GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

26 lipca 2015 roku

Z głębi serca

 25 lipca. Św. Krzysztofa

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia:
Długo czekaliśmy owej godziny.
Wreszcie nadeszły Twe Urodziny.
Chcemy swe serca Tobie otworzyć
I najpiękniejsze życzenia Ci złożyć.
Żyj w szczęściu i radości,
Nie znaj smutku i przykrości.
Niechaj wszelkie zło Cię mija,
Niech Ci dobro w życiu sprzyja.
Parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Z okazji Imienin chcemy złożyć moc gorących życzeń Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi. Pragniemy podziękować Księdzu za troskę, uśmiech oraz wszelkie dobro, którego doświadczamy. Prosimy za Tobą, Księże Czesławie, zwracając się do Boga słowami: „Ojcze niebieski, daj Twojemu pasterzowi przez wstawiennictwo św. Jana Vianney’a serce podobne do serca Twego Syna Jezusa Chrystusa”. W tym szczególnym dniu, dniu Twoich Imienin, życzymy Ci szczęścia płynącego z Bożego wybrania, obfitości łask Bożych, ufności i nadziei w Panu. Życzymy, abyś niósł Dobrą Nowinę, szerzył radość, nadzieję i miłość, abyś był znakiem obecności miłującego Pana pośród ludu Bożego. Niech wszyscy ludzie spotkani na drodze kapłańskiej darzą Cię życzliwością i dobrocią, a wszechmogący Bóg niech zsyła na Ciebie swoje dary. Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.
Parafianie z Rosi
◊◊◊
Z okazji Imienin pragniemy złożyć Księdzu Wiktorowi Myślukowi serdeczne życzenia obfitych Bożych łask oraz tylko radosnych chwil. Bądź kapłanem według Serca Jezusowego. Bądź mądrym i świętym. Za to, że głosisz ludowi Jego naukę, że w Jego imię nam przebaczasz, że rozdajesz nam Jego ciało, niech Cię Chrystus przytuli z miłością, jak Jana, do swego Serca. My zaś podtrzymamy Cię w modlitwie. Niech Twoje życie będzie zgodne z myślami i uczuciami Najświętszego Serca Jezusowego, a o resztę On sam się postara.
Z darem modlitwy parafianie z Rosi
◊◊◊
Z okazji Imienin pragniemy złożyć życzenia Księdzu Wiktorowi Chańko. Życzymy, by całe Twoje życie było wypełnione światłością i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię piękną, choć niełatwą drogą powołania. Życzymy, abyś każdego dnia na nowo zachwycał się życiem, miłością, wszechobecną i cierpliwą, przyjazną, niezniszczalną i cichą i uśmiechał się do siebie i świata. Żyj tak, by każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy, wypełniaj każdą chwilę, by potem wspominać ją z radością. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.
Z darem modlitwy wdzięczni za wszystko, przyjaciele
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Lewczykowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech Twa wiara będzie jak ziarnko gorczycy, niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, której uczył Chrystus, niech w duszy nigdy nie gaśnie nadzieja. Życzymy Ci wytrwałości w posłudze kapłańskiej, pogody ducha i wzrastania w świętości. Niech Anioł Stróż zawsze trzyma Cię za rękę i prowadzi prostą drogą Bożą.
Ze szczerą modlitwą wierni z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok i jak najwięcej radosnych chwil. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże, Duch Święty obdarza swymi darami, a Matka Najświętsza zawsze będzie dla Ciebie wsparciem i przykładem.
Złączeni w modlitwie parafianie z Putryszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Wieliwisowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha i wytrwałości. Niech dobry Bóg obdarza Cię swym błogosławieństwem, Duch Święty wspiera swymi darami, Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą i prowadzi za rękę przez tę niełatwą drogę życia.
Z darem modlitwy parafianie z Putryszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, niezachwianej wiary, niegasnącej nadziei i wytrwałej miłości. Niech Bóg darzy Cię swymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Michaliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha, cierpliwości i wytrwania w posłudze kapłańskiej. Niech Bóg umacnia Cię swymi łaskami, a Maryja wspiera swą miłością i opieką.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wincentemu Lisowskiemu z okazji Imienin życzymy dużo radości, mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Maryi. Niech święty Patron będzie dla Ciebie wsparciem i przykładem w wierze.