GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Abp Tadeusz Kondrusiewicz: «Żyję nadzieją, że Papież odwiedzi Białoruś»

Wywiad


Кс. абп Тадэвуш КандрусевічAbp Tadeusz Kondrusiewicz na posiedzeniu plenarnym 3 czerwca został wybrany na trzyletnią kadencję Przewodniczącego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi. Metropolita mińsko-mohylewski zastąpił na tym stanowisku ordynariusza diecezji grodzieńskiej bp. Aleksandra Kaszkiewicza, który sprawował tę funkcję w ciągu ostatnich dziewięciu lat.
Dlaczego jest potrzebna
Konferencja Biskupów?

    Instytucja Konferencji Biskupów była ustanowiona przez bł. Pawła VI zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Święty Ignacy Antiocheński mówił, że gdzie jest biskup, tam jest i Kościół. Na czele każdej diecezji stoi przez papieża ustanowiony biskup, który nią zarządza. Wiadomo, że w każdym kraju zazwyczaj istnieje kilka diecezji i w każdym kraju są problemy ogólne dla wszystkich diecezji. Poza tym każdy kraj powinien mieć pewien jednolity program duszpasterski. Wszystko to wskazuje na potrzebę wspólnej dla całego kraju kościelnej instytucji, która opracowywałaby ogólne programy duszpasterskie, dawała wytyczne, ustanawiała ogólne normy działalności Kościoła, na szczeblu krajowym rozstrzygała jego problemy itd. Temu właśnie służy Konferencja Biskupów, jako kolegialny organ zarządzania Kościołem i prowadzenia duszpasterstwa w tym samym kraju, chociaż każdy biskup ordynariusz pozostaje autonomiczny w wykonaniu swoich obowiązków biskupich.

    Czy ludzie świeccy mogą tam się zwracać i z jakimi prośbami lub problemami?
    Oczywiście, świeccy mogą zwracać się do Konferencji Biskupów. Mogą wnosić zarówno swoje propozycje, jak też zażalenia. Trzeba tylko odróżniać sprawy ogólnokościelne w konkretnym kraju od spraw konkretnej diecezji.
   
    Z kogo składa się Episkopat Białorusi? Co to jest za struktura? Czy pracują tam świeccy?
    Konferencja Katolickich Biskupów Białorusi składa się ze wszystkich biskupów naszego kraju. Na jej czele stoi przewodniczący, który jest wybierany na trzyletnią kadencję. Do zarządu Konferencji Biskupów należy wiceprzewodniczący i sekretarz generalny, którymi odpowiednio są J.E. ks. bp Oleg Butkiewicz, ordynariusz diecezji witebskiej, i J.E. ks. bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są spośród biskupów ordynariuszy. Oczywiście, świeccy też mogą pracować w Konferencji Biskupów, szczególnie w sekretariacie, co od wielu lat jest praktykowane na Białorusi.
   
    Jakie najważniejsze zadania ma spełniać Episkopat?
    Najpierw to koordynacja pracy miejscowego Kościoła, opracowanie ogólnych wytycznych i programów duszpasterskich, odpowiedź na najważniejsze pytania, z którymi spotyka się Kościół, rozwój stosunków z państwem i społeczeństwem, z innymi wyznaniami itd. Na przykład na najbliższym posiedzeniu trzeba uchwalić temat przyszłego roku duszpasterskiego. Wiadomo, że to będzie Rok Nadziei w programie przygotowań do Jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Ale trzeba brać pod uwagę i to, że Ojciec Święty Franciszek objawił przyszły rok Rokiem Miłosierdzia. Więc trzeba będzie te dwa tematy połączyć. W przyszłym roku też przypada srebrny jubileusz powstania mińsko-mohylewskiej metropolii i diecezji grodzieńskiej. Więc trzeba ustalić kiedy i w jaki sposób świętować te jubileusze. Myślę, że przyszedł czas, aby na Białorusi organizować Kongres Bożego Miłosierdzia. To tylko niektóre myśli, którymi dzielę się z czytelnikami gazety „Słowo Życia”.
   
