GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Siła jedności modlitwy męskiej

Listy Czytelników

16 maja w Mostach w kościele Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyły się rekolekcje dla mężczyzn, których organizatorem został ks. Wiktor Chańko, opiekun duchowy Międzynarodowego ruchu „Mężczyźni św. Józefa” w diecezji Grodzieńskiej. Zgromadzonych mężczyzn nie było dużo, 18 osób, ale byli to ci mężczyźni, którzy rzeczywiście szukają Boga, szukają relacji z Nim, pragną i uczą się żyć w miłości Bożej, którzy nie chcą więcej bawić się w religię, ale dążą do życia prawdziwą wiarą i bycia świadkami Jezusa Chrystusa.
    Pierwotnie temat rekolekcji brzmiał: „Pan każdego dnia”. Faktycznie taki on i otrzymał się. Ale ciekawy jest fakt, że podstawą została tematyka miłości. Ks. Wiktor poprowadził dwie konferencje, a później także ja otrzymałem możliwość przemówić. Nie umawialiśmy się, o czym będziemy opowiadać, lecz Pan ponownie uczynił według swojej woli. On tylko postawił przed nami jednakowy cel. Też mówiłem o miłości, a raczej dawałem świadectwo o tym, jak Bóg działał w moim życiu w ciągu ostatnich dni i jakie pytanie podjął w moich rozważaniach.
Ks. Wiktor także przytoczył przykład naszych stosunków z Bogiem i zaufania do Niego na podstawie postaci Abrahama. Wydawało się, że Abraham codziennie był z Bogiem i Pan go wybrał. Ale Abraham nie zawsze ufał Panu, podobnie jak było to w przypadku przyjścia do Egiptu, kiedy Abraham przez lęk i brak zaufania do Pana poprosił swoją żonę Sarę przedstawić się jego siostrą.
    Wszystko zostało doskonale wytłumaczone, i nawet to, co często umyka naszej uwadze podczas czytania Pisma, ks. Wiktor doskonale nam wytłumaczył. Więc powinniśmy się nauczyć nie tylko słuchać i słyszeć Pana, ale także ufać Mu we wszystkich aspektach naszego życia.
    Podczas rekolekcji usłyszeliśmy dużo świadectw. Osobiste świadectwa zawsze głębiej przenikają do naszych serc. Przecież nie na próżno Papież Franciszek powtarza niejednokrotnie, że Kościół potrzebuje nie nauczycieli, ale właśnie świadków wiary. Świadkami wiary są dzisiaj nie tylko kapłani, ale też osoby świeckie – my z wami. Czasem to nie najlepiej nam idzie, lecz kiedy nie będziemy nadal doskonalić się i przestaniemy być świadkami Jezusa, nasze pójście raz na tydzień na Mszę św. stanie się po prostu zabawą – zabawą w religię. A Jezus wzywał nas do dawania świadectwa: „Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jeżeli przyjęliśmy Ducha Świętego, realizacja drugiej części wersu staje się naszym obowiązkiem. Nie powinniśmy bać świadczyć o tym, jak Pan działa w naszym życiu. Powinniśmy więcej chwalić Go psalmami i pieśniami, więcej studiować Pismo Święte, w którym możemy odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, powinniśmy umacniać swój duch przez post i modlitwę i wreszcie żyć w miłości Bożej.
    Po świadectwach czekał na nas bardzo smaczny wspólny obiad (dziękujemy Oldze za jej poświęcenie), a później odbyła się konferencja w kształcie pytań i odpowiedzi, podczas której każdy obecny mógł zadać pytanie i otrzymać na niego odpowiedź. Po konferencji nastąpiła adoracja z rozważaniami, podziękowaniem i uwielbieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na koniec spotkania odbyła się modlitwa. Podzieliwszy się na grupy, myśmy się modlili za siebie nawzajem. Był to wspaniały czas, kiedy staliśmy przed Chrystusem na kolanach, odczuwaliśmy mocne braterskie ręce na swoich ramionach i uświadamialiśmy sobie ogromną siłę jedności modlitwy męskiej. Po modlitwie ks. Wiktor błogosławił nas Najświętszym Sakramentem i nastąpiła krótka przerwa przede Mszą św. Podzczas tej przerwy mieliśmy możliwość przystąpić do sakramentu spowiedzi, z której wielu skorzystali. A następnie nastał moment kulminacyjny dnia sobotniego – Msza św. – liturgia słowa i Eucharystia.
    Chciałbym także zaakcentować uwagę na brzmieniu pieśni uwielbienia: męskie głosy, unoszące się pod sklepieniami kościoła – oto jest to, co pozostawia szczególne wrażenie i czego tak brakuje w naszych świątyniach.
    Pan Bóg wezwał mężczyzn do bycia kapłanami w swoich domach. Czy jesteśmy tacy? Czy uświadamiamy ten fakt? W Mostach zobaczyłem 18 mężczyzn, idących w kierunku poznania i realizacji woli Bożej w ich życiu: bycia świadkami Pana, ludźmi wiary, kapłanami w rodzinach, kochającymi mężami i ojcami.
    Drodzy Przyjaciele, my, mężczyźni św. Józefa, zapraszamy was na nasze spotkania, które odbywają się w trzech parafiach naszego miasta: na osiedlach Dziewiatówka i Południowy oraz w kościele katedralnym. Także spotkania odbywają się w Farze lidzkiej.
    Mężczyźni św. Józefa składają wyrazy ogromnej wdzięczności dla ks. Wiktora Chańko za jego opiekę nad nami, za jego starania i organizację rekolekcji. Czekamy na nowe wyjazdy, nowe tematy i nowe świadectwa.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.