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Wnorowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę życzeń: zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości. Niech dobry Bóg obsypuje Cię swymi łaskami, Duch Święty obdarza darami, a Matka Najświętsza będzie wsparciem na drodze kapłańskiej.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Adelsku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech Chrystus zawsze będzie dla Ciebie przykładem na tej niełatwej drodze powołania, a Maryja wspiera swą miłością i przybliża do świętości.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Imienin życzymy sił, cierpliwości i wytrwania w posłudze kapłańskiej. Bądź prawdziwym narzędziem w ręku Chrystusa, nawracaj ludzi do Boga i swoim życiem i przykładem świadcz o Jego miłości i obecności na co dzień. Niech Bóg Ci w tym dopomaga swymi łaskami i darami Ducha Świętego, a Maryja troszczy się, abyś nie zszedł z drogi Twego powołania.
Z darem modlitwy członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Mostach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia złączone z modlitwą: zdrowia, sił, nadziei, życiowej mądrości, pokoju w duszy, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Niech każdy przeżyty dzień przynosi radość i siły do wykonywania pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za naukę, którą nam szczerze głosisz przy świętym ołtarzu. Szczęść Boże!
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z par. św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, optymizmu, nadziei i opieki św. Patrona. Niech Cię zawsze otaczają promienie Bożego miłosierdzia, Duch Święty obdarza swymi łaskami, a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje. W tym szczególnym dniu dziękujemy Panu Bogu za Twoje życie, za oddaną służbę ludziom, dobre serce i miłość do nas.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z par. św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Kochanej Siostrze Annie z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Bóg wszechmogący otoczy Cię swym miłosierdziem i dobrocią, obdarzy pokojem i mocnym zdrowiem. Matka Boża i święta Patronka niech bronią przed wszelakimi nieszczęściami i niestrudzenie trzymają w swej opiece. Spełnienia marzeń i życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie kościoła Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji wybrania na dziekana dziekanatu iwiewskiego oraz nadchodzących Imienin przesyłamy wiązankę szczerych życzeń. Z całego serca życzymy, aby trud walki z codziennością uskrzydlał Cię i pomagał rozpoznać piękność i głębię dzisiejszego skomplikowanego życia. Niech Matka Boża otacza Cię nieustanną opieką i pokojem w sercu, a miłosierny Bóg wynagrodzi miłością i światłem, aby Twoja droga kapłańska była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień – pogodny, ciepły i radosny. Mocnego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sił i sukcesów w służbie Bogu i ludziom. Niech Duch Święty wzmocni duszę i ciało, a praca przynosi obfite plony. Z całego serca dziękujemy za szczerą modlitwę i oddaną pracę w parafii i dziekanacie.
Wdzięczni parafianie kościoła Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na tej niełatwej drodze, do której powołał Cię Pan Bóg. Krocz nią mężnie i wiernie, napełniony Bożą mądrością i świętym zapałem. Oddajesz nam wszystko: swe młode lata, zdrowie, zdolności, serce, aby pojednać nas z Bogiem i przybliżyć do Niego. Szczerze Ci za to dziękujemy. Niech Najświętsza Maryja Panna przytuli Cię do swego matczynego serca, niech Jezus ześle swe błogosławieństwo, a nasza modlitwa doda potrzebnych sił.
Ze szczerą modlitwą parafianie z Rohotna
◊◊◊
Czcigodnemu o. Edwardowi Petelczycowi z okazji 30. Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w szczerej posłudze Bogu i ludziom, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niech uśmiech zawsze gości na Twej twarzy, a obok będą życzliwi ludzie.
Mama z najbliższą rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, a także życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Księdzu za czułe serce, troskę o parafian i świątynię. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie ze wsi Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej. Niech każdy dzień przynosi szczęście, w każdej chwili codzienności znajdują się dobro i radość, a w sercu zawsze mieszka wiara i miłość.
Z darem modlitwy Rada Parafialna

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.