    Gdzie się mieści nasz Episkopat?
    Konferencja Katolickich Biskupów Białorusi ma swój sekretariat, który mieści się w Mińsku. I to jest zrozumiałe, bo takie instytucje w świecie mieszczą się w stolicy kraju, co ułatwia kontakt z władzami, społeczeństwem i innymi wyznaniami.
   
    Zdaniem Arcybiskupa, w jakim kierunku powinien dalej się rozwijać kościoł na Białorusi?
    Kościół na Białorusi w ciągi ostatnich 25 lat zrobił bardzo wielki postęp w swoim odrodzeniu i rozwoju. Ale jak mówi przysłowie - apetyt przychodzi podczas jedzenia - a tak samo świat się rozwija i niesie nowe wyzwania, na które trzeba odpowiadać. Dla odpowiedzialnego spełnienia takiego zadania na miarę wymogów czasu już nie wystarczy tylko sama celebracja sakramentów, prosta katechizacja, pojęcie dobroczynności jako tylko daru otrzymanego z Zachodu, spotkania młodzieży, które nierzadko przekształcają się w przyjemną przygodę itd. Już na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wzywał wypłynąć na głębię. Wspomnijmy ewangeliczną historię, kiedy apostołowie łowili całą noc i nic nie złowili. Chrystus im kazał wypłynąć na głębię i łów był tak obfity, że sieci się rwały. W tym opowiadaniu jest też wielka życiowa prawda. Za dnia na powierzchni woda jest cieplejsza niż na głębi i dlatego ryba jest tam, gdzie głębiej, i tam ją należy łowić. Podobnie jest też z Kościołem. Po latach odrodzenia trzeba wypłynąć na głębię, a nie pozostawać na mieliźnie, bo wierni powinni być przygotowani stawiać czoło wyzwaniom współczesności. Trzeba wyjść z zakrystii i iść na peryferie, nieść Ewangelię wszystkim ludziom – jak uczy papież Franciszek. Chrystus nie powiedział: siedźcie i czekajcie, ale kazał iść i chrzcić. Potrzebna jest nowa ewangelizacja naszych wiernych, aby w sprawach moralnych nie byli podobni do strusia, który w chwili niebezpieczeństwa chowa głowę w piasek, ale mężnie stawiali czoło moralnym problemom współczesności, byli wierzącymi nie tylko w kościele, ale i w codziennym życiu. Jak kolor skóry człowieka zawsze pozostaje taki sam i nie da się go zmienić, tak samo i nasza wiara powinna zawsze pozostawać stałą, a nie być chwiejną.
   
    Czy Episkopat jest przedstawicielem Kościoła przed państwem? Jak dzisiaj wyglądają stosunki Kościoła z państwem na Białorusi?
    Tak, Konferencja Biskupów przedstawia Kościół na Białorusi przed państwem. Stosunki Kościoła z państwem nazwałbym roboczymi, szlakiem dialogu rozstrzygamy powstające problemy. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca w dziedzinie charytatywnej, gdy niektóre projekty realizują się wspólnie.
   
