GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

31 maja 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy wszystkich łask Bożych i nieustannej opieki św. Patrona. Niech każdy dzień życia Ekscelencji będzie szczęśliwy i błogosławiony, a obok niech będą życzliwi ludzie. Niech posługa przynosi obfite owoce i nigdy nie gaśnie płomeń miłości Bożej w sercu.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Pawłowi Sołobudzie z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich oraz nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, sił i cierpliwości w posłudze kapłańskiej i w pełnieniu codziennych obowiązków. Niech Matka Boża i Patron św. nieustannie się Księdzem opiekują, a miłosierny Bóg obdarza wszystkimi darami.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji 3. rocznicy święceń kapłańskich oraz nadchodzących Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień życia i posługi kapłańskiej będzie napełniony radością, światłem, dobrocią, spokojem, szczęściem, miłością, nadzieją i wiarą, z twarzy nie schodzi uśmiech, a obok będą życzliwi ludzie i wierni przyjaciele.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, wytrwałości i cierpliwości w posłudze oraz życzliwych ludzi obok. Niech wszystkie Twe plany realizują się, a Pan Bóg wspiera i umacnia Cię swoimi łaskami.
Parafianie z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Igorowi Antoniemu Anisimowowi z okazji nadchodzących Imienin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu i nadziei na każdy dzień. Niech dobry Bóg obficie obdarza Cię swoimi łaskami, a Anioł Stróż nieustannie się Tobą opiekuje. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Sielawicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Roubie z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Bóg wszechmogący codziennie Ci błogosławi, Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje Tobą, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Życzymy także mocnego zdrowia na długie lata życia, optymizmu, niegasnącej nadziei i mocy do dalszej posługi Bogu i ludziom.
Komitet kościelny z par. Wawiórka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszystkimi łaskami, a św. Patron modli się za Tobą przed tronem Bożym. Niech marzenia się spełniają, uśmiech zawsze gości na Twej twarzy, a obok będą dobrzy ludzie. Niech praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce, Anioł Stróż pomaga w niełatwej posłudze, a Bóg obficie wynagradza rodziców za syna kapłana.
„Margaretka” z kapl. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą dobrzy ludzie, a praca kapłańska przynosi obfite owoce. Niech Matka Boża otula Cię płaszczem swej macierzyńskiej opieki, a Bóg wszechmogący nieustannie obdarowuje swoimi darami.
Wierni z kapl. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Filipczykowi z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, pomyślności w pracy kapłańskiej, optymizmu, dobroci i życzliwości od ludzi obok, a także nieustannej opieki Matki Bożej i św. Patrona na każdy dzień.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wołkowyska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji nadchodzących Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień i darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień mija w radości i spokoju, wszystkie zamiary realizują się, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Życzymy także mocnego zdrowia i cierpliwości na drodze kapłańskiej.
Parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego, wszystkich łask Bożych oraz pomocy św. Patrona. Zawsze wspominamy o Tobie dobrym słowem.
Wdzięczni parafianie z Różanki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalijowi Czurganowi z okazji nadchodzących Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech każda chwila Twojego życia będzie radosna, słoneczna i szczęśliwa.
Chrześniaki Eugeniusz i Jegor wraz z rodzicami
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalijowi Czurganowi z okazji nadchodzących Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Ciesz się z każdego przeżytego dnia, nigdy nie upadaj na duchu i zawsze pokładaj nadzieję w Panu. Niech zdrowie nie słabnie, z twarzy nie schodzi uśmiech, a praca kapłańska przynosi obfite owoce. Szczęść Boże!
Parafianie ze w. Gierduszki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień, obfitych darów Ducha Świętego, a także nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszystkim, co jest niezbędne dla szczęścia.
Z pamięcia w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Iwia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji 5-lecia posługi kapłańskiej składamy najpiękniejsze życzenia szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia i radości z posługi duszpasterskiej. Niech Jezus króluje w Twym sercu, a Duch Święty pomaga we wszystkich sprawach, praca przynosi obfite owoce, a dobry Bóg błogosławi w posłudze kapłańskiej i darzy zdrowiem na 100 lat życia. Szczerze dziękujemy za ofiarną posługę i wielką ludzką dobroć. Życzymy, by Pan pomnożył energię i dał Ci potrzebne łaski dla dalszej drogi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otoczyła swą nieustanną opieką.
