GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

9 sierpnia 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pokoju w duszy, codziennej radości, wielu łask Bożych na każdy dzień życia i ludzkiej życzliwości. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża niestrudzenie czuwa nad Tobą, a Duch Święty obficie obdarza swymi darami. Z całego serca dziękujemy za dobroć, otwarte serce i oddaną pracę na rzecz Bogu i ludziom.
Z szacunkiem „Legion Maryi” z par. Bożego Miłosierdzia Grodno-Wiśniowiec
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia złączone z modlitwą: hojnych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą przeznaczył dla Ciebie wszechmogący Bóg, oraz ludzkiej dobroci. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że w naszej parafii służy kapłan, który uczy nas bycia prawdziwymi chrześcijanami, szczery w modlitwie, który zawsze znajduje dobre słowo dla każdego człowieka.
Z modlitwą i szacunkiem Ruch Apostolski „Margaretka” i Żywy Wieniec Miłosierdzia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji jubileuszowych Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg daje Ci wiele sił i zdrowia, Duch Święty hojnie obdarza swymi darami i pomnaża Twą mądrość, wspiera w cierpieniu, a Matka Boża nieustannie opiekuje się Tobą. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami, że dajesz nam przykład spokojnego, skromnego człowieka o bardzo dobrej duszy, wspaniałego kapłana, który dąży pogłębiać naszą wiarę i przybliżyć nas do Pana Boga. Dziękujemi Ci za pracę w naszej wspólnej parafii, za cierpliwość dla nas, za mądre, pouczające kazania, dobroć i skromność, dobre i czułe serce, a Twej Mamie – za syna-kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni parafii św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Crystus, którego codziennietrzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy twój dzięń, Matka Boża niech otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie wykonywać posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością. Szczęść Boże!
Z szacunkeim wierni par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich. Niech każdy dzień będzie napełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem.Niech dobry i miłosierny Bóg codziennie błogosławi, Matka Boża okrywa płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i miłości, Duch Święty obficie obdarza swymi darami, a Anioł Stróż niech będzie zawsze obok. Sto lat.
Z szacunkiem wierni parafianie oraz Kółko Różańcowe p.w. św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażecowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, Matka Najświętsza wspiera Cię swoją opieką i miłością, a Duch Święty obdarza swymi obfitymi darami. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony radością, a przy Tobie zawsze będą życzliwi ludzie. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robisz, za Twą dobroć i otwarte serce.
Z darem modlitwy rodzina Sawko ze wsi Wiejszycze
◊◊◊
Czcigodnemu o. Maksymilianowi Świerżewskiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości i pogody ducha. Niech Cię Bóg hojnie obdarza swym błogosławieństwem, a Duch Święty zsyła liczne swe dary. Niech Maryja zawsze będzie przy Tobie, wspierając Cię w trudnych chwilach swą matczyną miłością i troską. Niech Twój Święty Patron wstawia się za Tobą, wypraszając wszelkie łaski dla Ciebie u Boga.
Z darem modlitwy Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i napełniony Panem. Niech Matka Boża zawsze troszczy się o Ciebie i otacza swą miłością. Niech Chrystus nieustannie będzie Ci przykładem prawdziwego i świętego Kapłana.
Z darem modlitwy członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym w Smorgoniach
◊◊◊
Z okazji święta Matki Bożej Kongregackiej składam płynące z głębi serca życzenia: wszelkiej pomyślności, radości, pogody ducha wszystkim osobom żyjącym, w tym Irenie Kidzun i Annie Bochaterowicz, które w latach 1947-1948 klęczały na schodach przy wejściu do kościoła z różańcami w ręku, modląc się w ciągu miesiąca do Pana Boga i Matki Najświętszej o ocalenie świątyni przed zburzeniem. To dzięki nim kościół ocalał. To oni byli przykładem pięknej i wytrwałej wiary! Życzę Wam mocnego zdrowia i marzeń, o które warto walczyć, bez których nie da się żyć. Niech dobry Bóg Wam błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece. Z całego serca dziękuję Matce Bożej Kongregackiej, która wysłuchała wznoszonych do Niej modlitw i uratowała świątynię.
Wdzięczna parafianka z katedry grodzieńskiej Pelagia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niestrudzonej opieki Maryi Panny na niełatwej drodze posługi kapłańskiej, darów Ducha Świętego dla oddanej służby Bogu i ludziom. Hojnych codziennych łask Bożych, pokoju w duszy, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału dla głoszenia Słowa Bożego. Mocnego zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechów i długich lat życia. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Bakłażecowi z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych, niestrudzonej opieki Matki Bożej, hojnych darów Ducha Świętego, wytrwałości i mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech każdy dzień będzie napełniony radością, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Z modlitwą byli parafianie ze wsi Stanielawicze oraz Irena Zaniewska z Grodna
◊◊◊
Czcigodny Księże Pawle Zwierzyński! Z okazji nadchodzących Urodzin przesyłamy swoje szczere życzenia. Niech wszechmogący Bóg pomaga Ci w spełnianiu planów, a Matka Boża nieustannie modli się o dobrego i naszego ukochanego kapłana przed Bożym tronem, niech ogarnia swą opieką i przytula do swego matczynego serca! Mocnego zdrowia na długie lata i życiowej mądrości w wykonywaniu codziennych spraw! Kapłan jest doradcą, mądrym i cierpliwym, zwrócić się możemy znów w potrzeby czas, aby szczerym słowem, czasem żartobliwym, po ojcowsku wsparłeś, podtrzymałeś nas. Przyjmij dzisiaj nasze pozdrowienia, Niski z wdzięcznością pokłon do ziemi. Zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi, ciepłego serca! Niech każdy dzień oświetlony darami Ducha Świętego i prawdą odkrycia Będziesz serdecznie witał razem z nami, życzymy długich i szczęśliwych lat życia!
Parafianie z kaplicy św. Jerzego, w. Warona
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu z okazji 40-lecia przesyłamy wiele serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego trzymasz codziennie w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień. Matka Boża Wspomożycielka Wiernych niech ogrnie Cię swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić służbę kapłańską. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością.
Zakrystianin Zdzisław, ministranci, parafianie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: pokoju w duszy, sukcesów i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, przyjaznych i niezawodnych ludzi. Życzymy Ci zdrowia, aby nigdy nie zawodziło, a szczęście zawsze było przy Tobie; niech z twarzy nie znika uśmiech, nad głową zawsze świeci słońce i nigdy nie słabnie nadzieja na lepsze. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Bożej.
Parafianie ze wsi Dworzec
◊◊◊
15 sierpnia Antoni i Janina obchodzą 40 rocznicę ślubu, dziękując Bogu za wspólnie przeżyte lata i wytrwanie w małżeństwie. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia: opieki Matki Bożej i św. Antoniego, łask Bożych, wyrozumiałości i cierpliwości dla siebie nawzajem. W tym dniu zawiera też ślub ich syn Jan, życzymy więc Janowi i Tatianie błogosławieństwa Bożego na dalsze lata, wytrwałej miłości, niegasnącego entuzjazmu. Niech Święta Rodzina będzie dla Was wzorem, byście swoim życiem świadczyli o Bogu i służyli przykładem dla innych.
Rodziny Łozowickich, Ejsmontów i Kuczyńskich

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.