    Bardzo proszę odpowiedzieć, jak z punktu widzenia Metropolity w ciągu ostatnich lat zmienił się Kościół na Białorusi? Opowiedzieć o dokonaniach oraz o tym, co jeszcze trzeba zrobić.
    Kościół stał się bardziej widzialny w naszym społeczeństwie. Jest obecny w radiu, telewizji, działalności charytatywnej itd. Powstaje coraz więcej sakralnych budynków jako miejsc spotkania człowieka z Bogiem. Przedstawiciele Kościóła coraz częściej są zapraszani na różne uroczystości państwowe i społeczne. Rozwija się współpraca ze światem nauki i kultury. Tak na przykład zupełnie niedawno Instytut Filozofii Akademii Nauk Białorusi wystąpił z propozycją wspólnego organizowania konferencji naukowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Z wielu zadań, które stoją przed Kościołem, wymienię niektóre. Już mówiłem o niezwłocznej potrzebie nowej ewangelizacji i wypłynięciu na głębię. Szczególną opieką trzeba objąć młodzież, która chce być nowoczesną i jednocześnie, widząc zagrożenia sekularnego świata, chce zachować swoją chrześcijańską tożsamość. Rodzina ma kryzys. A przecież jest ona fundamentem każdego społeczeństwa. Trzeba ją ratować. Jest to wspólne zadanie Kościoła katolickiego, innych wyznań, przede wszystkim prawosławia, i państwa. Sytuacja społeczna staje się nowym wyzwaniem. Aby zachować zasady sprawiedliwości społecznej, trzeba wprowadzać w życie zasady społecznej nauki Kościoła. Maleje liczba powołań do służby Bożej, co staje się nowym poważnym zadaniem, którego nie można lekceważyć, bo będziemy mieli kościoły, a nie będzie komu w nich pracować.
   
   Abp Tadeusz Kondrusiewicz podczas spotkania z papieżem Franciszkiem Ksiądz Arcybiskup dużo podróżuje po świecie. Czy za granicą wiedzą o Kościele katolickim na Białorusi? Co mówią o Kościele na Białorusi, np. w Watykanie lub innych państwach?
    Oczywiście wiedzą, ale powinni wiedzieć lepiej, bo nasz Kościół na to zasługuje. A to już zależy od nas – biskupów, kapłanów i świeckich – jak my go przedstawiamy i czy w ogóle dążymy do tego. W ogóle, to w świecie panuje dobre zdanie o Kościele na Białorusi, który przeżył czasy prześladowań, odrodził się i dynamicznie się rozwija.
   
    Kilka razy od władz państwowych można było usłyszeć, że na Białorusi brakuje miejscowych kapłanów. Jaka jest postawa Księdza Arcybiskupa na ten temat?
    To jest prawda, miejscowych kapłanów wciąż brakuje. Ale trzeba pamiętać i o tym, że za ostanie 25 lat ich liczba zwiększyła się sześciokrotnie z 60 do 360. Więc jest oczywisty progres. Gdyby w ciągu 70 lat w jakimś państwie ludzi nie kształcono na lekarzy, to ich brak odczuwałby się bardzo długo i trzeba byłoby prosić zagranicznych o pomoc. Podobnie ma się sytuacja i z księżmi.
   
    W tym roku odbędzie się Synod Biskupów na temat rodziny i ks. Arcybiskup będzie na tym Synodzie przedstawicielem z Białorusi. Oczekiwania Arcybiskupa od Synodu, a także czym Arcybiskup będzie się dzielił z Ojcami Synodu?
    To, że papież Franciszek rok po roku zwołuje dwa synody poświęcone rodzinie mówi samo za siebie. Rodzina znajduje się w kryzysie i zadaniem Kościóła jest pomóc jej go przezwyciężyć. Na Synodzie przedstawię sytuację rodziny na Białorusi i namagania zarówno Kościoła katolickiego, jak też innych wyznań, szczególnie Kościoła prawosławnego, oraz państwa w przezwyciężeniu problemów, z którymi ona się spotyka. W związku z tym, że w naszych czasach powstało wiele niezgodnych ze zdrową nauką Kościoła trendów na temat instytucji rodziny, będę bronił tradycyjnej rodziny, jako Bogiem ustanowionego jedynego i nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety w celu wspólnego życia, narodzenia potomstwa i jego wychowania.
   
    Czy Episkopat zaprasza Papieża? I czy będą w tym kierunku podejmowane dalsze prace?
    Kościół katolicki już nie raz zapraszał Papieża odwiedzić Białoruś i te zaproszenia są aktualne. Dla ich realizacji potrzebne są zaproszenie państwa i przynajmniej przyzwolenie ze strony największej wspólnoty religijnej, którą jest Kościół prawosławny. Żyjemy nadzieją, iż to nastąpi, bo wizyta Papieża miałaby bardzo wielkie znaczenie jak dla katolików, którzy mają prawo i chcą spotkać się ze swoim duchowym zwierzchnikiem, tak też dla całego kraju. Żyję nadzieją, że to nastąpi i proszę modlić się o to.
   