Parafianie z kośc. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Szpieniowi z okazji nadchodzących Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia pogody ducha i ciepła, dużo sił i wytrwałości, by kroczyć niełatwą drogą kapłańską. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że skierował Ciebie na drogę kapłańską, Twym rodzicom – za dobrego syna, a także wszystkim, kto przyczynił się do Twojego nauczania i wychowania, duchowieństwu i wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierają Cię w Twych inicjatywach. Życzymy mocnego zdrowia, opieki Najświętszej Maryi Panny, błogosławieństwa Bożego i pomocy w dalszym odrodzeniu naszej parafii.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z kościoła Opieki NMP
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny na dalszą posługę duszpasterską, gorącej wiary, czystej nadziei i wielkiej miłości do Boga. Życzymy także dużo sił, by dawać parafianom przykład ofiarności i pobożności. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Ci za tą miłość i szczerość, którymi nas obdarzasz, i za serce, które uczy miłować każdego.
Wdzięczni parafianie z kośc. w Dereczynie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Załodze z okazji nadchodzących Imienin życzymy spełnienia wszystkich szlachetnych planów, wytrwałości i cierpliwości na drodze życiowej, spokoju w sercu i słonecznego nieba nad głową. Niech zdrowie nie słabnie, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich z całego serca składamy życzenia zdrowia, sił, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, a także dużo radosnych chwil na trudnej, lecz najpiękniejszej drodze, którą dla Ciebie przygotował Bóg. Dziękujemy Ci za ofiarną pracę i głoszenie słowa Bożego. Niech Twój przykład wiary, szczerości i ofiarności będzie pięknym wzorem do naśladowania.
Z modlitwą członkowie „Margaretki”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia na długie lata życia, pomyślności w posłudze kapłańskiej, pogody ducha, codziennej radości, niegasnącej nadziei i wiary. Niech Bóg obdarza Cię wszelkimi swoimi darami i błogosławieństwem, a Matka Boża mocno trzyma za rękę i prowadzi do swojego Syna. Dziękujemy Ci za dobroć i życzliwość do nas, za otwarte serce i troskę o naszą parafię.
Z szacunkiem parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Urodzin składamy moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei, a także życzliwości i szacunku od ludzi. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizacji powołania, w głoszeniu Słowa Bożego oraz w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni parafianie oraz białoruskojęzyczne Kółko Różańcowe z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Etelowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, pogody ducha, mocy i wsparcia Ducha Świętego oraz obfitych łask Bożych. Niech św. Patron zawsze się Księdzem opiekuje i nieustannie towarzyszy w drodze do Pana.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z par. Grodno-Wiśniowiec
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia, w sercu niech zawsze żyją spokój i radość, a obok będą życzliwi ludzie, gotowi przyjść z pomocą w trudnej chwili. Życzymy także wszystkich łask Bożych i obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień.
Mieszkańcy Żołudka
◊◊◊
Czcigodny Księże Zdzisławie Pikuło! Z okazji nadchodzących Urodzin składamy Ci niski ukłon i słowa serdecznej wdzięczności za dobroć i wielką życzliwość, którą okazywałeś nam w ciągu długich lat pracy w naszej parafii. Niech dobry Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i radością na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej. Swoją serdeczną wdzięczność wyrażamy w codziennej modlitwie.
Z szacunkiem byli parafianie z kośc. św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień życia i posługi kapłańskiej będzie szczęśliwy i błogosławiony. Niech Bóg obdarzy długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w trudnościach życia kapłańskiego, a Matka Boża niech otacza swoją macierzyńską miłością i opieką. Za pośrednictwem św. Pawła Apostoła doświadczaj radości w codzienym apostołowaniu i ciesz się z owoców swej pracy duszpasterskiej.
