papież jest nie tylko przeciwko karze śmierci, ale też dożywotniemu więzieniu. Nagrodą była figurka z bronzu wykonana przez Maxima Liberty’ego. Figurka miała kształt planety, na której siedzą dzieci, dążące wznieść się do nieba.

   •  W Warszawie odbyło się szkolenie pierwszej grupy kapłanów, którzy zostali powołani do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom oraz wspólnotom kościelnym. Wśród 14 uczesników było 4 duchownych z Białorusi. Kapłani posłuchali wykładu na temat metod działania sprawców nadużyć oraz duszpasterskich skutków dla parafii lub środowiska, w którym te zdarzenia miały miejsce. Program nauczania zawierał też ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy seminariów spotkali się z ofiarami wykorzystania seksualnego, mieli możliwość ich wysłuchać i osobiście z nimi porozmawiać. Oprócz tego, rozważano nad pytaniem o wspólnocie parafialnej jako ofierze w danej sytuacji. Organizatorem szkoleń było Centrum Ochrony Dzieci, które działa przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
     
    Drugi rok z rzędu zakonnicy z misyjnego franciszkańskiego Centrum Braci Mniejszych Konwentualnych wypływają brzegami Tybru, aby się spotkać z mieszkańcami i gośćmi Rzymu. W ciągu trzech letnich miesięcy zakonnicy rozmawiają z ludźmi, wysłuchują ich problemów. Misjonarze rozdają broszurki z informacją o Zakonie i proponują chętnym wysłanie pocztówki samemu Ojcu Świętemu.
     
    W USA w dniach od 15 sierpnia do 7 października trwać będzie akcja o nazwie „54 dni modlitw o ślub i rodzinę”. Inicjatorem wspólnej modlitwy było Apostolstwo Różańca Świętego dla ewangelizacji na czele z nauczycielem duchowym Jeromem Listeckim, arcybiskupem Milwaukee. W posłaniu skierownym do wszystkich biskupów USA, abp Listecki podkreśla, że „przed twarzą duchowego kryzysu współczesnej kultury my wszyscy potrzebujemy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny”. Akcja modlitewna ma poprzedzać Światowe Spotkanie Rodzin, mające miejsce w Filadelfii w dniach 22-27 września, oraz Synod Generalny z pytaniami o rodzinie, który odbędzie się w Watykanie w dniach 4-25 października tego roku.

Radio Watykańskie, ekai.pl, credo-ua.org, katolik.ru

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  207

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.