    Księdzu Arcybiskupowi życzymy wielu łask Bożych na stanowisku Przewodniczącego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi. – Ці могуць туды звяртацца свецкія людзі, і калі так, то з якімі просьбамі ці праблемамі?
    – Безумоўна, свецкія асобы могуць звяртацца да канферэнцыі біскупаў. Яны могуць уносіць як свае прапановы, так і скаргі. Трэба толькі адрозніваць агульнакасцёльныя справы ў канкрэтнай краіне ад спраў канкрэтнай дыяцэзіі.
   
    – З каго складаецца епіскапат Беларусі? Што гэта за структура? Ці працуюць там свецкія?
    – Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі складаецца з усіх біскупаў нашай краіны. На чале яе стаіць старшыня, які выбіраецца на тры гады. Да кіраўніцтва канферэнцыі біскупаў належаць таксама віцэ-старшыня і генеральны сакратар, якімі з’яўляюцца адпаведна Я.Э. кс. бп Алег Буткевіч, ардынарый Віцебскай дыяцэзіі, і Я.Э. кс. бп Юзаф Станеўскі, дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі. Старшыня і віцэ-старшыня выбіраюцца сярод біскупаў ардынарыяў. Безумоўна, свецкія таксама могуць працаваць у канферэнцыі біскупаў, асабліва ў сакратарыяце, што ўжо на працягу многіх гадоў практыкуецца ў Беларусі.
   
    – Якія найважнейшыя заданні павінен выконваць епіскапат?
    – Перш за ўсё, гэта каардынацыя мясцовага Касцёла, апрацоўка агульных рэкамендацый і душпастарскіх праграм, адказ на найважнейшыя пытанні, з якімі сустракаецца Касцёл, развіццё адносін з краінай і грамадствам, з іншымі канфесіямі і г.д. Напрыклад, на бліжэйшым пасяджэнні трэба зацвердзіць тэму наступнага душпастарскага года. Вядома, што гэта будзе Год надзеі ў праграме падрыхтоўкі да юбілею 100-годдзя Фацімскіх аб’яўленняў. Але трэба браць пад увагу таксама тое, што Святы Айцец Францішак аб’явіў наступны год Годам міласэрнасці. Таму трэба будзе спалучыць дзве гэтыя тэмы. У наступным годзе таксама прыпадае сярэбраны юбілей узнікнення Мінска-Магілёўскай мітраполіі і Гродзенскай дыяцэзіі. Таму трэба вырашыць, калі і як святкаваць гэтыя юбілеі. Я таксама лічу, што прыйшоў час арганізаваць у Беларусі Кангрэс Божай міласэрнасці. Гэта толькі некаторыя думкі, якімі я дзялюся з чытачамі “Слова Жыцця”.
   
    – Дзе размяшчаецца наш епіскапат?
    – Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі мае свой сакратарыят, які размяшчаецца ў Мінску. І гэта зразумела, бо такія ўстановы ва ўсім свеце размяшчаюцца ў сталіцы краіны, што аблягчае кантакт з уладамі, грамадствам і іншымі веравызнаннямі.
   