Z szacunkiem wierni z Wołkowyska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy wszystkich łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, pomyślności w pracy na rzecz Boga i ludzi, codziennej radości i życzliwości od ludzi obok. Niech Matka Boża i sw. Patron nieustannie się Tobą opiekują, a Bóg miłosierny obdarza swoim błogosławieństwem.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żołudka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji 21. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki kapłanów, a także wytrwałości w kapłaństwie. Niech dobry Bóg obdarzy Cię swym nieskończonym miłosierdziem. Dziękujemy za posługę kapłańską, głoszenie Słowa Bożego i dobre serce. Pamiętamy o Tobie w naszych codziennych modlitwach.
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich życzymy naprawdę duchowego przeżycia Jubileuszu. Niech dobry Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, radością, szczęściem, pokojem w sercu i niegasnącym optymizmem. Szczerze Księdzu dziękujemy za dobre serce. Szczęść Boże!
Psycho-neurologiczny pensjonat dla osób starszych i niepełnosprawnych w Nowogródku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi w dniu 15. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, długich lat życia oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech promienie miłosierdzia Bożego oświecają Twą drogę kapłańską, Duch Święty niech obdarza wszystkimi darami, Bóg Ojciec nieustannie błogosławi, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą zawsze i wszędzie przez całe życie.
Z szacunkiem i modlitwą rodziny Połubok, Amieljańczyk i Chwieduk
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy mocy na każdy dzień, radości, dobrego zdrowia, pomyślności w posłudze kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech wszystkie plany się realizują, a praca na niwie Pana wydaje obfite owoce. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żodziszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji 25-lecia kapłaństwa z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, cierpliwości i wytrwałości w posłudze, codziennej radości, optymizmu i wszystkich łask od miłosiernego Pana. Niech Twe serce nadal zawsze będzie otwarte na ludzi, a w duszy nie gaśnie płomień miłości i nadziei. Szczęść Boże!
Iwiejska filia „Caritas”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji 5-lecia kapłanstwa oraz 30. Urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa, światła i mocy Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej, dobrego zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności. Niech Matka Najświętsza zawsze zwraca ku Tobie swoje spojrzenie i otacza macierzyńską opieką. Niech prowadzi drogą do świętości, w trudnych chwilach wzmacnia nadzieję i dodaje wiary, a także niech wstawia się za Tobą u Boga na dalsze lata.
Z modlitwą organizatorzy DDD oraz rodziny Bielenik, Awianowicz i Marculewicz
 
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Lucjanowi Dąbrowskiemu składamy wyrazy szczerej wdzięczności za przeprowadzenie cyrymonii pogrzebowej śp. Edwarda Adachowskiego. Dziękujemy dobremu Bogu za to, że w tym dniu przysłał nam właśnie Ciebie. Dziękujemy za wspólną modlitwę, szczere i dobre słowa oraz wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach. Niech Bóg miłosierny błogosławi Ci każdego dnia i nieustannie wspiera.
Rodzina Adachowskich
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie każdego dnia krzepnie, pokój napełnia serce, oczy lśnią ze szczęścia, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Niech Pan Bóg obficie obdarza Cię swym błogosławieństwem, a św. Patron opiekuje się w ciągu całego życia.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin i kolejnej rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy niezłomnej mocnej wiary, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i św. Mikołaja. Niech Bóg wszechmogący błogosławi Twą drogę kapłańską i daje wszystkie potrzebne łaski, by służyć Bogu i ludziom.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Murawie z okazji 28. rocznicy kapłaństwa serdecznie życzymy wszystkich łask Bożych na drodze kapłańskiej, wytrwałości w posłudze Bogu i ludziom, zdrowia na długie lata, sił, radości, uśmiechu, dobrych i życzliwych ludzi obok, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, a także pięknych i obfitych owoców we wszystkich sprawach Bożych. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Piotrowi Morcińcowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień, nieustannej opieki Maryi Panny i św. Patrona, a także wszystkich darów Ducha Świętego. Niech Ojciec zawsze zostaje dobrym, szczerym i otwartym człowiekiem! Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Jezior
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Urodzin i Imienin życzymy w ciągu całego życia z ufnością i nadzieją podążac za Panem. Wszystko, co robisz, rób z młodzieńczą pasją, ciesz się światem i ludźmi, których spotykasz, a Twe serce niech napełnia miłość, którą się podzielisz z tymi, kto jej potrzebuje. Staraj się więcej słuchać Pana, a On pokaże Ci prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Wdzięczni parafianie z ul. Nowej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, licznych łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą, a także sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a dobry Bóg obdarza swoimi łaskami i ojcowskim błogosławieństwem.
