GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

XX Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”.
    Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

J 6,51-58


Wytrwać przy Chrystusie
   Rozważmy dalszą część eucharystycznej nauki Chrystusa. Pan Jezus daje konkretną poradę dotyczącą naszego życia. Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa daje życie wieczne. Bogu zależy na każdym z nas i dlatego chce, aby nasze życie było udane. Czytając powyższy fragment Ewangelii, warto się zastanowić, jak często przystępujemy do Komunii Świętej. Czy nie zabieramy samym sobie tylu łask Bożych, kiedy decydujemy się przyjmować Ciało Chrystusa tylko na największe święta. Każdego dnia, będąc w stanie łaski uświęcającej, po spowiedzi, możemy przyjmować Chrystusa do swojego czystego serca. Kiedy pytamy siebie, jak mamy żyć i co czynić, możemy usłyszeć słowa samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. Warto uczynić w swoim życiu wszystko, aby wytrwać przy Bogu. Niech ten niedzielny fragment Ewangelii będzie dla nas swoistą pomocą w zrobieniu rachunku sumienia i przystąpieniu z czystym sercem do Komunii Świętej.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.