    – Ксёндз Арцыбіскуп, як Вы лічыце, у якім напрамку павінен далей развівацца Касцёл у Беларусі?
    – Касцёл у Беларусі на працягу апошніх 25-ці гадоў зрабіў вельмі вялікі крок у сваім адраджэнні і развіцці. Але, як кажа прыказка, апетыт прыходзіць падчас харчавання, таму свет таксама развіваецца і нясе новыя выклікі, на якія трэба адказваць. Для адказнага выканання гэтай задачы згодна з патрабаваннямі свету ўжо не дастаткова толькі цэлебрацыі сакрамантаў, простай катэхізацыі, паняцця дабрачыннасці як толькі дару, атрыманага з Захаду, сустрэч моладзі, якія нярэдка ператвараюцца ў прыемную прыгоду і да т.п. Ужо на пачатку новага тысячагоддзя св. Ян Павел ІІ заклікаў выплысці на глыбіню. Давайце прыгадаем гісторыю з Евангелля, калі Апосталы лавілі рыбу ўсю ноч, але так нічога і не злавілі. Хрыстос загадаў ім выплысці на глыбіню, і ўлоў быў настолькі вялікі, што ажно сеткі рваліся. У гэтым апавяданні ёсць таксама вялікая жыццёвая праўда. Днём вада на паверхні цяплейшая, чым на глыбіні, таму рыба знаходзіцца там, дзе глыбей, і менавіта там трэба яе лавіць. Падобным чынам адбываецца таксама з Касцёлам. Пасля гадоў адраджэння трэба выплысці на глыбіню, а не заставацца на мелі, бо вернікі павінны быць гатовы супрацьстяць выклікам сучаснага свету. Трэба выйсці з закрыстый і ісці на перыферыю, несці Евангелле ўсім людзям, як вучыць папа Францішак. Хрыстос не сказаў “сядзіце і чакайце”, наадварот, Ён загадваў ісці і хрысціць. Неабходна новая евангелізацыя нашых вернікаў, каб у маральных справах яны не былі падобныя на страуса, які ў хвіліны небяспекі хавае галаву ў пясок, каб яны мужна супрацьстаялі маральным праблемам сучаснасці, былі веруючымі не толькі ў касцёле, але і ў штодзённым жыцці. Як колер скуры чалавека заўсёды застаецца такі самы і не ўдасца яго змяніць, так і наша вера павінна заўсёды заставацца сталай, а не быць хісткай.
   
    – Ці з’яўляецца епіскапат прадстаўніком Касцёла перад дзяржавай? Як сёння выглядаюць адносіны Касцёла з дзяржавай у Беларусі?
    – Так, канферэнцыя біскупаў прадстаўляе Касцёл у Беларусі перад дзяржавай. Адносіны Касцёла з дзяржавай я б назваў рабочымі: пры дапамозе дыялогу мы вырашаем узнікаючыя праблемы. Асаблівай увагі заслугоўвае супрацоўніцтва ў дабрачыннай сферы, калі некаторыя праекты рэалізуюцца супольна.
   
    – Адкажыце, калі ласка, як на працягу апошніх гадоў змяніўся Касцёл у Беларусі з Вашага пункту гледжання? Раскажыце пра дасягненні і пра тое, што яшчэ трэба зрабіць.
    – Касцёл стаў больш бачны ў нашым грамадстве. Ён пысутнічае на радыё, тэлебачанні, у дабрачыннай дзейнасці і г.д. Узнікае ўсё больш сакральных будынкаў як месцаў сустрэчы чалавека з Богам. Прадстаўнікі Касцёла ўсё часцей запрашаюцца на розныя дзяржаўныя і грамадскія ўрачыстасці. Развіваецца супрацоўніцтва са светам навукі і культуры. Так зусім нядаўна Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выступіў з прапановай сумеснай арганізацыі навуковай канферэнцыі, прысвечанай св. Яну Паўлу ІІ. Сярод мноства задач, якія стаяць перад Касцёлам, я пералічу толькі некаторыя. Я ўжо казаў пра неабходнасць новай евангелізацыі і выплыццё на глыбіню. Асаблівай апекай трэба ахінуць моладзь, якая хоча быць сучаснай, і адначасова, бачачы пагрозы секулярызаванага свету, хоча захаваць сваю хрысціянскую тоеснасць. Інстынут сям’і таксама перажывае крызіс. А сям’я з’яўляецца асновай кожнага грамадства. Трэба яе ратаваць. Гэта супольная задача каталіцкага Касцёла, іншых веравызнанняў, у першую чаргу праваслаўя, і дзяржавы. Сацыяльная сітуацыя становіцца новым выклікам. Каб захаваць правілы сацыяльнай справядлівасці, трэба ўводзіць у жыццё правілы сацыяльнайга вучэння Касцёла. Памяншаецца колькасць пакліканняў да Божай службы, што становіцца новай сур’ёзнай задачай, якой нельга пагарджаць, бо ў нас будуць касцёлы, але не будзе каму ў іх працаваць.
   