Z pamięcią w modlitwie parafianie z Mociewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pomyślności w pracy na rzecz Boga i ludzi, codziennej radości, pogody ducha i jasnego nieba nad głową. Niech Bóg wszechmogący codziennie Ci błogosławi, a obok będą życzliwi ludzie.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha i wszystkich łask Bożych na każdy dzień. Niech Matka Najświętsza i Patron św. opiekują się Tobą codziennie, a Anioł Stróż wspiera w trudnych chwilach.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Szanownej Siostrze Paule Radziwiłko z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia na długie lata życia, radości, pokoju w duszy, niegasnącej nadziei na lepsze oraz życzliwych ludzi obok. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Szanownym Paniom: Celinie Łukowskiej, Czesławie Krzywickiej i Leonardzie Jarmusik z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg codziennie obdarza Was swoim miłosierdziem i miłością, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Życzymy także optymizmu na każdy dzień, pomyślności we wszystkich sprawach oraz wszelkich łask Bożych.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Szanownym Solenizantom o imieniu Jan, Piotr i Paweł z par. Teolin z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, spełnienia marzeń, ciepła i miłości w rodzinach oraz nieustannej opieki św. Patronów.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy obfitych łask od wszechmogącego Pana. Niech każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego, siły i zdrowie niech tylko krzepną, a serce będzie napełnione radością z każdej przeżytej chwili. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Makarowiec
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Igorowi Anisimowowi z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, mocy i wytrwałości na każdy dzień, niezachwianej wiary i nadziei, a także codziennego optymizmu i spokoju w sercu. Niech Bóg wszechmogący wzmacnia Cię i obdarza swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje.
Mama i krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego i moc Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza otula Cię swym płaszczem, przynosząc pokój w serce i uśmiech na twarz, mocno trzyma za rękę i prowadzi prostą i najpiękniejszą ścieżką do Pana. Życzymy także świętości, wytrwałości i życzliwych ludzi obok.
Z modlitwą i wdzięcznością Apostolat Miłosierdzia Bożego z Wierejek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji 10-lecia święceń kapłańskich życzymy nieustannej opieki Matki Bożej i wszystkich darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie pełen słońca, radości i szczęścia. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dobrego kapłana.
Parafianie z Repli
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łazowskiemu z okazji nadchodzących Imienin życzymy nie ustawać w głoszeniu Słowa Bożego, zawsze być otwartym na Boga i ludzi, cieszyć się z każdej przeżytej chwili i łatwo pokonywać wszelkie trudności. Niech Opatrzność Boża w tym Ci pomaga! Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Strubnicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji nadchodzących Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia. Niech posługa kapłańska przynosi obfite owoce, a plany się realizują. Niech Pan Bog obdarza Cię wszystkimi swoimi łaskami i codziennie błogosławi.
Wdzięczni parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji 10. rocznicy kapłaństwa składamy serdeczne życzenia wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia, radości na każdy dzień, nieustanności w głoszeniu Królestwa Bożego swym słowem i życiem, sił i cierpliwości w posłudze kapłańskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego.
Parafianie z Subocz i Kosino
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Znosce w dniu 10-lecia posługi kapłańskiej z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, sił, wytrwałości w posłudze Bogu i ludziom oraz pomyślności we wszystkich sprawach. Niech promienie miłosierdzia Bożego oświecają Twoją drogę, a Duch Świety obdarza wszystkimi darami, Bóg Ojciec niech nieustannie błogosławi, a Matka Boża otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki i miłością swojego Niepokalanego Serca. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony radością Bożą, a posługa kapłańska przynosi obfite owoce.
