GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

12 lipca 2015 roku

Z głębi serca

 chszciciel

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Jaszewskiemu z okazji przyjęcia sakry biskupiej składamy szczere życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień, radości i optymizmu, niestrudzenia w posłudze pasterskiej oraz dobrych ludzi dookoła. Niech miłosierny Bóg Cię błogosławi!
Parafianie i Wspólnota Salezjańska ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Imienin życzymy zdrowia, radości, pomyślności w niełatwej posłudze kapłańskiej, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech Twoja droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok niech będą życzliwi ludzie.
Wierni z par. w Szydłowicach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witoldowi Czurganowi z okazji 40. Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień. Matka Boża niech otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Romanowskiemu, Pawłowi Romanowskiemu oraz Pawłowi Białonosowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech miłosierdzie Boże i opieka Matki Przenajświętszej dodadzą Wam sił i cierpliwości, a Duch Święty niech Was prowadzi Bożymy drogami. Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach, a obok będą życzliwi ludzie.
Kółka różańcowe, członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii raduńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Imienin z całego serca składamy wiązankę najlepszych życzeń: wszelkich łask Bożych, zdrowia, radości, rozsądności, mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech św. Patron nieustannie czuwa nad Tobą, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Z modlitwą parafianie ze wsi Dubowce i Plebanowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom, dużo radosnych chwil w tym wspaniałym dniu i w ciągu całego życia, opieki Matki Bożej i św. Patrona oraz wszelkich darów Ducha Świętego.
Zawsze wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Kuczyńskiemu z okazji Imienin oraz Urodzin składamy najserdecznejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, optymizmu, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Niech Patronka naszej świątyni – Matka Boża Kongregacka – ma Ciebie w opiece, a św. Jan pomaga pokonywać każdą trudność i prowadzi do świętości. Dziękujemy za wielkie kochające serce!
„Margaretka” i grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Jan Chrzciciel obdarza mocnym zdrowiem, niech ogień Ducha Świętego, który goreje w Twym sercu, nigdy nie gaśnie, a radość niesienia Chrystusa ludziom napełnia Twe serce.
Ze szczerą modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Marii Stasiewicz z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia na długie lata, cierpliwości i radości. Niech Bóg, któremu zaufałaś, błogosławi Tobie w trudnej i odpowiedzialnej posłudze. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje.
Ze szczerą modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi na drodze życiowej i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak sciśle zjednoczą Cię z Bogiem, byś nigdy się od Niego nie oddalił, a nasza gorąca i serdeczna modlitwa niech będzie dla Ciebie wsparciem. Składamy również wyrazy wdzięczności za remont, kwiaty przy kościele, za ofiarną pracę, duszpasterskie odwiedziny naszych domów i wspólną modlitwę.
Parafianie z Żołudka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Nigdy nie zaznaj w życiu smutku, żyj w radości, szczęściu i zdrowiu. Niech 100 lat Ci Bóg pozwoli kroczyć drogą kapłańską.
Byli parafianie z Nowijanki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a obok bedą życzliwi ludzie. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoimi łaskami na każdy dzień, a Matka Najświętsza i św. Patron opiekują się Tobą nieustannie.
Parafianie z kościoła w Żukojniach Żeladzkich
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji jubileuszu życzymy mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w Bożej łasce. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi Ci, Matka Boża przytula do serca, a Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa, mądre kazania i dobre sprawy.
Komitet kościelny i wdzięczni parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzę wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, sukcesów w pracy duszpasterskiej, sił i wytrwałości na każdy dzień. Niech św. Patron zawsze się Tobą opiekuje, a Duch Święty hojnie obdarza swymi darami.
Zdzisław ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i tylko radosnych chwil. Niech Duch Święty oświeca Cię swym światłem w każdym dniu Twej posługi kapłańskiej. Niech Jezus zawsze będzie Ci przyjacielem, a Maryja przytula do swego serca.