    – Ксёндз Арцыбіскуп, Вы шмат падарожнічаеце па свеце. Ці ведаюць за мяжой пра каталіцкі Касцёл у Беларусі? Што пра яго гавораць, напрыклад, у Ватыкане ці ў іншых краінах?
    – Канешне ведаюць, але павінны ведаць лепш, бо наш Касцёл заслугоўвае гэтага. А гэта ўжо залежыць ад нас – біскупаў, святароў і свецкіх, як мы яго прадставім і ці імкнёмся мы да гэтага. Увогуле, у свеце пануе добрае меркаванне пра Касцёл у Беларусі, які перажыў часы пераследу, адрадзіўся і дынамічна развіваецца.
   
    – Некалькі разоў ад прадстаўнікоў дзяржаўнай улады можна было пачуць, што ў Беларусі не хапае мясцовых святароў. Якая Ваша пазіцыя адносна гэтай тэмы?
    – Гэта праўда. Мясцовых святароў усё яшчэ не хапае. Але трэба памятаць таксама пра тое, што за апошнія 25 гадоў іх колькасць павялічылася ў 6 разоў – з 60 да 360. Таму ёсць відавочны прагрэс. Калі б у якой-небудзь дзяржаве на працягу 70 гадоў не рыхтавалі ўрачоў, іх недахоп адчуваўся б вельмі доўга і трэба было б прасіць аб дапамозе замежных спецыялістаў. Падобным чынам складваецца сітуацыя з ксяндзамі.
   
    – У гэтым годзе пройдзе Сінод Біскупаў на тэму сям’і, і Вы будзеце на ім прадстаўніком Беларусі. Чаго Вы чакаеце ад Сінода і чым будзеце дзяліцца з Айцамі Сінода?
    – Тое, што папа Францішак другі год запар склікае Сінод, прысвечаны сям’і, гаворыць само за сябе. Сям’я перажывае крызіс, і задача Касцёла – дапамагчы ёй яго пераадолець. На Сінодзе я прадстаўлю сітуацыю сям’і ў Беларусі і намаганні як каталіцкага Касцёла, так і іншых канфесій, асабліва праваслаўнай Царквы, а таксама дзяржавы ў вырашэнні праблем, з якімі яна сустракаецца. У сувязі з тым, што ў наш час узнікла шмат нязгодных са здаровай навукай Касцёла трэндаў на тэму таго самага інстытута сям’і, я буду абараняць традыцыйную сям’ю як устаноўлены Богам адзіны непарыўны саюз мужчыны і жанчыны з мэтай супольнага жыцця, нараджэння дзяцей і іх выхавання.
   
    – Ці запрашае епіскапат Папу? Ці будзе ў гэтым кірунку праводзіцца далейшая праца?
    – Каталіцкі Касцёл ужо не аднойчы запрашаў Папу наведаць Беларусь, і гэтыя запрашэнні ўсё яшчэ актуальныя. Але для іх рэалізацыі неабходна таксама запрашэнне дзяржавы і хаця б дазвол з боку найбольшай рэлігійнай супольнасці, якой з’яўляецца праваслаўная Царква. Мы жывём надзеяй, што гэта адбудзецца, бо візіт Папы меў бы вельмі вялікае значэнне як для католікаў, якія маюць права і хочуць сустрэцца са сваім духоўным правадніком, так і для ўсёй краіны. Я жыву на-дзеяй, што Папа наведае Беларусь, і прашу маліцца аб гэтым.
   
    Ксяндзу Арцыбіскупу жадаем мноства Божых ласкаў на пасадзе старшыні Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.