Z szacunkiem wierni z par. Miłosierdzia Bożego, Lida-Mołodziożny
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Wiktorowi Chańko z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich oraz Jerzemu Jodzikowi z okazji 5. rocznicy z całego serca życzymy bezgranicznych łask Bożych na każdy dzien życia i posługi kapłańskiej, radości, optymizmu, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech każdy Wasz dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Młodzież z par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Cybulskiemu z okazji 12. rocznicy kapłaństwa składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie napełniony światłem, radością, mocą, dobrocią, nadzieją, niezachwianą wiarą, a także szczerą Bożą miłością i miłosierdziem. Ciesz się z każdej przeżytej chwili i nigdy nie ustawaj w drodze do świętości.
Starsza młodzież z par. św. Teresy z Avila w Szczuczynie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich. Według słów św. Jana Marii Vianeya, kiedy widzimy kapłana, powinniśmy mówić: „Jest to ten, kto uczynił nas dziećmi Bożymi, otworzył nam drogę do Nieba przez Chrzest, oczyścił nas z grzechów, dał pożytek duszom naszym i nas błogosławił”. Wszystkie te słowa całkowicie Ci odpowiadają, kiedy wspominamy czas Twej posługi w katedrze grodzieńskiej. Życzymy łaski Bożej i błogosławieństw na wszystkich drogach życia. Niech dobry Bóg we wszystkich sprawach idzie Ci naprzeciw.
Wdzięczni Bogu za dar Twojego kapłaństwa członkowie Apostolatu „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszystkich łask Bożych. Niech Ksiądz nie traci optymizmu i nadziei, cieszy się z każdej przeżytej chwili, każdą sprawę zawierza Bogu i będzie szczęśliwy z owoców swych trudów i Jego miłości i miłosierdzia. Życzymy też zdrowia, pogody ducha, mocy, by pokonać wszelkie trudności, oraz opieki Matki Bożej i wszystkich darów Ducha Świętego na każdy dzień.
Wierni z par. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Szanownej Siostrze Antoninie z okazji nadchodzących Imienin i Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha i wszystkich łask Bożych. Niech nigdy nie gaśnie płomień wiary w sercu, a Twoja dobroć, otwartość, entuzjazm i miłość do wszystkich będą Ci pomocą w drodze do Pana. Szczerze Ci dziękujemy za troskę o kościół, nauczanie naszych dzieci i oddanie się posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Wierni z par. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, radości i pogody ducha. Niech dobry Bóg obficie obdarza Cię swoimi łaskami i wspiera codziennie, a św. Patron niech tawarzyszy Ci w drodze do świętości.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krupowa i Wołdaciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji 5-lecia posługi kapłańskiej przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata, radości i cierpliwości w niełatwej posłudze, łaski Bożej i nieustannej opieki Maryi Panny na drodze służenia Bogu i ludziom. Życzymy mocnej jak największy diament wiary, niegasnącej jak gorące letnie słońce nadziei oraz bezgranicznej jak cały Wszechświat miłości Bożej.
„Margaretka”, Kółka Żywego Różańca, „Legion Maryi” oraz wierni ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata, mocy do dalszej posługi Bogu i ludzim, a także codziennej radości i pogody ducha. Ciesz się z każdej przeżytej chwili, a źródłem energii niech będzie dla Ciebie Najświętszy Sakrament. Jesteśmy wdzięczni Ci za dobroć i troskę, którymi nas codziennie obdarzasz, a także za mądre rady, głoszenie Słowa Bożego i otwartość na każdego.
Parafianie z Nowej Rudy
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi z okazji 12. rocznicy życia kapłańskiego składamy serdeczne życzenia. Były to 12 lat modlitwy, pracy i cierpliwego kroczenia za Chrystusem. Życzymy Ci w posłudze kapłańskiej zawsze czerpać moc ze źródła Bożego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że wybrał Ciebie z wielu, oraz za to, że posłał na naszą drogę takiego wspaniałego kapłana i prawdziwego gospodarza naszego kościoła.
Wierni z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Romanowi Cieślakowi w kolejną rocznicę święceń kapłańskich życzymy ufności w podążaniu za Bożym wezwaniem, radości z powołania i miłości Chrystusowej. Niech Ojcu zawsze towarzyszy łaska Boża, światło Ducha Świętego i wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dziękujemy Bogu za powołanie Ojca, posługę, przykład oraz za to, że jesteś pośród nas.
Z modlitwą „Margaretka” i wdzięczni parafianie z Porzecza

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.