Z modlitwą wierni ze wsi Malinowa
◊◊◊
Składamy serdeczne podziękowanie na ręce przewodniczącego SKW „Krakówka” Gienadzija Deniusza, zarządu i pracowników tej gospodarki za to, że ofiarowali naszej parafii pomieszczenie na stancji „Oszmiania”. Dziękujemy również byłemu przewodniczącemu tej gospodarki Edwardowi Lutkowskiemu, dzięki któremu moglismy za darmo arendować to pomieszczenie dla modlitwy. Niski pokłon i ogromne dzięki składamy również wszystkim służbom i dobrym ludziom, Bogu wiadomym, którzy pomagają nam w załatwianu spraw przekształcenia tego pomieszczenia w kaplicę, abyśmy mogli odprawiać tam nabożeństwa. W naszych modlitwach prosimy Najświetszą Maryję Pannę oraz wszystkich Świętych o wstawiennictwo, trwałe zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Was i Waszych rodzin.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z kościoła Opieki NMP
◊◊◊
Czcigodny Księże Jerzy Bartoszewiczu! Z okazji Urodzin życzymi Ci wszystkiego najlepszego. Niech Pan Bóg zawsze obdarza Cię swoimi łaskami, Matka Boża otacza swą matczyną opieką i miłością, Duch Święty zsyła swe hojne dary, a św. Patron napełnia serce pokojem i radością. Życzymy też mocnego zdrowia, niezachwianej nadziei, niegasnącej wiary i niestrudzenia w pracy duszpasterskiej. Niech Twoje życie wypełnią tylko przyjemne chwile, a obok będą dobrzy i szczerzy ludzie. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, za głoszenie Słowa Bożego, za dobre serce i miły uśmiech.
Parafianie kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Żyrmunach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia złączone z modlitwą. Życzymy hojnych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wstawiennictwa świętego Pawła Apostoła, wytrwałości na drodze kapłańskiej, krórą dla Ciebie wyznaczył wszechmogący Bóg, oraz ludzkiej dobroci. Cieszymy się, że jesteś z nami, i dziękujemy Ci za pracę w naszej parafii, cierpliwość dla nas, mądre i pouczające kazania, dobroć i skromność, za troskę o nas oraz za dobre i czułe serce, a Twojej Matce – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z par. św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask od Boga wszechmogącego, nieustannej opieki Matki Bożej oraz hojnych darów Ducha Świętego. Niech zdrowie Ci zawsze dopisuje, radość i moc nigdy się nie kończą, a obok niech zawsze będą życzliwi ludzie. Niech Chrystus wspiera Cię w każdej sprawie, a św. Patron zawsze czuwa nad Tobą.
Rodzina Kogarko i ich dzieci, w. Nowosiołki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łazowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, wytrwałosci w posłudze kapłańskiej i tylko życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Matka Boża opiekue się Tobą i dodaje zapału do pracy.
Rodziny Burniewicz, Szydłowskich i Oskierko z Niewierowicz
◊◊◊
Czcigodny Księże Proboszczu Witoldzie Czurganie! Składamy serdeczne życzenia z okazji Urodzin! Życzymy mocnego zdrowia, sukcesów w trudnej, nieustannej pracy oraz codziennej opieki Matki Bożej. Niech na Twej drodze zawsze będą dobrzy i uczciwi ludzie.
Z najlepszymi życzeniami wdzięczni parafianie ze st. Juraciszki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Janowi Puzynie, Janowi Kuziukowi i Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia, dobrych ludzi na drodze duszpasterskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów. Niech światło Chrystusa oświetla Waszą drogę kapłańską.
Ze szczerą modlitwą Jadwiga i Zygmunt Kietrys z Oszmiany
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ludwikowi Staniszewskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg błogosławi Twą kapłańską drogę, Matka Boża codziennie opiekuje się Tobą, a Duch Święty nieustannie obdarza Cię swoimi darami. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata, sukcesów w niestrudzonej pracy oraz cierpliwości i mocy, by prowadzić ludzi do Boga.
Wierni z par. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
◊◊◊
Z całego serca pragniemy podziękować za modlitwę i pomoc w zorganizowaniu pogrzebu drogiego naszym sercom ks. Jana Zaniewskiego. Dziękujemy Księżom Biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom, parafianom oraz każdemu, kto uczestniczył w pogrzebie. Szczególne podziękowania składamy na ręce przewodniczącego kołchozów Kwasówka i Swisłocz za pomoc w zorganizowaniu pogrzebu. Niech każdemu dobry Bóg wynagrodzi.
Bliscy i krewni ś.p. ks. Jana Zaniewskiego
◊◊◊
Czcigodny Ojcze Jerzy Sakowiczu! Parafianie z Korelicz i Worończy wspierają Cię modlitwą w chwilach smutku i bólu i proszą Boga przyjąć do swego Królestwa Twoją ukochaną mamę Władysławę.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.